Day: July 29, 2021

COURT CIRCULAR

>>>

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

https://news.ch7.com/detail/503851

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2564

 143 total views

COURT CIRCULAR

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านต่าง ๆ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านต่าง ๆ

https://news.ch7.com/detail/503850

ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้ผู้แทนมูลนิธิฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ประสบอุทกภัย 25 รูป และมอบแก่ตัวแทนประชาชนในอำเภอแม่สอด 500 ชุด

จังหวัดตาก ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้อำเภอแม่สอดเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 6 ตำบล 21 หมู่บ้าน โดยได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว

ส่วนที่อาคารศรีจุลทรัพย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดให้มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จากร้านอาหารของผู้ประกอบการรายย่อย 4,000 กล่อง มอบแก่ประชาชนเขตปทุมวัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีสำนักงานเขตปทุมวัน อำนวยความสะดวกด้านการจัดส่งอาหาร

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งต่อความช่วยเหลือในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ด้วยการบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิฯ โดยสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E-Donation ได้ทุกธนาคาร หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทกระแสรายวัน เลขบัญชี 114-0-06877-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

 12,354 total views

COURT CIRCULAR

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดบริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการ ถวายเป็นพระกุศล

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดบริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการ ถวายเป็นพระกุศล

https://news.ch7.com/detail/503848

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และทรงให้ความสำคัญในการป้องกัน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้พระราชทานพระนโยบายให้หน่วยงานในพระดำริ ทำการศึกษาวิจัยยารักษาการติดเชื้อโควิด-19 ตลอดจนจัดหาวัคซีนให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว ในวันนี้ ที่ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการ จำนวน 5,000 คน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โดยเป็นวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ พระภิกษุและนักบวช รวมถึงประชาชนในชุมชนกลุ่มพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับการฉีดวัคซีนฯ พร้อมกับได้นำระบบการฉีดวัคซีนภาคสนามรูปแบบใหม่ ที่ได้พัฒนานำ Tablet และ Card Reader มาใช้ในการลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล ให้กับผู้รับบริการฉีดวัคซีนนั่งอยู่กับที่ ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จ มีทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรจิตอาสา เดินให้บริการ ทั้งนี้เพื่อสืบสานพระปณิธานที่จะให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด

 

 197 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ และอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ และอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

https://news.ch7.com/detail/503847

ที่โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ และอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ได้แก่ เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ 5 เครื่อง, ชุด PPE 300 ชุด, หน้ากาก N95 500 ชิ้น และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 10 เครื่อง สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ปัจจุบัน ได้พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ รวม 594 เครื่อง 86 โรงพยาบาล ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้โดยบริจาคผ่าน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3

 

 251 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายอดีตสมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายอดีตสมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

https://news.ch7.com/detail/503846

เวลา 16.51 น. วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงถวายสักการะพระรูปและทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายอดีตสมเด็จพระสังฆราชทั้ง 19 พระองค์ เป็นการภายใน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564 แทนการเสด็จไปถวายสักการะและทรงบำเพ็ญพระกุศลสดับปกรณ์พระอัฐิ ณ พระอารามที่สมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์เคยประทับ ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ทรงปฏิบัติในเทศกาลเข้าพรรษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในการนี้ ทรงถวายพุ่ม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูปอดีตสมเด็จพระสังฆราช ทรงทอดผ้าไตรสดับปกรณ์พระรูป โดยโปรดให้อาราธนาเจ้าอาวาสและพระเถระ ซึ่งจำพรรษา ณ พระอารามอันเป็นที่เสด็จสถิตของสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์ สดับปกรณ์ตามลำดับ

อนึ่ง สมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง 19 พระองค์ รายพระนามดังนี้
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 1 สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) วัดระฆังโฆสิตาราม
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 2 สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 3 สมเด็จพระอริยวงษญาณ (มี) สมเด็จพระสังฆราช วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 4 สมเด็จพระอริยวงษญาณ (สุก ญาณสังวร) สมเด็จพระสังฆราช วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 5 สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ด่อน) สมเด็จพระสังฆราช วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 6 สมเด็จพระอริยวงษญาณ (นาค) สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบูรณะ
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 7 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (สุวณฺณรํสีมหาเถร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 8 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (ปญฺญาอคฺคมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 9 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (มนุสฺสนาคมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 11 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (สิริวฑฺฒนมหาเถร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 12 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ติสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดสุทัศนเทพวราราม
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 13 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (สุจิตฺตมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 14 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (กิตฺติโสภณมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 15 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดสระเกศ
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 16 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อุฏฺฐายีมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดมกุฏกษัตริยาราม
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 17 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
– สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร

จากนั้น เสด็จลงพระอุโบสถ ทรงนำคณะสงฆ์สวดมนต์ทำวัตร พร้อมทั้งเจริญพระสูตรและพระปริตร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระผู้ทรงเป็นต้นแห่งธรรมยุติกนิกาย ตามธรรมเนียมคณะธรรมยุต เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งปรกติจัด ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คณะธรรมยุตจึงประกาศให้อนุโลมจัดภายในพระอารามแทน เป็นการเฉพาะสำหรับเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564

 

 237 total views

COURT CIRCULAR

>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรู ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

https://news.ch7.com/detail/503845

ฯพณฯ นายโฮเซ เปโดร กัสติโย เตร์โรเนส ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู กรุงลิมา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรู ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวเปรูประสบความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันในทุก ๆ ด้านให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 161 total views

COURT CIRCULAR

>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายโฮเซ เปโดร กัสติโย เตร์โรเนส ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

https://news.ch7.com/detail/503844

ฯพณฯ นายโฮเซ เปโดร กัสติโย เตร์โรเนส ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู กรุงลิมา

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรู

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรู จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 141 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1018217