Category: COURT CIRCULAR

COURT CIRCULAR

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

https://news.ch7.com/detail/504463

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงโปรดให้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ วันละ 2 มื้อ มื้อละ 2,000 กล่อง นำไปมอบแก่ประชาชนในเขตปทุมวัน โดยมูลนิธิฯ คัดสรรจากร้านอาหารเล็ก ๆ รอบที่ทำการมูลนิธิฯ ที่ได้รับผลกระทบ มีร้านอาหารได้รับความช่วยเหลือกว่า 70 ร้าน โดยมีสำนักงานเขตปทุมวัน คอยอำนวยความสะดวกและในการส่งมอบอาหาร

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งต่อความช่วยเหลือในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ด้วยการบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิฯ โดยสแกน QR Code ผ่าน applications ธนาคารในระบบ E-Donation ได้ทุกธนาคาร หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทกระแสรายวัน เลขบัญชี 114-0-06877-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

 

 56 total views

COURT CIRCULAR

>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2564

https://news.ch7.com/detail/504462

ฯพณฯ นายกี ปาร์เมอแล็ง ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส กรุงเบิร์น

ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปของประเทศและประชาชนชาวสวิส

ประเทศไทยและสมาพันธรัฐสวิสได้สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดียิ่ง ด้วยความเข้าใจ และความผูกพันที่แนบแน่นมาโดยตลอดระยะเวลาเก้าทศวรรษ ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงสำหรับความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 66 total views

COURT CIRCULAR

>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนิน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบนิน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2564

https://news.ch7.com/detail/504461

ฯพณฯ นายปาทริส ตาลง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนิน กรุงปอร์โต-โนโว

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบนิน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบนินมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเบนิน จะเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 62 total views

COURT CIRCULAR

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

https://news.ch7.com/detail/504314

ที่อาคารศรีจุลทรัพย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้ มูลนิธิฯ นำอาหารปรุงสุกพร้อมทานไปมอบแก่ประชาชนในเขตปทุมวัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวม 4,000 กล่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยได้คัดสรรจากร้านอาหารขนาดเล็กในเขตปทุมวัน ให้มีรายได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีร้านอาหารขนาดเล็กได้รับการช่วยเหลือกว่า 70 ร้าน

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งต่อความช่วยเหลือในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ด้วยการบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิฯ โดยสแกน QR Code ผ่าน applications ธนาคารในระบบ E-Donation ได้ทุกธนาคาร หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทกระแสรายวัน เลขบัญชี 114-0-06877-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

 42 total views

COURT CIRCULAR

ขอเชิญชมสารคดี สืบสาน รักษา ต่อยอด ตอน ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ

ขอเชิญชมสารคดี สืบสาน รักษา ต่อยอด ตอน ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ

https://news.ch7.com/detail/504246

ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเป็นศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร ดำเนินงานในลักษณะเป็นศูนย์สาชาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำดอกกราย ปัจจุบันมีฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านพืชสวน, การพัฒนาที่ดิน, ข้าว, ประมง, ปศุสัตว์, การเกษตร และฟาร์มแกะ ซึ่งเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ปัจจุบันได้ขยายผลการพัฒนาไปยังหมู่บ้านและตำบลรอบศูนย์ฯ รวมถึงพื้นที่ให้บริการ 3 อำเภอของจังหวัดระยอง

นับเป็นเวลา 41 ปี ที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และการฝึกอาชีพ ช่วยให้ราษฎรที่เข้ามาศึกษาอบรม ได้นำความรู้ไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สมดังพระราชปณิธานในการช่วยเหลือราษฎรของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด มาโดยตลอด

 46 total views

COURT CIRCULAR

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อมประกอบอาหารมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อมประกอบอาหารมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร

https://news.ch7.com/detail/504136

ที่หอประชุมอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้ ผู้แทนมูลนิธิฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ และมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอแม่ระมาด จำนวน 500 ชุด โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี

จากนั้น เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ วัดบ้านวังผา และมอบแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านวังผา หมู่ที่ 4 พร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจ ณ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านวังผา โดยอำเภอแม่ระมาด ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้ถนน สะพาน บ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

ส่วนที่อาคารศรีจุลทรัพย์ โปรดให้ มูลนิธิฯ นำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานไปมอบแก่ชุมชน และแคมป์คนงานในเขตปทุมวันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจ โดยมูลนิธิฯ ได้คัดสรรจากร้านอาหารเล็ก ๆ รอบที่ทำการมูลนิธิฯ ที่ได้รับผลกระทบประกอบอาหารปรุงสุก มีร้านอาหารได้รับความช่วยเหลือกว่า 70 ร้าน ซึ่งจะจัดทำอาหารวันละ 2 มื้อ มื้อละ 2,000 กล่อง

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งต่อความช่วยเหลือในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ด้วยการบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิฯ โดยสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E-Donation ได้ทุกธนาคาร หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทกระแสรายวัน เลขบัญชี 114-0-06877-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

 

 52 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ แก่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ แก่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

https://news.ch7.com/detail/504135

ที่ห้องประชุมอาภากร อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้โดยบริจาคผ่าน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3

 

 52 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0939813