Day: July 21, 2021

COURT CIRCULAR

>>>

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

https://news.ch7.com/detail/501829

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2564

 393 total views

COURT CIRCULAR

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

https://news.ch7.com/detail/501828

ที่อาคารศรีจุลทรัพย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดอาหารปรุงสุกพร้อมทาน จากร้านอาหารของผู้ประกอบการรายย่อยบริเวณรอบที่ทำการมูลนิธิฯ ที่ได้รับผลกระทบกว่า 40 ร้าน จำนวน 4,000 กล่อง มอบแก่ประชาชนพื้นที่แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน รวม 10 ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวันที่ 9

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งต่อความช่วยเหลือในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ด้วยการบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยสแกน QR Code ผ่าน Applications ธนาคารในระบบ E – Donation ได้ทุกธนาคาร หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทกระแสรายวัน เลขบัญชี 114-0-06877-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สอบถามเพิ่มเติม 02-0546546

 

 179 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสอนลักษณะบรรยายออนไลน์ ครั้งที่ 3 หัวข้อ ระยะต่าง ๆ ของการเกิดมะเร็งและกลไกที่เกี่ยวข้อง แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสอนลักษณะบรรยายออนไลน์ ครั้งที่ 3 หัวข้อ ระยะต่าง ๆ ของการเกิดมะเร็งและกลไกที่เกี่ยวข้อง แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

https://news.ch7.com/detail/501827

เวลา 12.36​ น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จลง ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงสอนลักษณะบรรยายออนไลน์ ครั้งที่ 3 พระราชทานแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นการบรรยายบทที่​ 3 ในหัวข้อ “ชีววิทยาของมะเร็ง – การเพิ่มจำนวนของเซลล์ : วัฏจักรเซลล์และวิถีการส่งสัญญาณ​ ที่ไม่สามารถควบคุมได้

หัวข้อที่ทรงบรรยาย​ เป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญนำไปสู่ความเข้าใจหลักการที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาการรักษามะเร็ง โดยเฉพาะกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง ได้แก่ การเพิ่มขยายจำนวน การเข้าสู่ภาวะที่หยุดการแบ่งตัว และเข้าสู่ช่วงปลายของอายุขัยของเซลล์หรือความชราภาพ และกระบวนการตายของเซลล์ ปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสม แต่หากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมจะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็ง, การเพิ่มจำนวนของเซลล์ มีความเกี่ยวข้องกับวัฏจักรของเซลล์ หรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ ตั้งแต่การสร้างดีเอ็นเอเพื่อเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมเป็นการเตรียมความพร้อมไปจนเข้าสู่กระบวนการแบ่งตัวของเซลล์ออกเป็น 2 เซลล์ แต่ละระยะจะมีจุดที่ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องและคุณภาพการทำงานของเซลล์ ซึ่งขึ้นกับโปรตีนจำเพาะหลายชนิดที่คอยควบคุมวิถีการส่งสัญญาณ ให้มีการทำงานได้เหมาะสมและถูกเวลา หากเกิดความผิดปกติที่จุดควบคุม อาจส่งผลให้เกิดมะเร็งขึ้นได้

นอกจากนี้ ทรงบรรยายรายละเอียดของกระบวนการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์ ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองของเซลล์ เช่น การแบ่งตัว การแสดงออกของยีน การตายและการอยู่รอดของเซลล์ โดยทรงยกความสำคัญของภาวะที่เซลล์เข้าสู่ความชราภาพ หรือเรียกว่า ซีเนสเซนส์ (Senescence) โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีจนในที่สุดเซลล์หยุดการแบ่งตัวลงอย่างถาวร เซลล์กลุ่มที่อยู่ในภาวะชราภาพนี้ อาจมีความสำคัญที่ทำให้การรักษามะเร็งโดยใช้ยาไม่ประสบความสำเร็จ โดยปกติแล้วเซลล์มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะอยู่ต่อไป ทำให้เซลล์เกิดการอะพอพโตซิส (Apoptosis) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายกำจัดเซลล์ที่ก่อให้เกิดปัญหา​ การทำความเข้าใจในเรื่องชีววิทยา หรือคุณสมบัติของเซลล์มะเร็ง ตลอดจนกลไกในแต่ละขั้นตอน หรือกระบวนการเจริญเติบโต การเพิ่มจำนวนเซลล์ จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ไปจนถึงการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

 159 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

https://news.ch7.com/detail/501826

เวลา 14.01 น วันนีั สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/1029 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โอกาสนี้ ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ที่ประสบผลสำเร็จดีในทุกด้าน ปัจจุบัน มีหมู่บ้านในเขตบริการ 5 หมู่บ้าน มีครู ตชด. 6 นาย นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 76 คน และมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ 7 คน สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ทุกคน ขณะนี้ต้องเรียนแบบออนไลน์ ด้วยโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ ผ่าน Application Line  มีครูคอยติดตามดูแล นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร ครูจะทำใบงานแจกแบบฝึกหัดให้ทำแทน ส่วนชมรมศิษย์เก่า ตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 มีสมาชิก 112 คน ได้ช่วยพัฒนาโรงเรียน จัดผ้าป่าหาทุนสนับสนุนการศึกษามาโดยตลอด

โดยวันนี้ มีสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ใช้สื่อ DLTV เป็นการเรียนแบบชมย้อนหลัง มีครูช่วยสรุปเนื้อหา ในสถานการณ์โควิดนักเรียนสามารถชม Link ผ่านทางมือถือ เพื่อเรียนรู้และตอบแบบฝึกหัด หากมีข้อสงสัยสามารถ Chat ถาม หรือมาหาครูที่โรงเรียนเป็นการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

กิจกรรมห้องพยาบาล มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ดูแลสุขภาพนักเรียน และการเจ็บป่วยของคนในชุมชน โรคที่พบมาก คือ โรคมือเท้าปาก ตาแดง และไข้เลือดออก ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านเดี่ยว ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ มีมาตรการสอบสวนโรค คัดกรอง และแยกกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงได้ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมห้องสมุด มีการจัดกลุ่มให้นักเรียนพูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เป็นการพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดไปสู่การเรียนวิชาอื่นให้ดีขึ้น กิจกรรมฝึกอาชีพ มีสาธิตทำไม้กวาดทางมะพร้าว และเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น ส่วนการประกอบอาหารกลางวัน มีผลผลิตเพียงพอ โดยครู ตชด. ผลัดกันดูแล และผู้ใหญ่บ้าน ชักชวนผู้ปกครอง ให้เข้าไปช่วยดูแลแปลงเกษตร ทำนา ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่พื้นเมือง และหมู เป็นการแบ่งปันความรู้ และผลผลิตในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสให้โรงเรียนเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยของครู และนักเรียนให้มากขึ้น ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เวลา 15.50 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โดยเป็นศูนย์การเรียนเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เปิดสอนระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 73 คน ดำเนินงานส่งเสริมการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการตามพระราชดำริ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน โดยตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ได้จัดการเรียนการสอนแบบ On Hand ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ซึ่งมอบหมายให้ตัวแทนหมู่บ้าน มารับใบงานส่งต่อให้นักเรียนไปทำที่บ้าน และให้ครู ตชด.ออกเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละครั้ง นอกจากนี้ ใช้วิธีศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี สนับสนุนบุคลากร จัดจ้างครูอาสามาช่วยสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และประยุกต์ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ส่งผลให้คะแนนสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนได้รับโล่รางวัลผลคะแนนโอเน็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ในการนี้ ทรงชื่นชมศิษย์เก่า ที่ใช้เวลาว่างช่วงวันหยุด กลับมาพัฒนาสภาพแวดล้อมของศูนย์การเรียนฯ

ส่วนการพัฒนาสุขอนามัย มีการนำผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียน และนำไปแปรรูป อาทิ การทำไข่เค็ม การเพาะถั่วงอกคอนโด ซึ่งศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร เข้าไปถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนบริโภคและจำหน่ายผ่านร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน และตลาดชุมชน สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกผัก เลี้ยงปลาดุกวงบ่อซีเมนต์ เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงไก่ และปลูกถั่วเมล็ดแห้งเพิ่มในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มผลผลิต และปลูกถั่วครกในศูนย์การเรียนฯ คาดว่าจะเก็บผลผลิตได้ในปีนี้ ทั้งยังได้ขยายองค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องยั่งยืน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสทรงห่วงใยนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ขอให้ทางโรงเรียนส่งคลิปการเรียนการสอน หรือเอกสารให้นักเรียนได้ศึกษาระหว่างหยุดเรียน เพื่อจะได้เรียนให้ทันเพื่อน นอกจากนี้ ทรงขอบใจหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยดูแลโครงการต่าง ๆ ภายในโรงเรียนเป็นอย่างดี

ตลอดการทรงงานติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ทั้งสองแห่ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ได้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

 

 179 total views

COURT CIRCULAR

>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

https://news.ch7.com/detail/501824

สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งชาวเบลเยียม กรุงบรัสเซลส์

ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียม หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียม

หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองฝ่าย และความปรารถนาดีที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมระหว่างประเทศและประชาชนของเรา จะยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ให้งอกงามแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 183 total views

News

ทหารพราน ช่วยทำคลอดคุณแม่ท้องแก่คาด่านตรวจ ในจังหวัดยะลา 

– The rangers helped deliver the pregnant mother to the checkpoint in Yala Province.

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 41 จัดกำลังปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ-จุดสกัด คัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ได้มี สามี-ภรรยา คือ นายเกษม ยะพะ และ น.ส.นูรียะ หะเลาะ ขับขี่รถจักรยานยนต์ มาที่จุดตรวจเพื่อขอความช่วยเหลือให้ประสาน รพ.รามัน จัดรถมารับตัวภรรยา เนื่องจากเจ็บท้องจะคลอดบุตร หน่วยจึงได้โทรศัพท์ประสาน รพ.รามัน เพื่อมารับตัว และเมื่อเวลา 23.20 น. น.ส.นูรียะ หะเลาะ มีอาการเจ็บท้องหนักมาก อส.ทพ.สุเมธ รุ่งเรือง กำลังพล ชป.404 จึงได้ช่วยเหลือในการทำคลอด และให้กำเนิดทารกผู้หญิง โดยแม่และเด็กปลอดภัย กระทั่งเวลา 23.25 น. รถพยาบาลฉุกเฉิน รพ.รามัน ได้เดินทางมาถึง และได้นำ น.ส.นูรียะ หะเลาะ และบุตร นำส่งรักษาตัว รพ.รามัน ณ ด่านตรวจ – จุดสกัด คัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระดับตำบล เขตพื้นที่รอยต่อ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส-อ.รามัน จ.ยะลา บริเวณหน้าเทศบาลตำบลบาลอ บ.บาลอ ม.1ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

 

 373 total views

News

เคลียร์เส้นทางสัญจร จากเหตุดินโคลนถล่ม

– Clearing the road from the mudslide.

ทหารพรานที่35 จับมือ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 นำเครื่องจักรกล ออกบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือพี่น้องประชาชน หลังดินสไลด์ทับถมเส้นทาง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 โดย ชุดปฎิบัติการเลอตอ ได้รับแจ้งเหตุเกิดดินสไลด์ลงปิดเส้นทางการจราจรระหว่าง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ บ้านห้วยโป่ง ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก และบ้านจ่อคี ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้ดินบริเวณไหล่ทางและแนวขาวเกิดการอ่อนตัวไหลลงมาปิดทับเส้นทางดังกล่าว จำนวน 2 จุด รถยนต์และยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ชุดปฎิบัติการเลอตอ จึงได้ประสานกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 นำกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกล รถไถเกรดดินเปิดเส้นทาง และอำนวยความสะดวกเหตุดินสไลด์ที่ทับถมปิดเส้นทางการจราจร โดยได้ทำการขนย้ายดินโคลน และกำจัดเศษวัสดุ กิ่งไม้ ให้พ้นพื้นผิวการจราจร ช่วยประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ

 219 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1197882