Day: July 31, 2021

COURT CIRCULAR

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

https://news.ch7.com/detail/504314

ที่อาคารศรีจุลทรัพย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้ มูลนิธิฯ นำอาหารปรุงสุกพร้อมทานไปมอบแก่ประชาชนในเขตปทุมวัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวม 4,000 กล่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยได้คัดสรรจากร้านอาหารขนาดเล็กในเขตปทุมวัน ให้มีรายได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีร้านอาหารขนาดเล็กได้รับการช่วยเหลือกว่า 70 ร้าน

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งต่อความช่วยเหลือในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ด้วยการบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิฯ โดยสแกน QR Code ผ่าน applications ธนาคารในระบบ E-Donation ได้ทุกธนาคาร หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทกระแสรายวัน เลขบัญชี 114-0-06877-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

 211 total views

COURT CIRCULAR

ขอเชิญชมสารคดี สืบสาน รักษา ต่อยอด ตอน ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ

ขอเชิญชมสารคดี สืบสาน รักษา ต่อยอด ตอน ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ

https://news.ch7.com/detail/504246

ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเป็นศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร ดำเนินงานในลักษณะเป็นศูนย์สาชาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำดอกกราย ปัจจุบันมีฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านพืชสวน, การพัฒนาที่ดิน, ข้าว, ประมง, ปศุสัตว์, การเกษตร และฟาร์มแกะ ซึ่งเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ปัจจุบันได้ขยายผลการพัฒนาไปยังหมู่บ้านและตำบลรอบศูนย์ฯ รวมถึงพื้นที่ให้บริการ 3 อำเภอของจังหวัดระยอง

นับเป็นเวลา 41 ปี ที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และการฝึกอาชีพ ช่วยให้ราษฎรที่เข้ามาศึกษาอบรม ได้นำความรู้ไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สมดังพระราชปณิธานในการช่วยเหลือราษฎรของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด มาโดยตลอด

 193 total views

News

ทหารช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ซึ่งประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและสินค้าล้นตลาด

Soldiers help farmers who suffer from low prices and oversupply in the market.

พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.มทบ.45 จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะ เดินทางไปรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร จากชาวสวนมังคุด และชาวสวนเงาะ ในพื้นที่ อ.บ้านนาสาร และ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวน โดยรับซื้อมังคุด จำนวน 4,000 กิโลกรัม และเงาะโรงเรียน จำนวน 1,000 กิโลกรัม ส่งไปยัง ททบ.5

เนื่องจากปัจจุบันผลผลิตในพื้นที่ภาคใต้ออกสู่ตลาดจำนวนมาก และจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 เป็นอุปสรรคต่อการกระจายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ อีกทั้งมาตรการจำกัดการเดินทางของแรงงาน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต และพ่อค้า แม่ค้าเข้าไปรับซื้อสินค้าในพื้นที่ได้ จำนวนน้อย ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของการรับซื้อในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ทำให้ราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

(cherries) ทั้งนี้ มทบ.45 ได้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนมาแล้ว เป็นจำนวนมังคุด รวมทั้งสิ้น 8,000 กิโลกรัม เงาะโรงเรียน 4,400 กิโลกรัม “สร้างความสุข และรอยยิ้มความตื้นตันใจให้กับชาวสวนเป็นอย่างมาก” (red apple)

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

 166 total views

News

กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือ นำรถครัวสนามจัดทำอาหารกล่องให้กับประชาชน

The Army brings a field kitchen van to prepare lunch boxes for the people.

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “มีแล้ว แบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยนำรถครัวสนามจัดทำอาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และมอบให้กับ รพ.สต.แซร์ออ ในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการมอบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร

จ.สระแก้ว

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

#กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์

 212 total views

News

กองทัพบกมีแล้วแบ่งปัน ดูแลและห่วงใย ต้านภัย COVID – 19 เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

Because we are family.

กองพลพัฒนาที่ 1 จัดกำลังพล ชป.กร.พล.พัฒนา1 (ขุนศึก) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ตระหนักรู้ถึงการป้องกันตัวเองและครอบครัวในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมแจกหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย โดยได้ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยบริเวณถนนหน้าชุมชนล็อค 1-2-3 จำนวน 200 แพ็ค (2,000 ชิ้น) และบริเวณภายในชุมชุนเกาะกลาง จำนวน 60 กล่อง ( 3,000 ชิ้น) รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,000 ชิ้น

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

#กองพลพัฒนาที่1

 182 total views

News

ทหารพรานร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้

Rangers join volunteer activities Build homes for the poor.

*** ทหารพราน 32 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างบ้านผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน ถวายเป็นพระราชกุศล ***

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 โดยกองร้อยทหารพรานที่ 3201จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.แม่จัน, กิ่งกาชาด อ.แม่จัน, อบต.ศรีค้ำฯ และราษฎรจิตอาสา บ.แม่คำหลักเจ็ด ม.3 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จว.ช.ร. ร่วมสร้างบ้านผู้ยากไร้ ให้กับ นายทนงศักดิ์ เขื่อนคำ อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 32 ม.3 ต.ศรีค้ำฯ ตามโครงการ “เหล่ากาชาดสมทบ สร้างบ้านยากไร้จังหวัดเชียงราย” ประจำปี 2564 เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19) อย่างเคร่งครัด

 200 total views

News

กองทัพบกสนับสนุนโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ให้บริการประชาชน ที่มารับการฉีดวัคซีน

The Royal Thai Army supports the Yala Center Hospital to provide services to people who receive vaccinations.

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 สนับสนุนโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ให้บริการประชาชน ที่มารับการฉีดวัคซีน

ตามนโยบายกองทัพบก,ท่านผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่4 ที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กองทัพสนับสนุนกำลังพล,ยุทโธปกรณ์ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ

ร.152 พัน.3 จัดกำลังพลจิตอาสา สนับสนุนโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ในการให้บริการพี่น้องประชาชน ที่เดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ

#ทหารเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส

 162 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1085212