Category: COURT CIRCULAR

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคุณอร่าม สุคันธนาค

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคุณอร่าม สุคันธนาค

https://news.ch7.com/detail/532669

เวลา 17.27 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทอง ในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคุณอร่าม สุคันธนาค ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อแบคทีเรีย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สิริอายุได้ 94 ปี

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคุณอร่าม สุคันธนาค เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2469 เป็นบุตรของร้อยเอกหลวงประไพพิมพการ กับนางประไพ สุคันธนาค สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนราชินี และด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นแพทย์รักษาผู้ป่วยจึงสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ และระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ (เตรียมแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 2 ปี แล้วไปศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในปี 2493

โดยได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ และได้รับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตให้เป็นหนึ่งในคณะแพทย์ผู้ถวายงาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการถวายพระประสูติกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รวมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นหนึ่งในคณะแพทย์ผู้ถวายงานและเฝ้าพระอาการ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ก่อนเสด็จสวรรคต ต่อมาปลายปี 2500 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคุณอร่าม ได้รับทุนฟลูไบร์ทและทุนไอซีเอ ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ฟิลาเดลเฟีย และมหาวิทยาลัยดุ๊ก สหรัฐอเมริกา เมื่อกลับมาได้ไปใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนโอนย้ายกลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเกษียณอายุราชการ ในปี 2529 จากนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ประจำ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครหลายแห่งตามความมุ่งหมายในการเรียนแพทย์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงไทย ทั้งยัง ได้ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำศูนย์แพทย์พัฒนา สัปดาห์ละ 2 วัน จนเกษียณจากการทำงานอีกครั้งเมื่ออายุ 80 ปีเศษ โดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประถมาภรณ์ช้างเผือก และตติยจุลจอมเกล้า

 

 19 total views

COURT CIRCULAR

>>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในการที่ นายเฟรเดอริก วิลเลิม เดอ แคลร์ก อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในการที่ นายเฟรเดอริก วิลเลิม เดอ แคลร์ก อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรุงพริทอเรีย

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของ นายเฟรเดอริก วิลเลิม เดอ แคลร์ก อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ผู้นำคนสำคัญซึ่งจะเป็นที่ระลึกถึงตลอดไป มิใช่เพียงแต่จากการอุทิศตนอย่างแน่วแน่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อประเทศและประชาชนชาวแอฟริกาใต้ หากยังเป็นเพราะความมุ่งมั่นทุ่มเทอันเป็นที่ประจักษ์ชัดในการธำรงไว้ซึ่งสันติสุข ความสมัครสมานสามัคคี และความมั่นคงของประชาคมโลกอีกด้วย

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจมายังท่านและประชาชนชาวแอฟริกาใต้ ในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 15 total views

COURT CIRCULAR

กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัยตำบลตาเมียง สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัยตำบลตาเมียง สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

https://news.ch7.com/detail/532520

โครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 เป็นโครงการขยายผลของโครงการทหารพันธุ์ดี สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดกำลังพลเข้ารับการอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ก่อนนำความรู้ด้านการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภัยไปขยายผลให้กำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีผลผลิตบริโภค และนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม ปัจจุบันอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี มีพื้นที่นำร่อง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองคันนา, บ้านโนนมะยาง, บ้านหนองคันนาสามัคคี และบ้านโนนสมบูรณ์

ปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ เพาะปลูกพันธุ์ผักพระราชทาน 128 ครัวเรือน และเพาะเลี้ยงพันธุ์เป็ดและไก่พระราชทาน 110 ครัวเรือน มีเกษตรกรเป็นต้นแบบ และได้รับการขยายผลเป็นรูปธรรม สามารถนำผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน เหลือแจกจ่ายคนในชุมชน โดยมีเป้าหมายขยายผลโครงการฯ สู่ชุมชนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบกองกำลังสุรนารี  21 อำเภอ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัว ส่งผลให้วันนี้ กำลังพลที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน พร้อมครอบครัว และคนในชุมชน มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน มีการช่วยเหลือแบ่งปัน และนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ สามารถมีความสุขตามอัตภาพ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สมดังพระราชปณิธาน

 13 total views

COURT CIRCULAR

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมแนวทางพัฒนาระบบปฏิบัติงานในปี 2565 ของมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวง

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมแนวทางพัฒนาระบบปฏิบัติงานในปี 2565 ของมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวง

https://news.ch7.com/detail/532384

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล มีผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัคร และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติของมูลนิธิฯ ร่วมประชุม เพื่อมอบแนวทางการกำหนดกรอบระบบงานที่ชัดเจน นำไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ยึดตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้การสืบสาน รักษา และต่อยอด เป็นไปตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในตอนบ่าย ไปตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวง สาขาดิโอลด์สยาม ซึ่งเปิดบริการมากว่า 29 ปี และสาขาบองมาร์เช่ เปิดบริการมาเป็นเวลา 14 ปี จากพระราชประสงค์ในการพัฒนาสร้างอาชีพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่สูงแบบครบวงจร ผลผลิตจากแปลงเกษตรกรที่เกิดจากความสำเร็จของการวิจัย ได้ผ่านกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ข้อกำหนดสากล ส่งจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์โครงการหลวง และโครงการส่วนพระองค์อย่างสะดวก และมั่นใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โครงการหลวง ได้ปรับปรุงร้านจำหน่ายทั้งสองแห่งให้มีความทันสมัย กว้างขวาง ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แบบ New Normal และการปฏิบัติตามหลัก Social Distancing เพื่อลดความแออัด มีการจัดวางผลิตผลและผลิตภัณฑ์เป็นสัดส่วน ซึ่งขณะนี้ มีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยใหม่ อาทิ ยาสีฟันสมุนไพรที่ผสมผสานสารสกัดจากสมุนไพรกว่า 7 ชนิด ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือ ฝักวานิลลา รวมถึง กระเช้าของขวัญปีใหม่ จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวก

 

 35 total views

COURT CIRCULAR

องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลโครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก

องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลโครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก

https://news.ch7.com/detail/532383

ที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทาน รางวัลการประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์ “กาญจนบารมี กวี-คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม” ตามโครงการรณรงค์มะเร็งเต้านม ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมีจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันมะเร็งเต้านม, ให้กำลังใจผู้ป่วย ให้มีชีวิตที่ดี และส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งวรรณศิลป์ และคีตศิลป์ อันเป็นรากฐานสำคัญของความเป็นไทย และนำผลงานที่ชนะการประกวดไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การป้องกันมะเร็งเต้านม ประกอบด้วย การประกวดบทกวีฉันทลักษณ์ ระดับนักเรียน และระดับบุคคลทั่วไป และการประพันธ์เพลงร่วมสมัย ประเภทบุคคลทั่วไป

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีทั่วโลก ในปี 2020 มีผู้ป่วยรายใหม่ 2.3 ล้านคน โดยประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 22,158 คน เสียชีวิต 8,266 คน ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมี ได้จัดทำโครงการ “คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส” ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน ได้ออกให้บริการ 1,500 ครั้ง สามารถค้นหาผู้ที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรก ได้ 968 คน

 

 33 total views

COURT CIRCULAR

องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดขอนแก่น

องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดขอนแก่น

https://news.ch7.com/detail/532382

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามการดำเนินโครงการฝายห้วยโสกรัง พร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีโลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรบ้านอีโล ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร โดยปี 2561 สำนักงาน กปร. พิจารณางบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง ส่งผลให้ราษฎรบ้านอีโล หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน้อย จำนวน 150 ครัวเรือน มีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และยังสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนและหน้าแล้งได้ 200 ไร่

ในตอนบ่าย ไปติดตามการดำเนินโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย ซึ่งจัดทำขึ้นสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทาน ณ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2539 สรุปความว่า ลำน้ำชีในฤดูน้ำหลาก น้ำท่วมพื้นที่สองฝั่งซึ่งเป็นห้วย หนอง บึง และพื้นที่สาธารณะมาก เมื่อถึงเวลาน้ำลด น้ำที่ท่วมพื้นที่ดังกล่าวก็ลดตามไปด้วย ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำตามเดิม ให้พิจารณาหาวิธีเก็บกักน้ำให้อยู่ในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก จากการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ทำให้ราษฎรตำบลละหานนา 2,000 ครัวเรือน มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 5,000 ไร่ ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ให้ชุมชนมีอาหารโปรตีนไว้บริโภค รวมทั้งมีอาชีพประมง

 

 33 total views

COURT CIRCULAR

พระราชวงศ์ และข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี บำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เป็นปีที่ 96

พระราชวงศ์ และข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี บำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เป็นปีที่ 96

https://news.ch7.com/detail/532381

ที่พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระกุศลซึ่งพระราชวงศ์ พร้อมด้วยข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดี ทรงบำเพ็ญและบำเพ็ญอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เป็นปีที่ 96

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงของราชอาณาจักร ในฐานะที่ทรงเป็นจอมทัพ ได้ทรงกำหนดพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์สำหรับอนาคตแห่งกิจการกองทัพไทยหลายแห่ง เช่น ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งยังทรงนำสยามเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตรจนประสบชัยชนะ ทำให้ประเทศสยามได้รับการยกย่องว่าเป็นอารยประเทศเสมอหน้าทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจในโลกยุคนั้น และเป็นโอกาสให้ได้เริ่มแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในด้านการศาล และเศรษฐกิจการพาณิชย์กับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซายส์ และได้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติ นับเป็นการยกระดับเกียรติภูมิของประเทศสยามครั้งสำคัญท่ามกลางเวทีโลก

 

 33 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1197807