Day: November 22, 2021

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

https://news.ch7.com/detail/531300

เวลา 15.08 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research Expo 2021) ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26พฤศจิกายน 2564 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย และเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประชุมกว่า 100 หัวข้อ ใน 4 รูปแบบ ได้แก่ การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ หัวข้อการบริหารจัดการงานวิจัยและปัญหาสำคัญของประเทศ, การประชุมสัมมนาขนาดกลาง หัวข้อที่อยู่ในความสนใจของสังคม, การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง และการนำเสนอบทความผลงานวิจัย และการประชุมให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคนิค กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย มีนิทรรศการที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการแก้มลิง, โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพระราชทานความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, นิทรรศการรางวัลแห่งเกียรติยศ Platinum Award เช่น งานวิจัยเรื่องระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ออกแบบให้ประมวลผลได้อย่าง Real Time, นิทรรศการชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม เช่น งานวิจัยเรื่องการยกระดับนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากไผ่ของจังหวัดปราจีนบุรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, นิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา เช่น การพัฒนาอุปกรณ์ผลิตฟองอากาศขนาดเล็กจิ๋ว ใช้ในระบบเกษตรกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ มากกว่า 500 ผลงาน เช่น การอนุรักษ์ผืนป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นอกจากนี้ ยังมีเวที Highlight Stage เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่นำเสนอผลงานที่น่าสนใจ และมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่นำเสนอนิทรรศการได้อย่างโดดเด่น มีคุณภาพ รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการตามพระราชดำริ เช่น ร้านภูฟ้า, ร้านภัทรภัฒน์ และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับการจัดงานได้ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 102 total views

News

ทหารตรวจยึดยาบ้า 200,000 แสนเม็ด บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย สถานีเรือนครพนม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม กองบังคับการควบคุมที่ 1 (ร.3) ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง พื้นที่ บ.ท่าดอกแก้ว ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม จึงจัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการ ซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณดังกล่าว ได้ตรวจพบเรือเพลายาวติดเครื่องยนต์ท้ายแล่นมาจากฝั่งประทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เข้าเทียบท่ายังฝั่งไทย หางจากจุดซุ่มเฝ้าตรวจประมาณ 300 เมตร จากนั้นมีชาย 2 คน ขนย้ายวัตถุบางอย่างลงจากเรือ แล้วแล่นเรือกลับไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบบริเวณโดยรอบ สามารถตรวจยึดยาบ้า จำนวน 2 กระสอบ ตรวจนับได้ 246,164 เม็ด และ ไอซ์ 10.16 กรัม จึงได้นำของกลางทั้งหมดส่ง สภ.ท่าอุเทน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 53 total views

News

Army Delivery มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวถึงมือประชาชน

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 จัดชุดปฏิบัติการ Army Delivery มอบผ้าห่มกันหนาวถึงที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.บึงกาฬ “เพราะเราคือทหารพรานลูกอีสาน หัวใจเพื่อประชาชน”

 61 total views

News

ทหารลาดตระเวนพิทักษ์พื้นที่ชายแดนใต้

ฉก.ทพ.10 ซึ่งเป็นหน่วยที่จัดกำลังจากกองทัพภาคที่ 1 ลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. โดยมีกรมทหารพรานที่ 11 เป็นหน่วยหลัก ได้จัดชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (จรยุทธ์) ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิสูจน์ทราบป่าภูเขา และ pop up ในพื้นที่ อ.เเว้ง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เพื่อปกป้องพื้นที่ไม่ให้เกิดการก่อเหตุจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง

 59 total views

Hot-News

>>>

กองทัพบก มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 86 อัตรา โดยรับสมัครทางระบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว
ทางเว็บไซต์
https://rta.mi.th (กองทัพบก)
https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก)
https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก)
https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
ตั้งแต่ 22 พ.ย. – 13 ธ.ค. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) ในวันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก) กรุงเทพมหานคร และ
การสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานตัว เวลา 07.00 นาฬิกา ถึง 09.00 นาฬิกา ณ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก และเริ่มทาการสอบฯ เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า
ประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ที่เปิดรับสมัครระบบออนไลน์
สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 0274 และ 0 2241 2068-9 ต่อ 89100,89108-9 ในเวลาราชการ

#สอบกองหนุนปี 65
#สอบบุคลพลเรือนเป็นสัญญาบัตรปี 65
#กองทัพบก
#กรมยุทธศึกษาทหารบก
#กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร

………22 พฤศจิกายน 2564

 181 total views

News

ทหารร่วมใจเตรียมความพร้อมรับน้อง ๆ เปิดเทอม

กองทัพภาคที่ 1 โดย มณฑลทหารบกที่ 12 จัดกำลังพลชุดจิตอาสาของหน่วย ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดทำความสะอาด ให้กับ รร.กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในห้วงการเปิดภาคเรียนใหม่ อีกทั้งสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสฯ ให้นักเรียน ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 64 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1197833