Day: July 24, 2021

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำพุทธศักราช 2564

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำพุทธศักราช 2564

https://news.ch7.com/detail/502564

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำพุทธศักราช 2564

 173 total views

COURT CIRCULAR

>>>

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

https://news.ch7.com/detail/502563

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2564

 193 total views

COURT CIRCULAR

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

https://news.ch7.com/detail/502562

ที่อาคารศรีจุลทรัพย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จากร้านอาหารของผู้ประกอบการรายย่อยบริเวณรอบที่ทำการมูลนิธิฯ ที่ได้รับผลกระทบกว่า 40 ร้าน จำนวน 4,000 กล่อง มอบแก่ชุมชน แคมป์คนงานในเขตปทุมวัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวันที่ 12

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งต่อความช่วยเหลือในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” โดยสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคาร หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทกระแสรายวัน เลขบัญชี 114-0-06877-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

 

 199 total views

COURT CIRCULAR

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สืบสานพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแด่พระสงฆ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สืบสานพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแด่พระสงฆ์

https://news.ch7.com/detail/502561

ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง​ ​จังหวัดสมุทรปราการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดย นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรจิตอาสา ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแด่พระสงฆ์ แม่ชี​ และบุคลากรของวัดฯ สนองพระปณิธาน​ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​ ในการพระราชทานวัคซีน​แก่กลุ่มเปราะบาง​ และถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564โดยมี พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม บริจาคส่วนหนึ่งให้กับกลุ่มพระสงฆ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากการสนับสนุนของมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และวัคซีนบริจาคจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน

สำหรับ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี เป็นที่รับรองคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และพระธรรมทูตไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศต่าง ๆ และพระสงฆ์นานาชาติ ที่มาร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เขตพื้นที่สีแดงเข้ม​ ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ โดยทางวัดฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด

 

 229 total views

COURT CIRCULAR

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในพระบรมมหาราชวัง

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในพระบรมมหาราชวัง

https://news.ch7.com/detail/502560

เวลา 10.55 น.วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้าทิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี พุทธศักราช 2564 ณ สถานที่สำคัญต่าง ๆ ในพระบรมมหาราชวัง อาทิ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, หอพระคันธารราษฎร์, หอพระราชกรมานุสร, หอพระราชพงศานุสร, พระศรีรัตนเจดีย์, หอพระมณเฑียรธรรม, หอศาสตราคม และ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 237 total views

News

สนับสนุนเตียงนอนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ร่วมกันฝ่าวิกฤต COVID-19

รวมด้วย ช่วยกัน

#เราจะผ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

วันที่ 24 ก.ค.64 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ลงพื้นที่ พร้อมสนับสนุนเตียงนอนสำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์มรกต ศูนย์พักคอย Community lsolation นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

#ร13พัน1

#กรมทหารราบที่13

#กองทัพภาคที่2

#จิตอาสา

#3INFDIV #กองพลทหารราบที่3

#ARMYSTRONG #กองทัพบก

 

 

 163 total views

News

ลดภาระเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกเต็มที่ให้ประชาชน

กำลังพลจิตอาสาอำนวยความสะดวกประชาชนผู้สูงอายุฉีดวัคซีน

พลพัฒนา 1 โดย กรมพัฒนา 1 จัดกำลังพลจิตอาสา ทำหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้บริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีนของจังหวัดราชบุรี เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยให้เร็วที่สุด เป็นการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี

 99 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1085235