Day: June 10, 2021

COURT CIRCULAR

จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบอาหารกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบอาหารกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมประกอบอาหารบรรจุกล่อง พร้อมน้ำดื่ม ไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 200 กล่อง และโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 200 กล่อง พร้อมมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 สืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 47 total views

COURT CIRCULAR

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดป่าจิตตภาวนา จังหวัดปทุมธานี

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดป่าจิตตภาวนา จังหวัดปทุมธานี

ที่วัดป่าจิตตภาวนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรมุนี ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูปทุมภาวนาวิกรม เป็น พระราชวชิรมุนี ศรีวิปัสสนาธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าจิตตภาวนา จังหวัดปทุมธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป

พระราชวชิรมุนี (ประสพไชย กนฺตสีโล) อายุ 73 ปี 45 พรรษา นามเดิม ประสพไชย ธุวะนุติ เกิดวันที่ 26 มกราคม 2491 เป็นบุตรของพันเอกพิเศษ ปราโมทย์ และนางสมศรี ธุวะนุติ เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจจาก University of Manila ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ที่ Long Island University สหรัฐอเมริกา เมื่อใกล้สำเร็จการศึกษาในปีสุดท้าย ได้กลับประเทศไทยเพื่อเยี่ยมครอบครัว และได้เริ่มปฏิบัติธรรม กระทั่งได้ฟังธรรมเทศนาจากพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) หรือ หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงยุติการศึกษา มาอุปสมบทในปี 2519 โดยมี หลวงปู่ชา เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ฝึกหัดปฏิบัติเจริญจิตตภาวนากับหลวงปู่ชา จนมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา และถือปฏิบัติเนสัชชิกธุดงค์เจริญสมาธิวิปัสสนามาโดยตลอด เป็นแบบอย่างของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าจิตตภาวนา ซึ่งเป็นวัดสาขาที่ 44 ของวัดหนองป่าพง

 

 57 total views

COURT CIRCULAR

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับผลกระทบฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลลุโบะบายะ หมู่ 4 ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จำนวน 50 ชุด และเจ้าหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลจะแนะ หมู่ 11 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จำนวน 50 ชุด

พร้อมกันนี้ ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ จ่าสิบเอกหญิง วิลาวัลย์ ภัทรศรีพรหม, สิบเอก อนันต์ มณีโชติ และสิบตรี อุสมัน สมาแห เจ้าหน้าที่ทหารพราน สังกัดกรมทหารพรานที่ 48 ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง บริเวณเนินเขาบูเก๊ะซามาเลีย บ้านตะโละบูเก๊ะ หมู่ 2 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ซึ่งยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย และทรงให้กำลังใจไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ทุกนาย

จากนั้น เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยเกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดชนิดไปป์บอมบ์ใส่จุดบริการประชาชนตะโละหะลอ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 1 นาย และเสียชีวิต 1 นาย เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา พร้อมเชิญพระราชกระแสรับสั่งถึงความห่วงใย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น

โอกาสนี้ ลงพื้นที่โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ซึ่งปัจจุบันเปิดหลักสูตรวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร ช่างเชื่อม และช่างไฟฟ้า ใช้เวลาเรียน 1 ปี มีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างตนเอง สร้างครอบครัว สังคม และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

จากนั้น เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ นางเข็มทอง กิตติประภานันท์ ที่บ้านเลขที่ 5 ถนนคลองยาเหนือ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกลุ่มคนร้ายยิงใส่รถยนต์ขนส่งสินค้า และราดน้ำมันเผา บนถนนสายปัตตานี-นราธิวาส หมู่ 5 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย คือ นายสุพร กิตติประภานันท์ สามี, นายสันติพัฒนา กิตติประภานันท์ หลานชาย และนางสาวจิราภรณ์ กิตติประภานันท์ บุตรสาว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 โอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย และพระราชทานกำลังใจแก่ นางเข็มทอง ที่ครอบครัวต้องประสบเหตุเศร้าสลด

 

 41 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 10.07 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2564 โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ทรงเจิมตำราเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาาสให้ หัวหน้านักเรียนนายร้อย นำนักเรียนนายร้อยจำนวน 1,255 นาย สวดมนต์ไหว้พระ และไหว้ครู เสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนนายร้อย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ ธูปเทียน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2523 ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะ โดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์ รวมถึงงานวิชาการด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนนายร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนนักเรียนนายร้อย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาการ และเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-4 มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล 363 นาย แบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการ ประกอบด้วย รางวัลการศึกษาดีเลิศ ได้รับเหรียญทอง 16 นาย, รางวัลการศึกษาดีมาก ได้รับเหรียญเงิน 72 นาย, รางวัลการศึกษาดี ได้รับเหรียญทองแดง 89 นาย และรางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร ประกอบด้วย รางวัลการศึกษาดีเลิศ ได้รับเหรียญทองคำ 4 นาย, รางวัลการศึกษาดีมาก ได้รับเหรียญเงิน 91 นาย และรางวัลการศึกษาดี ได้รับเหรียญทองแดง 91 นาย

ปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในปีการศึกษา 2564 ทรงสอน 2 วิชา คือ ชั้นปีที่ 4 วิชาประวัติศาสตร์ไทย และชั้นปีที่ 5 วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย แม้จะทรงเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญ ๆ และยังทรงรับเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ นำนักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษาดูงาน เปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่น ๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศ

โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่นักเรียนนายร้อย เรื่องความสำคัญของครู และพิธีไหว้ครู

เวลา 14.53 น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

– นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการดำเนินโครงการ “คนไทยไร้ อี-เวสท์” ซึ่งเป็นการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปรีไซเคิล ระหว่างปี 2562-2563 สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

– นายพล ผิวงาม, นางสาวอำไพ ผิวงาม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ 5341 ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา

นางสาวทมยันตี คงพูลศิลป์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน นำคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โบว์ลิ่ง การกุศล แรลลี่การกุศล และวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพ ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

รองศาสตราจารย์สุปรียา ควรเดชะคุปต์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจียไต๋ จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ เพื่อพระราชทานแก่โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์สเปรย์ไอโซเทค สูตรปราศจากแอลกอฮอล์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

 

 57 total views

COURT CIRCULAR

>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มิถุนายน 2564

ฯพณฯ นายมาร์แซลู รือเบลู ดือ โซว์ซา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส กรุงลิสบอน

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกส

ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีมายาวนานกว่า 5 ศตวรรษ ให้สนิทแน่นแฟ้น อันนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไป

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 43 total views

News

ฆ่าเชื้อ COVID-19 พ่นยากำจัดยุง ปรับปรุงก่อนน้องเปิดเรียน

– Disinfection of COVID-19 by spraying mosquito killers. Improve before open semester.

พี่ทหารจิตอาสา ร.8 พัน.1 เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน#COVID-19 และพ่นควันกำจัดยุง………ก่อนน้องนักเรียนเปิดเทอม

กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย นำกำลังพลจิตอาสา เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโควิด-19 และฉีดพ่นควันกำจัดยุง ใน#โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย  ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 และเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในโรงเรียนให้พร้อมรับการเปิดเทอมของ น้องนักเรียน หลังจากหยุดเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

🪖💂🦠🇹🇭 ลงวันที่ 10 มิย.64

#กองพลทหารราบที่3

#กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8

#โควิด19

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 

 

 49 total views

News

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เข้าตรวจยึดยาเสพติดพร้อมของกลางรวมกว่า 3 แสนเม็ด ในพื้นที่ จังหวัดเลย

– Surasak Montri Army seized more than 300,000 drugs and drugs in the area of ​​Loei Province.

“กกล.สุรศักดิ์มนตรี ร่วมแถลงข่าวการตรวจยึด/จับกุมยาเสพติด 3 แสนกว่าเม็ด ในพื้นที่ จ.เลย”

ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมแถลงข่าวการตรวจยึด/จับกุมยาเสพติด ณ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดยมีผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานฯ

ทั้งนี้ เป็นการตรวจยึด/จับกุม เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 64 โดย กก.3 บก.ปส.2 บช.ปส. ร่วมกับ กกล.สุรศักดิ์มนตรี จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 352,000 เม็ด และรถยนต์ 2 คัน บริเวณริมถนนหมายเลข 2016 สายวังสะพุง – ภูเรือ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย

#จับยาเสพติด

#กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

#กองทัพภาคที่2

 57 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0868425