Day: October 13, 2021

HOT-NEWS

ดีป้าผุดแอป“ฟ้าฝน” ช่วยวางแผนรับมือภัยธรรมชาติ

ดีป้าสนับสนุน บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด และ บริษัท ซีพีเอส อะกริ จำกัด พัฒนาแอปพลิเคชันฟ้าฝน” เพื่อให้เกษตรกรรู้เท่าทันสภาพอากาศล่วงหน้า 7 วัน รายพิกัด รายแปลง สามารถตั้งหลักรับมือภัยธรรมชาติได้ทันท่วงที แก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร คาดภายใน 3 ปี มีเกษตรกรเข้าถึงข้อมูล 10 ล้านคน ช่วยลดต้นทุนและเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 1,000 ล้านบาทต่อปี

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยเหตุนี้ ดีป้าจึงร่วมมือกับ บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด และ บริษัท ซีพีเอส อะกริ จำกัด ในการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของประเทศ โดยล่าสุดได้พัฒนาแพลตฟอร์ม ที่มีชื่อว่า “ฟ้าฝน” ภายใต้โครงการ “CPS AGRI: ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย” ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment)

แพลตฟอร์มดังกล่าวคือ แอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งเกษตรกรสามารถทราบผลการพยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า 7 วัน ช่วยเตือนภัยธรรมชาติ รับทราบถึงข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนล่วงหน้าในพื้นที่ของตนเองได้อย่างแม่นยำ ทำให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการทรัพยากร วางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โครงการนี้ยังให้บริการในลักษณะของข้อมูลด้านบริการ (Data as a Service) ให้กับดิจิทัลสตาร์ทอัพ สามารถเชื่อมโยงข้อมูล API จนนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบใหม่สำหรับเกษตรกร ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของคนไทย คิดเป็น 28% ของประเทศ” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

นายชินวัชร์ สุรัสวดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด และ บริษัท ซีพีเอส อะกริ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรประมาณ 80% ของประเทศ อยู่นอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและฝนเป็นหลัก ดังนั้นแอปพลิเคชัน “ฟ้าฝน” จึงเป็นแพลตฟอร์มสำคัญ ที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถทราบถึงสภาพอากาศแบบรายชั่วโมง หรือล่วงหน้า 7 วัน โดยดูการเคลื่อนไหวของสภาพอากาศผ่านดาวเทียมที่มีความละเอียดและแม่นยำ รวมถึงสามารถตั้งค่าเพื่อรับการแจ้งเตือนพายุ ฝน ลม และการเปลี่ยนแปลงฉับพลันของอุณหภูมิได้แบบรายแปลง รายพิกัด

นอกจากนี้ แอปพลิเคชันดังกล่าวยังรองรับการสร้างเครือข่ายชุมชนเกษตรกร พร้อมมีเครื่องมือช่วยเหลือสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่แปลงเพาะปลูก ได้แก่ การรังวัดเพื่อหาพิกัด ความยาว และพื้นที่ การคำนวณปริมาตรดิน สำหรับขุดบ่อและถมดินตลอดจนการหาขอบเขตพื้นที่ภายในระยะรัศมีที่ต้องการ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วแพลตฟอร์ม “ฟ้าฝน” ยังเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน ด้านการเดินทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ การท่องเที่ยว การออกกำลังกาย การวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งอีกด้วย คาดว่าภายในระยะเวลา 3 ปี จะมีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการมากกว่า 10 ล้านคน ช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ฟ้าฝน” ได้แล้วทั้งระบบAndroid และ iOS

 97 total views

HOT-NEWS

มาเลเซียหวังอาเซียนจะมีฉันทามติเรื่อง AUKUS

กัวลาลัมเปอร์ 12 ต.ค.- มาเลเซียแสดงความหวังว่า สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน จะมีฉันทามติเรื่องข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงระหว่างออสเตรเลีย-อังกฤษ-สหรัฐ หรือออคุส (AUKUS)

นายฮิชัมมุดดิน ฮุสเซน รัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียแถลงต่อรัฐสภามาเลเซียในวันนี้ว่า การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมชาติสมาชิกอาเซียนที่กำหนดมีขึ้นในเดือนหน้าจะเป็นโอกาสให้อาเซียนได้เห็นพ้องกันเรื่องท่าทีที่มีร่วมกันต่อออคุส เป้าหมายของมาเลเซียคือ การหาทางทำให้ภูมิภาคมีเสถียรภาพอยู่เสมอ โดยไม่ต้องคำนึงถึงสมดุลอำนาจกับสหรัฐหรือจีน ความเข้าใจของอาเซียนจะช่วยให้มาเลเซียเผชิญหน้ากับ 2 ชาติมหาอำนาจนี้ได้

ออคุสที่ประกาศเมื่อเดือนก่อนทำให้อาเซียนเกิดความเห็นแตกต่างกัน มาเลเซียและอินโดนีเซียเตือนว่า อาจนำมาซึ่งการแข่งขันกันสั่งสมอาวุธระหว่างมหาอำนาจในภูมิภาค ขณะที่ฟิลิปปินส์ที่เป็นพันธมิตรทางทหารของสหรัฐสนับสนุนข้อตกลงนี้.-สำนักข่าวไทย

 89 total views

HOT-NEWS

ผู้ว่าการรัฐเทกซัสของสหรัฐระงับคำสั่งบังคับฉีดวัคซีนโควิด

เทกซัส 12 ต.ค. – นายเกร็ก แอบบอตต์ ผู้ว่าการรัฐเทกซัสของสหรัฐ จากพรรครีพับลิกัน ประกาศระงับคำสั่งบังคับฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยหน่วยงานทุกแห่ง รวมทั้งนายจ้างเอกชน พร้อมกล่าวโจมตีรัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนว่ากลั่นแกล้งประชาชน

นายแอบบอตต์ระบุในหนังสือคำสั่งว่า รัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนกำลังกลั่นแกล้งบริษัทเอกชนหลายแห่งให้บังคับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เพราะส่งผลกระทบต่อแรงงานและเป็นภัยคุกคามต่อการที่รัฐเทกซัสจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งถือเป็นความล้มเหลวจากการทำในสิ่งที่เกินความสามารถของรัฐบาลกลางสหรัฐ ไม่มีหน่วยงานใดในรัฐเทกซัสที่จะบังคับให้บุคคลต่าง ๆ เช่น ลูกจ้างหรือลูกค้า แสดงหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดได้ นอกจากนี้ นายแอบบอตต์ยังระบุว่า เขาได้เรียกร้องให้ ส.ส. รัฐเทกซัสนำประเด็นนี้ไปพิจารณาในการประชุมรัฐสภานัดพิเศษที่ใกล้จะถึงนี้

ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีไบเดนได้ประกาศข้อกำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดเมื่อเดือนกันยายน เนื่องจากรัฐบาลของเขาประสบปัญหาในการควบคุมการระบาดที่ทำให้ชาวอเมริกันเสียชีวิตกว่า 700,000 คน ขณะที่ผู้นำทางการเมืองทั่วสหรัฐได้เพิ่มแรงกดดันต่อผู้ที่ยังไม่ยอมฉีดวัคซีนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกฎหมายที่กำหนดให้ต้องแสดงหลักฐานฉีดวัคซีนกลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสหรัฐ โดยประชาชนจำนวนมากต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ว่า กฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นการใช้อำนาจแบบเผด็จการ. -สำนักข่าวไทย

 75 total views

HOT-NEWS

อัพเดท Timeline เปิดประเทศ พ.ย. – ธ.ค. 64

May be an image of text

🗓 1 พ.ย. 64
เปิดรับผู้เดินทางเข้าไทย (ทางอากาศ) โดยไม่ต้องกักตัว ภายใต้ เงื่อนไข
– ฉีดวัคซีนครบโดส
– มาจากประเทศเสี่ยงต่ำ
– แสดงผลตรวจเชื้อโควิด ด้วยวิธี RT-PCR
– ตรวจหาเชื้อโควิด เมื่อเดินทางถึงไทย

🗓 1 ธ.ค. 64
– เพิ่มจำนวนประเทศเสี่ยงต่ำให้มากขึ้น
– เปิดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานบันเทิง
– อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร

ที่มา : แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี

 77 total views

HOT-NEWS

ห้ามพลาด!! ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยารอบ 2 สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

No photo description available.

ห้ามพลาด!! ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยารอบ 2 สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ที่มา : รพ.จุฬาลงกรณ์

HOT-NEWS

ครม.เห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง อายุเกิน 65 ปี พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด คนละ 10,000 บาท 16 จังหวัด คนละ 5,000 บาท

May be an image of car, road and text that says 'C”-19 กรมประซาสัมพันธ์ 1452995 ครม.เห็นชอบจ่ายเงินเยียวยา แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง อายุเกิน 65 ปี พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด คนละ 10,000 บาท 16 จังหวัด คนละ 5,000 บาท ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สายด่วน 1111 ข้อมูลณวันที่ 12ตุลาคม 2564'

ครม.เห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง อายุเกิน 65 ปี พื้นที่สีแดงเข้ม
13 จังหวัด คนละ 10,000 บาท 16 จังหวัด คนละ 5,000 บาท

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบและไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด แบ่งเป็น ผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) 12,918 คน และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 3,776 คน รวม 16,694 คน โดยจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ คนละ 5,000 บาทต่อเดือน ภายใต้กรอบวงเงิน 166.94 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเป็นระยะเวลา 2 เดือน ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัดเพิ่มเติม สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพระยะเวลา 1 เดือน

กรมการขนส่งทางบกจะเปิดให้มีการลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ และดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี จากฐานข้อมูลใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (รถแท็กซี่) และใบอนุญาตขับ รถจักรยานยนต์สาธารณะ สำหรับกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่เช่าที่ไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการได้ จะต้องทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนก่อน เช่น ให้นิติบุคคลรถเช่า/สหกรณ์แท็กซี่เป็นผู้รับรอง เป็นต้น ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะจ่ายเงินด้วยวิธีการโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Promptpay) เฉพาะการผูกบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือตามวิธีการอื่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด คาดว่าจะจ่ายเงินรอบแรกระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 64 และจ่ายเงินรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 64

ที่มา : สำนักโฆษก

HOT-NEWS

ครม. เห็นชอบรับสนับสนุนวัคซีน AstraZeneca จากสาธารณรัฐเกาหลี 470,000 โดส

May be an image of text that says 'COVID-19 ครม. เห็นชอบ รับสนับสนุนวัคซีน AstraZeneca จากสาธารณรัฐเกาหลี Vaccine AstraZene 470,000 โดส 5ml 5 (recombinant]) ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 COVID-19 ศูนย์ข้อมูล สายด่วน 1111 ข้อมูลณวันที่ 12ตุลาคม 2564'

ครม. เห็นชอบรับสนับสนุนวัคซีน AstraZeneca จากสาธารณรัฐเกาหลี 470,000 โดส

โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอำนาจลงนามในร่าง Donation Agreement ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับไทย พร้อมลงนามในร่าง Tripartite Agreement

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า สาธารณรัฐเกาหลีมีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 บริษัท AstraZeneca ให้กับไทย จำนวน 470,000 โดส โดยจะเน้นการฉีดวัคซีนแก่บุคคลสัญชาติเกาหลีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก่อน

ที่มา : สำนักโฆษก

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1197885