Day: September 7, 2021

News

แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ผักส่วนครัวปลอดสารพิษ มอบให้ประชาชน

📍 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 4504 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่นำผักสวนครัวปลอดสารพิษ และผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ “ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของกองร้อยไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ม.5 และ ม.8 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

📍 📍 โดยที่ผ่านมาทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ได้มีนโยบายให้ทุกกองร้อย ดำเนินการโครงการแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ “ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กำลังพลในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และลดรายจ่าย ภายในครัวเรือนของกำลังพล โดยผลผลิตที่ได้จะนำมาให้กำลังพลประกอบอาหาร และมอบให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่

#เราจะก้าวผ่านวิกฤติโควิดไปด้วยกัน👍

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส💂‍♂️

#ผู้การทวีรัตน์ 💚

#เราจะไม่ทิ้งกัน ✌️

#ข่าวประชาสัมพันธ์ 📖

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

#กองทัพภาคที่4📌

 297 total views

News

กองทัพบก..พร้อมดูแลประชาชน

มณฑลทหารบกที่ 27 จัดรถบริการรับ-ส่ง ประชาชน จำนวน 2 คัน ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ในพื้นที่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทั้ง 17 หมู่บ้าน ตามแผนของจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีการเร่งให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงมีครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ให้มีความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายภายในเดือน ก.ย. 64 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และประชาชนจะได้กลับมาใช้วิถีชีวิตแบบปกติสุขโดยเร็ว

 295 total views

News

ทหารสร้างศูนย์การเรียนรู้ ให้เด็กนักเรียนได้มาศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ คณะครู รร.บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และปรับปรุงเตรียมแปลงปลูกพืชผักในแปลงเกษตรของโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในการทำการเกษตรซึ่งผลผลิตที่ได้สามารถนำไปประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้รับประทาน นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายต่อยอดในชุมชนของตัวเองต่อไปได้

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter

#กองทัพภาคที่2

#กองพลทหารราบที่3

#ARMYSTRONG

#SMARTSoldiersStrongARMY

 253 total views

News

กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1(รพศ.1 พัน.2) ช่วยเหลือ การขนย้าย ขนส่ง เครื่องอุปโภค จากวัดเมืองใหม่ จ.ลพบุรี เพื่อนำส่งต่อให้กับผู้ที่กักตัวและผู้ที่ติดเชื้อโควิค19 ภายในพื้นที่ ต.ป่าตาล โดยสนับสนุนทั้งกำลังพลเเละรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

#กองทัพบก

#พลังเงียบเฉียบขาด

#ทหารมีไว้ทำไม

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 

 279 total views

News

ทหารนำรถปันสุขสร้างความบันเทิง ทำการแสดงประกอบรีวิว

ฉก.ปจว.ศปก.นสศ.โดย มว.รณรงค์ด้าน ปจว. ที่ 1 ร่วมกับ ชุด ปจว.ที่ 101 จัดรถปันสุขทำการแสดงประกอบรีวิว เพื่อให้ประชาชนมีความสุขลดความตึงเครียดในสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งประชาสัมพันธ์วิธีป้องกัน #COVID19 ณ พื้นที่ อ.โคกสูง จ.สระเเก้ว

#กองทัพบก

#พลังเงียบเฉียบขาด

#ทหารมีไว้ทำไม

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 

 227 total views

News

อนุรักษ์กำลังรบ คัดกรองโควิด-19 เชิงรุกป้องกันคลัสเตอร์ในค่ายทหาร

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ดำเนินการออกปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก (Active Case finding) ให้กับกำลัง และน้องทหารกองประจำการ ผลัด 1/64 ป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ภายในค่ายทหาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (nasopharyngeal swab) เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศ และในจังหวัดอุตรดิตถ์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ ป้องกันลุกลาม และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 สู่ชุมชน หากพบผู้ติดเชื้อได้เร็ว ก็จะสามารถรักษาได้ทันที สามารถควบคุมโรคได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ

 299 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1085212