Day: September 20, 2021

News

สองล้อปันสุข ARMY Delivery ช่วยเหลือประชาชน

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จัดกิจกรรม ” สองล้อปันสุข ” ARMY Delivery นำอาหารกล่อง/ข้าวสาร ไข่ น้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่ ชุมชนใน ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

#กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์

 172 total views

News

ลาดตระเวนทางน้ำ ตรวจแนวช่องทางธรรมชาติ สั่งคุมเข้มตลอดแนวชายแดนไทย- มาเลเซีย

📝 พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  ลงพื้นที่ ร่วมลาดตระเวนทางน้ำ ตรวจสอบพื้นที่ ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-มาเลเซีย ตลอดแนวลำน้ำสุไหงโก-ลก และตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างฐานปฏิบัติการถาวร พร้อมทั้งกำชับเพิ่มมาตรการ เข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตรวจสอบช่องทางข้ามธรรมชาติ ที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ด้านจังหวัดนราธิวาส กับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย อีกทั้งสั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส การ์ดห้ามตก ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ตลอดจนให้หน่วยบูรณาการการปฎิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันโควิด-19  และเฝ้าระวังภัยแทรกซ้อนต่อความมั่นคงชายแดนในทุกมิติ รวมถึงการเสริมกำลังตามแนวชายแดน โดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชนหรือหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดน การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และการจัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบการหลบหนีเข้าประเทศไทยโดยเด็ดขาด

▶️▶️ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมติดตาม กำกับดูแล การปฏิบัติตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ของชุดป้องกันชายแดน กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 2 (ร้อย.ปชด.ที่ 2 ) โดยชุดป้องกันชายแดน จัดกำลังเสริมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเฝ้าระวัง ตลอดตะเข็บชายแดน อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโกลก และ อำเภอแว้ง เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดน  รวมทั้ง ติดตามความคืบหน้า ตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างฐานปฏิบัติการถาวร ในการนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้มอบความห่วงใย  มอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญให้กับ กำลังพลชุดปฎิบัติงานตามแนวชายแดน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป◀️◀️

 

 

 164 total views

News

ทหารซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัยให้กับประชาชน

📆 วันนี้ (20 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น.📍ที่บ้านเลขที่ 147/1 บ้านเมืองยอน ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

📢 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย ร้อยเอก สาคร สวัสดี รองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4211 นำชุดช่างจิตอาสาพระราชทาน เข้าซ่อมแซมหลังคาบ้านที่พักอาศัยให้กับนายทวี แหยมเหตุ อายุ 72 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 147/1 บ้านเมืองยอน ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ อาการป่วย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 4

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

 1,132 total views

News

ทหารจับกุมแรงงานลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมาย 23 คน พื้นที่ อ.อมก๋อย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้รับรายงานจาก ชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ที่นำกำลังเข้ากดดันเพื่อจำกัดเสรีของกลุ่มขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ขณะที่ออกลาดตระเวน ได้ตรวจพบกลุ่มแรงงานลักลอบเข้าเมือง 23 คน เป็นหญิง 10 คน ชาย 13 คน ที่บริเวณรอยต่อ บ้านแม่แฮ-บ้านขุนแม่สอง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งคาดว่ารอผู้นำพามารับ เพื่อเข้ามาในประเทศตามแนวชายแดน

ขณะเดียวกันหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้จัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อตรวจคัดกรองกลุ่มบุคคลดังกล่าว ตามมาตรการป้องกันโรคไวรัส โควิด -19 ก่อนนำผู้ต้องหามาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 172 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1085204