Day: September 3, 2021

News

ทหารสร้างการรับรู้ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

“ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในชุมชน

มณฑลทหารบกที่ 210 ร่วมกับอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) ลงพื้นที่ บ้านหนองบัวคำ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม เพื่อพบปะผู้นำชุมชนและประชาชน ในการแนะนำศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 ทบ. ซึ่งเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 และได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 พร้อมมอบหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อใช้ป้องกันตนเองในห้วงนี้

 511 total views

News

Innovation for Fight COVID-19 นวัตกรรมการประยุกต์ใช้ตู้แรงดันลบแบบเคลื่อนที่

ทีมแพทย์พยาบาล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เผยโฉม…..นวัตกรรมการประยุกต์ใช้ตู้แรงดันลบแบบเคลื่อนที่ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และการสิ้นเปลืองทรัพยากรทางการแพทย์

จากที่ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบตู้แรงดันลบและตู้แรงดันบวกแบบเคลื่อนที่ (Negative/Positive Pressure Isolation Chamber) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทางทีมแพทย์และพยาบาล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ประยุกต์ด้านวิศวกรรม&เทคโนโลยีเพื่อออกแบบเป็นนวัตกรรมนำมาใช้ร่วมกับตู้แรงดันลบ เพื่อนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย ณ รพ.สนามกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 โดยออกแบบภายใต้โครงสร้างอาคารเดิม ทำในรูปแบบลักษณะ Ante-room เพื่อเชื่อมต่อกับตู้แรงดันลบ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง ภายในตู้จะเป็นการควบคุมความดันอากาศให้เป็นแรงดันลบ ซึ่งอากาศภายในตู้ที่มีผู้ป่วยอยู่จะถูกดูดไปที่เครื่องกรองอากาศปล่อยสู่ภายนอก โดยภายในเครื่องกรองอากาศจะมีระบบการกรองด้วย HEPA filter และ UVC ทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศที่ปล่อยออกไปมีความสะอาดและปลอดภัย โครงสร้างหลักผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอยและผนังเป็นกระจกใส มีช่องสำหรับเชื่อมต่อกับตู้แรงดันลบให้พอดีและแนบสนิท เพื่อป้องกันการไหลออกของอากาศภายใน นับว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่ง พันตรีทันตแพทย์ ฉัตรชัย ภักดีอภินันท์ และทีมงาน รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ร่วมกันออกแบบโดยใช้องค์ความรู้เรื่องระบบระบายอากาศที่เคยได้ทำคลินิกแยกโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARI clinic)และห้องเก็บสิ่งส่งตรวจ (Swab box) มาประยุกต์ให้เข้ากับโครงสร้างเดิมของอาคาร เมื่อได้จัดทำโครงสร้างตามที่ออกแบบไว้รองรับการเชื่อมต่อของตู้แรงดันลบแบบเคลื่อนที่ เมื่อเชื่อมต่อแล้วสามารถนำมาใช้ในการซักประวัติและคัดกรองผู้ป่วยแรกรับ เจาะเลือด เก็บสิ่งส่งตรวจ(Swab) ได้โดยมีช่องเจาะเพื่อใส่ถุงมือบริเวณหน้าตู้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ยื่นมือเข้าไปทำหัตถการในขณะผู้ป่วยอยู่ในตู้ภายใต้แรงดันลบ ซึ่งจำกัดทิศทางการไหลของอากาศที่สัมผัสผู้ป่วย ทำให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยและจำกัดพื้นที่การฟุ้งกระจายสารคัดหลั่งของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ทีมแพทย์และพยาบาล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการประยุกต์นี้ มาใช้ในกระบวนการถ่ายภาพรังสีทรวงอก หรือเรียกว่า เอกซเรย์ปอด โดยผู้ป่วยยืนภายในห้อง ante-room ที่สร้างขึ้น เจ้าหน้าที่ทำการถ่ายเอกซเรย์โดยการฉายรังสีเอกซเรย์ผ่านกระจกได้เลย โดยไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนต่อเชื้อโรคและสิ้นเปลืองทรัพยากรอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่แต่เดิมต้องต้องสัมผัสผู้ป่วยโดยต้องสวมชุด Personal Protective Equipment (PPE) ภายหลังการประยุกต์ออกแบบนวัตกรรมใหม่นี้ สามารถช่วยลดการสิ้นเปลืองอุปกรณ์เครื่องมือในการป้องกันดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งสามารถนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

 

 715 total views

News

ทหารเข้ารับซื้อผลผลิตตามชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19

“รถสายันต์ มทบ.210 เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรที่ขายผลผลิตไม่ได้ในช่วงวิกฤต COVID-19”  มทบ.210 จัดรถสายันต์พร้อมกำลังพลจิตอาสาร่วมกับอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) ในพื้นที่ เข้ารับซื้อพืชผักสวนครัว และสินค้าทางการเกษตร จากเกษตรกรในพื้นที่ บ้านหนองบัวคำ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ไม่สามารถขายผลผลิตเหมือนเช่นเคย จึงได้เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรถึงสวน พร้อมซื้อสินค้าตามชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกระจายรายได้สู่ร้านค้าในท้องถิ่น โดยสินค้าที่รับซื้อในวันนี้ได้นำมาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการได้รับประทาน

#ทหารพระราชาดูแลประชา

#มณฑลทหารบกที่210

#กองทัพภาคที่2

 449 total views

News

Army Delivery มีแล้วแบ่งปันเพื่อพี่น้องประชาชน

กองทัพภาคที่ ๑ โดยกรมทหารพรานที่ ๑๑ จัดกำลังพลลาดตะเวนด้วยการเดินเท้า Army Delivery “มีเเล้วเเบ่งปัน”มอบข้าวสารอาหารเเห้ง ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายเเดนตะวันตก บ.ตะโกปิดทอง ม.๘ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที๑

#กรมทหารพรานที่๑๑

#ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 491 total views

News

กองทัพบกรับซื้อผลผลิต ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย

กองทัพบก..ให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดเชียงใหม่ รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร

มณฑลทหารบกที่ 45 ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่วนราชการในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย จาก จ.เชียงใหม่ โดยให้การสนับสนุนรับซื้อลำไยจากชาวสวน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการส่งมอบผลผลิตทางการเกษตร

ในการนี้ จ.สุราษฎร์ธานีได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนลำไยจากจังหวัดเชียงใหม่ กับลองกองจาก จ.สุราษฎร์ธานี

 399 total views

News

Army Rider เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวก

พัน.ร.มทบ.11 ได้รับแจ้ง กรณีมีผู้เสียชีวิต บริเวณพื้นที่ ซ.ลาดปลาเค้า 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จึงได้นำกำลังชุด “Army Rider” เข้าพื้นที่ เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ในการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตไปที่นิติเวชต่อไป

 349 total views

News

ทหารหมวกแดงปันยิ้ม Delivery มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค

ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 101(ทสพ.101) นำชุดครูหมวกแดงปันยิ้ม “Delivery มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค” ให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจาก #COVID19 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้น ณ พื้นที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

#กองทัพบก

#พลังเงียบเฉียบขาด

#ทหารมีไว้ทำไม

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 

 340 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1197839