Day: August 31, 2021

Hot-News

กองกำลังชายแดน ทบ. ตรึงกำลังลาดตระเวนพร้อมบูรณาการมุ่งสู่การดำเนินคดีถึงผู้นำพา เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองและขบวนการผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

กองกำลังชายแดน ทบ. ตรึงกำลังลาดตระเวนพร้อมบูรณาการมุ่งสู่การดำเนินคดีถึงผู้นำพา เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองและขบวนการผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

กองกำลังชายแดนของกองทัพบกทั้ง 7 กองกำลัง ยังคงเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมามีการเพิ่มกำลังพลและจัดอุปกรณ์เข้าสนับสนุนการเฝ้าระวังและป้องกันพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อย่างเต็มที่ และจากการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกห้วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ผู้บัญชาการกองทัพบก ได้กล่าวขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจของกองกำลังป้องกันชายแดน ในการสกัดกั้นยาเสพติดโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวัง และพบการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบ่อยครั้งในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในห้วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สามารถสกัดกั้นยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายตรวจพบการกระทำผิด 136 ครั้ง จับกุมผู้กระทำผิด 155 คน ยึดได้ของกลางยาบ้า 6,517,999 เม็ด, ไอซ์ 423 กิโลกรัม, เฮโรอีน 35 กก., กัญชาแห้ง/สด2,497 กก., พืชกระท่อม 2,355 กก., ฝิ่น 200 กก. ตลอดจนเฝ้าตรวจสินค้าผิดกฎหมายประเภทอื่นและการนำเข้าสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด เดือนที่ผ่านมายึดของกลาง อาทิ บุหรี่ 5,650 ซอง, ยางพารา 9,550 กก., หน้ากากอนามัย 175,250 ชิ้น และถังออกซิเจน 100 ถัง

สำหรับการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบริเวณแนวชายแดน ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งกองกำลังชายแดนกองทัพบก คงดำรงกำลังพลและใช้ทุกทรัพยากรที่มีในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะตามเส้นทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามเส้นทางต่าง ๆ โดยในห้วงเดือนที่ผ่านมา พบการกระทำผิด 194 ครั้ง สามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 700 คน ประกอบด้วย คนไทย 247 คน, กัมพูชา 19, คน ลาว 38 คน, เมียนมา 348 คน เวียดนาม 15 คน จีน 29 คน บังคลาเทศ/ญี่ปุ่น 1 คน เกาหลีใต้ 2 คน

ทั้งนี้จากการทำงานของกองกำลังชายแดนกองทัพบก ยังคงมีการปรับรูปแบบ ให้เหมาะกับสถานกาณ์ในแต่ละพื้นที่ อาทิ การวางกำลังให้เหมาะสมในพื้นที่เฝ้าระวัง, การใช้เทคโนโลยีในการตรวจตราพื้นที่หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย, การสำรวจเส้นทาง ที่เปลี่ยนแปลงอาจมีเส้นทางธรรมชาติที่สามารถข้ามผ่านได้, การสนับสนุนแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชนแนวชายแดนที่ยากต่อการเข้าถึง ตลอดจนยังคงดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนร่วมกัน นอกจากนี้จากนโยบายของกองทัพบกในการบูรณาการร่วมติดตามคดีเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำพาแรงงานผิดกฎหมาย ยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ได้รับโทษตามกฎหมายเพื่อสกัดต้นทางการกระทำผิดให้หมดไปจากประเทศ ขณะนี้ในทุกกองทัพภาค และกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก เป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าติดตามกระบวนการต่างๆเพื่อให้เกิดผลในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง ซึ่งการดำเนินการของกองกำลังป้องกันชายแดนในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 กองทัพบกยังคงต้องมีการปฏิบัติตนตามมาตรการ ศบค. และมาตรการ“พิทักษ์พล”อย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ ตลอดจนสิ่งผิดกฎหมายและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ

…………………………………………

30 สิงหาคม 2564

 

 

 438 total views

News

กองทัพบกรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกร

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ให้กำลังใจเกษตรกรชาวสวนลองกอง ในกิจกรรม “ลองกองสานใจสู่สันติ” รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

》วันนี้ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ กองสานใจสู่สันติ (ศสว.) บ้านควนดิน ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางพบปะ ให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกศูนย์ประชาชนพันธุ์ดีในการรับซื้อผลผลิตลองกอง ตามโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร “ลองกองสานใจสู่สันติ” ภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก (พสบ.ทบ.) และกรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรด้วยการรับซื้อลองกองจากชาวสวนโดยตรง และกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด บรรเทาผลกระทบจากผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด และมีราคาตกต่ำ โดยมีสมาชิกชมรมสานใจสู่สันติ/ศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

》พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ทางกองทัพบก โดยผู้บัญชาการทหารบได้ให้นโยบายในเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 ทั้งเรื่องการขนส่ง และการซื้อขายที่มีความยากลำบาก โดยให้หน่วยในภูมิภาคในส่วนของกองทัพบกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ด้วยการเข้าดำเนินการประสานงาน ทั้งตลาดกลางในการรับซื้อ ที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 4 มีการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียน มังคุด และอื่นๆ โดยการจัดซื้อนำไปขายยังส่วนกลาง และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ตลอดจนแจกจ่ายให้กับทหารกองประจำการหน่วยต่าง ๆ ได้รับประทาน และในขณะนี้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกลองกองมีผลผลิตออกมามากพอสมควร จึงได้ให้ศูนย์สันติวิธีของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นศูนย์กลางในการให้สมาชิกโครงการสานใจสู่สันติ ซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ดำเนินการเป็นผู้แทนในการรับซื้อ จากทั้งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ในวันนี้สามารถรวบรวมผลผลิตลองกองที่รับซื้อมาได้จำนวนกว่า 6 ตันกว่า เพื่อส่งไปให้กับพี่น้องสมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก ที่มียอดการสั่งซื้อไว้ โดยชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้มาร่วมกันรับซื้อ และจัดส่งผลผลิตลองกองตามโครงการดังกล่าว ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้ร่วมกันทำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในการรับซื้อ และประสานงานเพื่อส่งต่อให้ผู้บริโภคต่อไป แม้ที่ผ่านมาจะมีผู้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้พยายามเข้ามาทำลายระบบสาธารณูประโภคสาธารณะ เช่น การก่อเหตุกับขบวนรถไฟขนส่งสินค้า และอื่นๆ อย่างไรก็ตามความพยายามการก่อเหตุของผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจจะเกิดจากช่องว่างในการทำงานอยู่บ้าง แต่ในวันนี้มีการปรับปรุงซ่อมแซมเปิดให้บริการขนส่งได้เป็นปกติ สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรไปขายสู่ท้องตลาดได้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติให้แจ้งทางหน่วยในพื้นที่ได้รับทราบ หรือแจ้งมายังสายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ตลอดที่หมายเลขโทรศัพท์ 061-173-2999 การขนส่งทางรถไฟเป็นขนส่งสำคัญที่คอยพยุงให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ พี่น้องเกษตรกร อย่าเหยียบย่ำซ้ำเติมในภาวะวิกฤติแบบนี้

》 ด้าน นายยูไนดี แวดือราแม ประธานชมรมสานใจสู่สันติ/ศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ขอขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ได้มีโครงการรับซื้อลองกองสานใจสู่สันติขึ้น เพื่อส่งไปยังพี่น้องประชาชนนอกพื้นที่ เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสวนลองที่ได้รับผลกระทบราคาลองกองตกต่ำ ไม่มีช่องทางกระจายผลผลิตลองกองออกสู่ตลาดได้ ทำให้ชาวสวนได้มีกำลังใจ ทุกคนต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณ แม่ทัพภาคที่ 4 และ กำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่เข้าใจและให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ”

》สำหรับโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร “ลองกองสานใจสู่สันติ” ดำเนินการขึ้น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ด้วยการรับซื้อลองกองจากชาวสวนโดยตรง และกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และสมาชิกชมรมสานใจสู่สันติ/ศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีจำนวนผลผลิตลองกองทั้งสิ้น 6.5 ตัน นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของ กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ให้ได้มีโอกาสรับประทานลองกองพันธุ์ดี รสชาติอร่อย ในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำอีกด้วย

 

 285 total views

News

กองทัพบกซ่อมปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่เมือง Yei

ชุดซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทางส่งกำลังบำรุงหลัก Juba – Yei เข้าดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนสายรองในเขตพื้นที่เมือง Yei เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศที่ปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ด้านอาหาร และด้านการแพทย์ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งชุมชนที่ขาดแคลนและทำให้ประชาชนได้ใช้สัญจร ไป-มา เข้าถึงสถานพยาบาล Lainya Health Care Center โรงเรียน Samson Nursery School และโรงเรียน Holy Cross Academy ได้สะดวกยิ่งขึ้น

“Rehabilitated Transport Route in Yei County”

Juba-Yei main supply route maintenance team rehabilitated alternative route in Yei county’s area to help international stakeholders can come and support food and medical supplies to local communities. The local people also can travel to Lainya Health Care Center, Samson Nursery School and Holy Cross Academy easier.

#THAI_HMEC_Rotation_2

#UNMISS

#We_Are_The_Standard

 237 total views

News

ทหารที่ปลดประจำการวันนี้ผ่านการตรวจโควิดแบบ Swab ปลอดเชื้อโควิด

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ได้นำกำลังพลทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการ ผลัดที่ 1/2563 ซึ่งได้เข้ารับราชการในหน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศ จนครบกำหนด ตรวจโควิดแบบ Swab เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านสุขภาพร่างกาย โดยได้รักษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อให้กับทหารที่จะปลดประจำการทุกนาย โดยทหารที่จะปลดประจำการทุกคนได้ผ่านกระบวนการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน และผ่านการคัดกรองว่า อยู่ในสถานะปลอดเชื้อ COVID-19 ณ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์

 

 279 total views

News

กองทัพบกส่งมอบความสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย เข้าทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับนางเสงี่ยม ทุ่งโพธิ์ทอง 68/1 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อีกทั้งยังมีสามีที่แก่ชราเดินไม่ได้ ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยในช่วงที่มีสภาพลมแรงและฝนตกอีกทั้งแดดที่ส่องในช่วงบ่ายส่งผลทำให้ผู้พิการรับความเดือดร้อนพร้อม กับทางครอบครัวมีกันอยู่สองคนสามีภรรยา ปัจจุบันได้มีญาติซึ่งเข้ามาช่วยดูแลทั้งผู้พิการและหลานซึ่งเป็นผู้พิการที่มาอาศัยอยู่ด้วย จำนวน 3 คน โดยทางผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนได้ประสานขอความอนุเคราะห์มายังทางหน่วย ทางหน่วยจึงจัดกำลังพลเข้าทำการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยงบประมาณการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมบริจาคเงินและสิ่งอุปกรณ์สมทบร่วมกัน โดยเริ่มปรับปรุงซ่อมแซมตั้งแต่ ห้วงวันที่ 10 – 30 ส.ค.64 ปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและจะทำการส่งมอบต่อไป

 

 259 total views

News

กำลังผาเมืองปะทะเดือด ยึดยาบ้า 430,000 เม็ด พร้อมฝิ่น 8 กก.

ฉก ม.5 ปะทะเดือด ยึดยาบ้า 430,000 เม็ด พร้อมฝิ่น 8 กก. ชายแดนเชียงดาว พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 23:45 กองกำลังผาเมือง โดย กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 จัดกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนบริเวณช่องทาง หนองกะลาง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะทำการลาดตระเวนบริเวณ บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ ตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ประมาณ 10 – 15 คน พร้อมอาวุธไม่ทราบชนิด หน่วยจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่และเกิดการปะทะกัน ประมาณ 10 นาที ผลการปะทะฝ่ายเราปลอดภัย ปัจจุบันหน่วยได้จัดกองหนุน เข้าควบคุมบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้จากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ พบยาเสพติดจำนวน 5 เป้ ภายในบรรจุ ยาบ้า จำนวน 430,000 เม็ด ฝิ่นดิบ จำนวน 8 กก. ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต 1 ศพ พร้อมปืนเล็กยาวแบบ เอ็ม 16 จำนวน 1 กระบอก

ปัจจุบันกองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังจำนวน 108 ชุดปฏิบัติการ และร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน ฝ่ายปกครองตั้งด่านตรวจ/จุดตรวจ อีกกว่า 40 จุด ตรึงพื้นที่ตามแนวชายแดน ในภารกิจป้องกันประเทศ สกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน พร้อมทั้งควบคุมเส้นทางการเคลื่อนย้ายยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวจากแนวชายแดน เข้าสู่พื้นที่ตอนใน รวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

 

 313 total views

News

กองทัพบกบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

“เลือดทุกหยดมีค่า ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” กองทัพน้อยที่3 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม2564 เวลา 1400 พลโทบุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่3/ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานภาค3จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานบริจาคโลหิต เป็นกรณีเร่งด่วนช่วยเหลือ นาย วีระเดช ลักษณะกุลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ขอรับโลหิตเพื่อใช้ในการผ่าตัดลิ้นหัวใจติดเชื้อ ได้โลหิตจำนวน 1,350 ซีซี ณ ตึกอุบัติเหตุใหม่ ชั้น 2โรงพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลก

# จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

 209 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1085234