Category: NEWS IN ROYAL RESIDENCE

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ตลอดทั้งวัน ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้ง ลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง โดยช่วงเช้า มีกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ, สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ชมรมสายสกุลบุนนาค, กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน, สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย, สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์, อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 14 และสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนช่วงบ่าย มีครอบครัวตั้งคารวคุณ, ราชสกุลเกษมศรี, ราชสกุลหัสดินทร, มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย, คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการพัฒนาชุมชน, สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า และคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 40 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบายในการเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม พร้อมใจบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ จากสำนักงานองคมนตรี, สำนักพระราชวัง, กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 115 คน ร่วมบริจาคโลหิต โดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้ามารับบริจาคโลหิตในวันนี้ รวม 51,750 ซีซี ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลง ส่งผลให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศขาดแคลนโลหิต เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย สำหรับการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตน ทำความดีเพื่อส่วนรวม และตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม 2564 มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 811 คน ได้โลหิต รวม 349,600 ซีซี

 30 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนจังหวัดสกลนคร ที่ประสบภัยหนาว

ที่หอประชุมอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ที่ประสบภัยหนาว จำนวน 1,000 ผืน โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีรับมอบแก่ประชาชนอำเภอภูพาน 500 ผืน, อำเภอกุดบาก 300 ผืน และอำเภอโคกศรีสุพรรณ 200 ผืน ทั้งนี้ จังหวัดสกลนคร ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วทุกพื้นที่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะปีนี้ อากาศหนาวติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบความเดือดร้อน จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของประชาชน ยังมีผู้เดือดร้อนและมีความต้องการเครื่องกันหนาวอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมา มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิ นำเครื่องกันหนาวมามอบให้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว จำนวน 17,500 ผืน

 26 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร และทรงอธิษฐานจิตปูชนียมงคล

เวลา 13.35 น. วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการนี้ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายบูรพกษัตริย์และบูรพาจารย์ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จ ทรงกรวดน้ำ ทรงเจิมและทรงจุดเทียนชัยและเทียนมหามงคล เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทรงอธิษฐานจิตปูชนียมงคล ชุดเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และชุดมงคลบพิธ ซึ่งวัดฯ จัดสร้างขึ้นเพื่อนำรายได้สมทบทุนการจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) คลอง 9 จังหวัดปทุมธานี

จากนั้น เสด็จลงบริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์ปฐมเจ้าอาวาส ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ปางถวายเนตร เนื้อเงิน ขนาดความสูงจากฐานถึงยอดพระเกศ 18.5 นิ้ว สำหรับสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองศุภมงคลสมัย 150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช 3 พระองค์แห่งวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประกอบด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวมทั้ง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ครบ 8 รอบ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ตลอดจนเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และศูนย์การเรียนรู้การเกษตร โดยผู้ที่สนใจจองปูชนียมงคล สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก เพจ “สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”

 26 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 31,268 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 31,268 ราย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 31,268 ราย ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย จำนวน 30,042 ราย และชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท จำนวน 1,226 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 30 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร ฉบับที่ 3

ตามที่ สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์เกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า การผ่าตัดข้อพระบาทเมื่อวันที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังการผ่าตัด ทรงฟื้นพระองค์ดี ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ฯ ทั้งนี้ คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการรักษาต่อไปอีกระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

21 มกราคม พุทธศักราช 2564

 73 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

คณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย คณะบุคคล และประชาชน นำพวงมาลัย แจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว อาทิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร, ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษและชุมชน คลองเตยและทุ่งสองห้อง, เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, กรมการสัตว์ทหารบก, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (สถาบันศาสนาซิกข์แห่งประเทศไทย), ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ศูนย์​ส่งเสริม​พระพุทธศาสนา​แห่งประเทศไทย ​ใน​พระ​สัง​ฆ​รา​ชูปถัมภ์​ และองค์กร​เครือข่าย​ชาวพุทธ​แห่งประเทศไ​ทย​, กรมการทหารช่าง, ชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา, องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ, กรมการข้าว

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย, โรงงานเภสัชกรรมทหาร, สมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย, สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมธานี, สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย, โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพฯ, สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข, สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย, สมาชิกราชสกุล, มูลนิธิราชสุดา, กงสุลเบลาลุส, มูลนิธิอุบลรัตน์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล, โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี, ชมรมบาลีสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานอัยการสูงสุด, ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 68 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Total Visitors

0605384