Category: NEWS IN ROYAL RESIDENCE

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประสบภัยหนาว

ที่ศาลาวัดบ้านแกงเลี้ยว อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปมอบแก่ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษที่ประสบภัยหนาว โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีฯ มอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจันทร์ 200 ผืน, อำเภอยางชุมน้อย อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอวังหิน อำเภอปรางค์กู่ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอพยุห์ อำเภอบึงบูรพ์ และอำเภอศิลาลาด อำเภอละ 100 ผืน รวม 1,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะอากาศหนาวเย็นในปี 2563 จำนวน 167,701 ครัวเรือน 208,332 คน ที่ผ่านมา จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบผ้าห่มกันหนาวไปแล้วกว่า 3,000 ผืน

 25 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน หุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจกระบบสื่อสารทางไกล แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “หุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจกระบบสื่อสารทางไกล” พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวน 10 ชุด เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ระลอกใหม่ในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร มีแรงงานต่างชาติและคนไทยได้รับเชื้อ และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ถึงวานนี้ จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการตรวจพบเชื้อในโรงพยาบาล จำนวน 1,003 คน และผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจพบเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก จำนวน 3,676 คน และได้ดำเนินการรักษาผู้ป่วยหาย รวมถึงสังเกตอาการผู้ป่วยจนพ้นระยะติดต่อของโรคแล้ว 3,059 คน

สำหรับหุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจกระบบสื่อสารทางไกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมกลุ่มสตาร์ทอัพ ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์ ร่วมกันพัฒนาขึ้น และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผ่าน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ซึ่งการได้รับพระราชทานเพิ่มเติมในครั้งนี้ จะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากคนไข้สู่บุคลากรทางการแพทย์ สร้างระบบเครือข่ายในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 26 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมจุดธูปเทียนถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชให้กับปวงชนชาวไทย ซึ่งวันที่ 18 มกราคม เป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา เมื่อปี 2135

 30 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันนี้ 17 มกราคม 2564 ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง เปิดให้คณะบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยมีราชสกุล คณะบุคคล มูลนิธิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ นำพวงมาลัย แจกันดอกไม้ และสิ่งของ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน อาทิ

ราชสกุลไชยันต์ ราชสกุลเกษมสันต์ มูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะสวนเกษตรคุณพิชชานันท์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิอิศรางกูร นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารและข้าราชการ สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์และครอบครัว คณะ World Food Programme สถาบันการสร้างชาติ ตลอดจนประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ทราบข่าวจากการดูข่าวในพระราชสำนัก แล้วตั้งใจเดินทางมาลงนามถวายพระพร ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. โปรดแต่งกายาด้วยชุดสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 43 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

คณะบุคคล หน่วยงาน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง แม้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่มีคณะบุคคล หน่วยงาน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พร้อมนำแจกันดอกไม้ พวงมาลัย และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ที่ดำเนินงานโครงการพระราชดำริ รวม 20 โรงเรียน, กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี, สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่น 4/62 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์, คณะนักเรียนทุน UCAS, บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด มหาชน, สมาคมสตรีจังหวัดสมุทรปราการ, สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในตอนบ่าย มีสมาชิกราชสกุลจักรพันธุ์, ข้าราชการครูบำนาญ และวิทยากรอาสาสมัครโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร, คณะดนตรีบ้านปลายเนิน, นิสิตน้องใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2514, คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกรรมการจัดงานของไทย งานประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2021, ราชสกุลศรีธวัช, พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานคณะพราหมณ์ เทวสถาน สำหรับพระนคร โบสถ์พราหมณ์, โฆษกกระทรวงพลังงาน, กลุ่มพี่น้องไม่ทิ้งกัน ปกป้องราชวงศ์จักรี และกลุ่มปริญญาพุทธรักษาพอเพียง,พระสงฆ์จากวัดราชาธิวาส และชมรมไทยซิกข์

ทั้้งนี้ จะเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 39 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

คณะบุคคล และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน, โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริฯ, สมาชิกราชสกุลดิศกุล, สำนักจุฬาราชมนตรี, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน), นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะ, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี, มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ส่วนช่วงบ่าย มีคณะธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์ฯ, สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ, สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์ฯ, มูลนิธิส่งเสริมช่วยผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ, คณะกรรมการวัดหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมส่งเสริมการเกษตร, นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 38, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน องค์การมหาชน ตลอดจนประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

ทั้้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 45 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ แก่ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนกลุ่มทอผ้าศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนกลุ่มทอผ้าศิลปาชีพจาก 7 อำเภอ รวม 22 กลุ่ม ได้แก่ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอเมือง อำเภอสุคิริน อำเภอบาเจาะ อำเภอตากใบ และอำเภอเจาะไอร้อง เพื่อใช้เป็นต้นแบบนำไปจัดทำผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลาย ช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน

สำหรับ ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายพระราชทานช่างทอผ้า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งลายที่ทรงออกแบบมีความหมาย อาทิ ลาย S มาจาก Sirivannavari ในภาษาอังกฤษ หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน

 45 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2297-8063

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Total Visitors

0601554