Day: July 29, 2021

HOT-NEWS

น้องเทนนิส เหรียญทองประวัติศาสตร์เทควันโดไทย ชวนคนไทย Stay Home

น้องเทนนิส “พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ”
เหรียญทองประวัติศาสตร์เทควันโดไทย
ชวนคนไทย Stay Home เชียร์นักกีฬาไทยอยู่ที่บ้าน
และส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
“แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

 99 total views

HOT-NEWS

วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๔

📒 วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๔
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

📥“เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้วไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก”

ข้อมูล : กระทรวงวัฒนธรรม
———————————
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

อาจเป็นรูปภาพของ ‎ข้อความพูดว่า "‎២ HIU นณงปา SvስN කාש் ครอามาคย วันภาษา ไทย แห่ง วันภาษาไทยแห่งชาติ ชา ติ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี มงเលยนคอม prd.go.th f กรมประชาสัมพันธ์ PRD กรมประชาสัมพันธ์‎"‎

 123 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1085233