Day: August 1, 2021

COURT CIRCULAR

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

https://news.ch7.com/detail/504463

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงโปรดให้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ วันละ 2 มื้อ มื้อละ 2,000 กล่อง นำไปมอบแก่ประชาชนในเขตปทุมวัน โดยมูลนิธิฯ คัดสรรจากร้านอาหารเล็ก ๆ รอบที่ทำการมูลนิธิฯ ที่ได้รับผลกระทบ มีร้านอาหารได้รับความช่วยเหลือกว่า 70 ร้าน โดยมีสำนักงานเขตปทุมวัน คอยอำนวยความสะดวกและในการส่งมอบอาหาร

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งต่อความช่วยเหลือในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ด้วยการบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิฯ โดยสแกน QR Code ผ่าน applications ธนาคารในระบบ E-Donation ได้ทุกธนาคาร หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทกระแสรายวัน เลขบัญชี 114-0-06877-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

 

 263 total views

COURT CIRCULAR

>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2564

https://news.ch7.com/detail/504462

ฯพณฯ นายกี ปาร์เมอแล็ง ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส กรุงเบิร์น

ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปของประเทศและประชาชนชาวสวิส

ประเทศไทยและสมาพันธรัฐสวิสได้สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดียิ่ง ด้วยความเข้าใจ และความผูกพันที่แนบแน่นมาโดยตลอดระยะเวลาเก้าทศวรรษ ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงสำหรับความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 273 total views

COURT CIRCULAR

>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนิน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบนิน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2564

https://news.ch7.com/detail/504461

ฯพณฯ นายปาทริส ตาลง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนิน กรุงปอร์โต-โนโว

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบนิน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบนินมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเบนิน จะเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 331 total views

News

ทหารอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีน

– The Soldiers facilitates people who come to receive vaccine.

กองกำลังบูรพา โดย ฉก.ตาพระยาและ ชพส.1102 จัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนโรงพยาบาลตาพระยา ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ตาพระยา ที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ณ โรงพยาบาลตาพระยา โดยมีผู้มาเข้ารับบริการจำนวน 450 คน

 169 total views

News

ทหารช่างร่วมสร้างห้องน้ำห้องสุขา ของ รพ.สนาม ขนาด 1,800 เตียง

– Engineers join to build toilets and toilets of the Field Hospital, size 1,800 beds.

ให้เสร็จพร้อมใช้งาน 12 สิงหาคม 2564 กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลพัฒนาที่ 1

จัดยุทโธปกรณ์พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา สนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี ( โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน แห่งที่ 3 ) บริเวณอาคารคลังสินค้าที่ 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 17,000 ตารางเมตร สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 ระดับสีเขียว ขนาดความจุ 1,800 เตียง โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซึ่งหน่วย ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับหน่วยทหารช่าง ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 เข้าดำเนินการสร้างห้องน้ำและห้องสุขา สำหรับผู้ป่วย จำนวน 300 ห้อง ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับผู้ป่วยได้ภายในวันที่ 12 สิงหาคม นี้

 219 total views

News

ทหารสนับสนุนสร้าง รพ.สนามขอนแก่น ขนาด 200 เตียง อย่างต่อเนื่อง

Royal Thai Army support build Khon Kaen field Hospital, size 200 beds continuously.

#โรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 4 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ขนาด 200 เตียง เปิดให้บริการผู้ป่วยCOVID-19 กลุ่มสีเขียว

ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีจนเปิดทำการได้แล้ว กองพลทหารม้าที่ 3 ได้สนับสนุนสถานที่ กำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ โดยบูรณาการร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน, ภาคประชาชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อำเภอกระนวน อำเภอน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเขาสวนกวาง และอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กระทำพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 4 ณ อาคารกองร้อยกองบังคับการ กรมทหารม้าที่ 7 กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ โดย พลตรี สมบัติ จินดาศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ให้การต้อนรับ

#Covid19

#เราจะข้ามวิกฤตโควิด19ไปด้วยกัน

 

 227 total views

News

กองทัพบกสนับสนุนเครื่องบินรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวกลับไปรักษาบ้านเกิด

– Royal Thai Army supports aircraft to transport COVID-19 patients The green group returned to the homeland.

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทัพภาคที่ 3ร่วม กอ.รมน.ภาค 3 จัด เครื่องบิน รถ รับส่งผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวกลับไปรักษาบ้านเกิด ที่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดตาก ใน โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน พาคนกลับบ้าน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทัพภาคที่ 3 บูรณาการร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 , กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.), กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการ “ คนไทยไม่ทิ้งกัน ทบ. และ กอ.รมน. พาคนกลับบ้าน ” นำผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวจาก กรุงเทพมหานคร ฯ และปริมณฑล เดินทางกลับมารักษาตัวยังภูมิลำเนาเดิม ซึ่งปฏิบัติการขนส่งพาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางกลับในครั้งนี้ ดำเนินการด้วยกันใน 2 ลักษณะ คือ ทั้งทางบก และทางอากาศ ประกอบด้วย

การขนส่งทางอากาศผู้บัญชาการทหารบกอนุมัติให้จัด อากาศยานของกองทัพบก คือ “เครื่องบินลำเลียงแบบ 295” มาเป็นยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อทางอากาศไปส่งยังภูมิลำเนาทั่วประเทศ เน้นการใช้ส่งป่วยไปยังจังหวัดพื้นที่ห่างไกลจาก กทม.และที่ต้องใช้เวลานานหากเดินทางด้วยรถยนต์ โดยได้ทำการส่งผู้ป่วยที่ไม่มีอาการกลุ่มสีเขียว จังหวัดน่าน จำนวน 24 ราย เดินทางจากท่าอากาศยาน กองบิน 6 ดอนเมืองกรุงเทพมหานครฯ เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เดินทางถึงท่าอากาศยานน่านนคร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อเวลา 11.30 น. โดยมี มณฑลทหารบกที่ 38 จัดรถโดยสารขนาดใหญ่ พร้อมทีมแพทย์ภาคพื้นดินและรถพยาบาล รอรับตัวผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวทั้ง 24 คน ส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลน่าน เพื่อรับการรักษาตามระบบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ต่อไป

สำหรับการขนส่งทางบกของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทัพบก ได้จัดรถยนต์ขนาดเล็กจาก ศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก (ศคย.ศปม.ทบ.) เดินทางแยกไปรับตัวผู้ป่วยไม่มีอาการกลุ่มสีเขียว ที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดพิจิตร และจังหวัดตาก จากที่พักคอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มาส่ง ณ ตำบลรับ – ส่งผู้ป่วย กลุ่มสีเขียว กองทัพภาคที่ 3 สโมสรค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพักคอยและตรวจสอบอาการเบื้องต้น ก่อนขบวนรถของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทัพภาคที่ 3/ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 , มณฑลทหารบกที่ 31 และมณฑลทหารบกที่ 310 จะรับตัวผู้ป่วยส่งไปยังตำบลปลายทางต่อไป โดยมีผู้ป่วยเดินทางด้วยรถยนต์ รวมทั้งสิ้น 54 คน ประกอบด้วย

ในเวลา 22.00 น. ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 33 คน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กองทัพภาคที่ 3/ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก จัดขบวนรถรับส่งถึง ศูนย์พักคอยจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยได้เข้าพักแรมจำนวน 1 คืน ก่อนศูนย์คัดกรองและจัดกลุ่มผู้ป่วย (Triage Center) ทำการตรวจคัดกรองและจัดกลุ่มแยกไปรักษาตัวตามระบบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป

ต่อมาในเวลา 22.05 น. กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 5 คน มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดขบวนรถส่งตรงถึง โรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก มณฑลทหารบกที่ 310 อาคารสราญรมย์ ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยได้พักคอยเพื่อเข้าระบบการรักษาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ต่อไป

และในเวลา 22.15 น. กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 16 คน มณฑลทหารบกที่ 31 ได้จัดรถส่งตรงถึงอุทยานบัว บึงสีไฟ และดำเนินการคัดแยกส่งต่อผู้ป่วยทั้งหมดไปยัง โรงพยาบาลสนามในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร ต่อไป

ด้าน พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก กล่าว ศูนย์คัดกรอง พักคอย แห่งที่ 1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมืองพิษณุโลก สรุปยอดคืนนี้ 30 กรกฎาคม 2564 มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบที่ 6 กลับมาขอรักษาตัว โดยพักนอนจำนวน 39 คน เป็น ชาย 15 (เด็ก 2) หญิง 24 (ตั้งครรภ์ 8 เดือน) ซึ่งจะมี ทีมงานไม่มีวันหยุด ของ ทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมรอรับผู้ป่วยโควิด-19 ชาวพิษณุโลก เดินทางกลับมารักษาตัว ด้วยความห่วงใยและความเข้าใจ

พร้อม ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตามแนวทางของ ศบค. และยังคงต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของ กระทรวงสาธารณสุข (D-M-H-T-T-A) ได้แก่ D-Distancing : อยู่ห่างไว้ M-Mask wearing : ใส่แมสก์กัน H-Hand wash : หมั่นล้างมือ T-Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ A-Application : หมอชนะ, ไทยชนะ และขอส่งกำลังใจไปยังประชาชนทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤติที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน

#คนไทยไม่ทิ้งกัน

#พาคนกลับบ้าน

 169 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1085254