Day: July 30, 2021

COURT CIRCULAR

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อมประกอบอาหารมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อมประกอบอาหารมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร

https://news.ch7.com/detail/504136

ที่หอประชุมอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้ ผู้แทนมูลนิธิฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ และมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอแม่ระมาด จำนวน 500 ชุด โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี

จากนั้น เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ วัดบ้านวังผา และมอบแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านวังผา หมู่ที่ 4 พร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจ ณ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านวังผา โดยอำเภอแม่ระมาด ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้ถนน สะพาน บ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

ส่วนที่อาคารศรีจุลทรัพย์ โปรดให้ มูลนิธิฯ นำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานไปมอบแก่ชุมชน และแคมป์คนงานในเขตปทุมวันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจ โดยมูลนิธิฯ ได้คัดสรรจากร้านอาหารเล็ก ๆ รอบที่ทำการมูลนิธิฯ ที่ได้รับผลกระทบประกอบอาหารปรุงสุก มีร้านอาหารได้รับความช่วยเหลือกว่า 70 ร้าน ซึ่งจะจัดทำอาหารวันละ 2 มื้อ มื้อละ 2,000 กล่อง

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งต่อความช่วยเหลือในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ด้วยการบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิฯ โดยสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E-Donation ได้ทุกธนาคาร หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทกระแสรายวัน เลขบัญชี 114-0-06877-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

 

 179 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ แก่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ แก่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

https://news.ch7.com/detail/504135

ที่ห้องประชุมอาภากร อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้โดยบริจาคผ่าน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3

 

 187 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

https://news.ch7.com/detail/504134

เวลา 08.54 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา วัดบ้านโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ที่ตั้ง

โอกาสนี้ พระครูประสิทธิคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ถวายรายงานการดำเนินโครงการฯ ซึ่งทรงรับไว้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ เมื่อปี 2557 ในปีการศึกษา 2564 มีสามเณรนักเรียน 67 รูป ซึ่งโรงเรียนฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอยู่ในระดับดี จากสำนักรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน รอบที่ 3 ส่วนผลการศึกษา มีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ขุดลอกสระน้ำ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำเย็น คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ส่วนการปรับปรุงโรงครัว มีพระราชดำริให้ดูแลเรื่องการทำความสะอาด เก็บวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เพื่อเป็นแบบอย่างด้านสุขอนามัยที่ดี โอกาสนี้ มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) กราบบังคมทูลรายงานการก่อสร้างโรงครัว พร้อมที่ฉันภัตตาหารของโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้

ด้านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย มีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ช่วยจัดหลักสูตรการเรียนรู้ มีการประชุมวางแผนร่วมกัน อบรมครูแบบออนไลน์เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานการสอน ใช้นวัตกรรมเชิงรุก ช่วยคิดวิเคราะห์ ในการนี้ มีพระราชดำริให้หาแนวทางส่งเสริมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทดลองใช้สมาร์ตทีวีและเทคโนโลยีที่จำเป็น ให้สามเณรนักเรียนและเด็กในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ส่วนการสอนวิชาภาษาบาลี ชั้นประโยค 1-2 ใช้สื่อการสอนที่ได้รับพระราชทาน คู่กับหนังสือบาลี มีพระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติม ทำให้สามเณรเข้าใจและรู้บาลีเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในเบื้องสูง กิจกรรมสหกรณ์ มีกิจกรรมทัศนศึกษา เสริมสร้างทักษะด้านสหกรณ์ ซึ่งสามารถใช้เทศน์ให้ความรู้ได้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หากลาสิกขา

ทั้งนี้ พบสามเณรนักเรียนมีภาวะโลหิตจาง จึงมีพระราชดำริให้ตรวจหาสาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ส่วนกิจกรรมห้องสมุด มีหนังสือกว่า 1,900 เล่ม มีระบบอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และมีพระราชดำริให้จัดหาหนังสือเพิ่มเติม สามเณรนักเรียนยังร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ช่วยเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติ สาธิตการทำธุงใยแมงมุม ใช้ในงานบุญ ทำอาสนะ และทำพรมเช็ดเท้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งของที่มีอยู่ในชุมชน เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสให้ทุกคนร่วมมือกันแบ่งปันความรู้ และพยายามทดลองคิดหาสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

เวลา 12.55 น. เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โรงเรียนฯ แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 เพื่อให้สามเณรมีโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ควบคู่แผนกธรรมและแผนกบาลี ปี 2557 ทรงรับไว้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ในปีการศึกษา 2564 มีสามเณรนักเรียน 75 รูป จากวัดต่าง ๆ โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แจกเอกสารแบบฝึกหัดไปยังวัดที่สามเณรพักอาศัย, ติดตั้งโทรทัศน์ที่ได้รับพระราชทาน พร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม กระจายตามวัดที่สามเณรพำนัก เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด

โรงเรียนยังขาดอาคารเรียนถาวร และแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค กรมชลประทาน รับสนองพระราชดำริจัดหาน้ำให้โรงเรียน ขุดลอกสระน้ำเดิมให้มีความจุเพิ่มขึ้น ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำเย็น คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ส่วนการจัดหาน้ำให้หมู่บ้านใกล้เคียง มีแนวทางขุดลอกลำน้ำเจิก และก่อสร้างฝาย, ขุดลอกหนองมะเกลือ พร้อมปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ เพื่อให้ชุมชนมีน้ำพอใช้ตลอดทั้งปี

สำหรับการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้การสอนแบบเชิงรุก ผ่านกิจกรรมบัตรคำภาษา, สาธิตการสอนวิชาธรรมวิภาค นักธรรมชั้นตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการฝึกเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี อธิบายความสุภาษิตทางธรรม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการสอบนักธรรมในสนามจริง

นอกจากนี้ มีเจ้าพนักงานสาธารณสุข คอยตรวจสุขภาพ เฝ้าระวังโรคติดต่อของสามเณรนักเรียนและคนในชุมชน ส่วนห้องสมุด มีหนังสือกว่า 3,200 เล่ม ส่วนใหญ่เป็นหนังสือแบบเรียน มีการจัดกิจกรรมออกค่ายส่งเสริมการอ่าน, จัดระบบหมวดหมู่หนังสือ และจัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่ม

การประกอบอาหารกลางวัน สามารถจัดโรงครัวถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จัดให้นั่งฉันภัตตาหารแบบเว้นระยะห่าง และประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ ทำให้สามเณรนักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี

กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การเทศน์แหล่ทำนองอีสาน มีปราชญ์ชาวบ้านสอนทำพานบายศรีจากวัสดุธรรมชาติ, การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ส่วนกิจกรรมการงานอาชีพ สอนทำปุ๋ยหมักจากมูลม้าที่มีอยู่กว่า 10 ตัว โดยนำไปใช้ในแปลงปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ของวัด และส่งจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวแต๋น และสบู่

ทั้งนี้ ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสามเณร โดยทรงรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ ไว้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ 9 โรงเรียน ซึ่งสามารถดำเนินงานพัฒนาศักยภาพได้อย่างสมดุล ทั้งด้านพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสให้ทุกคนพยายามศึกษาหาความรู้ และสร้างเสริมทักษะเพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งทางโลกและทางธรรม

 

 169 total views

COURT CIRCULAR

>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

https://news.ch7.com/detail/504133

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน อับดุลละฮ์ เรียยาตุดดิน อัล-มุซตาฟา บิลละฮ์ ชะฮ์ อิบนี อัล-มาร์ฮุม สุลต่าน ฮาจี อะฮ์มัด ชะฮ์ อัล-มุซตาอิน บิลละฮ์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่ 16 กรุงกัวลาลัมเปอร์

ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซีย

หม่อมฉันเชื่ออย่างยิ่งว่า มาเลเซียและประเทศไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมากที่สุด จะยังมีมิตรภาพอันมั่นคง ซึ่งจะเป็นพลังอันไม่สิ้นสุดในการผนึกกำลังของเราเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านของทั้งสองประเทศต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 305 total views

COURT CIRCULAR

>>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

https://news.ch7.com/detail/504132

สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก กรุงราบัต

ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของราชอาณาจักรโมร็อกโก

หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพอันใกล้ชิดและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 313 total views

News

กองกำลังผาเมืองจัดเฮลิคอปเตอร์ทหาร สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

Pha Muang Forces organize military helicopters to support the National Institute of Emergency Medicine.

ช่วงบ่ายของวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง จัดเฮลิคอปเตอร์ทหาร แบบเบลล์ 212 จำนวน 1 เครื่อง สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ หรือ HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) รับผู้ป่วยซึ่งมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจาก โรงพยาบาลแม่อาย ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบันได้รับการรักษาเรียบร้อย อาการปลอดภัย

 159 total views

News

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีบริจาคโลหิตเพื่อชาติ

Surasak Montri Blood Donation Force for the nation.

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกำลังพลบริจาคโลหิตให้กับธนาคารเลือดโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เพื่อเป็นโลหิตสำรองให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินและใช้ในกรณีเร่งด่วน

“ตามโครงการกองทัพบกบริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” ด้วยความห่วงใยในห้วงการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่ทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งได้รับผลกระทบคลังเลือดขาดแคลน

ในการนี้ หน่วยได้จัดกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 10 นาย ได้โลหิตสำรอง จำนวน 2,450 ซีซี ณ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี

ปัจจุบัน กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้จัดกำลังพลหมุนเวียนร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการฯ ไปแล้ว 156 นาย โดยได้โลหิตรวม จำนวน 71,550 ชีชี

29 กรกฎาคม 2564

 263 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1085217