Category: COURT CIRCULAR

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติมแก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศ

ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 7 คัน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างเพิ่มเติม สำหรับปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามในการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

สำหรับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่พระราชทานเพิ่มเติมในครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเชิงรุก ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 แล้ว จำนวน 3 คัน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงจากรถพระราชทานต้นแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการติดตั้งกล้องถ่ายภาพภายใน เพื่อระบุอัตลักษณ์บุคคล ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในการติดตามผู้เข้ารับการตรวจ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ ยังเพิ่มอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและให้บริการฉีดวัคซีน เพิ่มตู้จัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดเก็บตัวอย่าง ทำให้สามารถเก็บรักษาวัคซีน และบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในอีกภารกิจหนึ่ง

ปัจจุบัน มีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ทั้งสิ้น 20 คัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 26,916,131 บาท ในการจัดสร้าง และยังได้พระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ จำนวน 1 คัน ที่มีบทบาทสำคัญในภารกิจตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ และสามารถเข้าไปทำงานในทุกพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็วและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล อีก 2 คัน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดสร้าง อันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศ

 204 total views

COURT CIRCULAR

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ 2

ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ 2 จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน หรือ GC เพื่อเป็นเครื่องต้นแบบให้กับประชาชนนำไปจัดสร้างเองได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน ซึ่ง GC ได้สนับสนุนบุคลากร นักวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 รุ่นที่ 2 โดยใช้หลักการบำบัดด้วยตัวกรอง

สำหรับผลการทดสอบพบว่า มีประสิทธิภาพในการบำบัดฝุ่น PM2.5 ประมาณร้อยละ 95.7 เมื่อทดสอบบำบัดฝุ่นในห้องระบบปิด สามารถบำบัดฝุ่น PM2.5 ปริมาณ 500-700 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้เหลือเพียง 20-30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเมื่อทดสอบในระบบเปิด สามารถบำบัดฝุ่น PM2.5 ปริมาณ 700-2,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้เหลือเพียง 50-60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีอัตราการดูดอากาศมากกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ในส่วนของการบำบัดอากาศ มีการติดตั้งตัวกรอง 3 ชั้น ได้แก่ ไส้กรองหยาบ ไส้กรองชนิดถุง และไส้กรองละเอียด สามารถดัดจับฝุ่นขนาด ePM 1 หรือ ฝุ่นขนาด 0.3-1 ไมครอน ได้เฉลี่ยร้อยละ 95 ตามมาตรฐานแผ่นกรองอากาศ ซึ่งการออกแบบโดยใช้ตัวกรองทั้ง 3 ชั้นนี้ ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรอง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องต่ำ

 194 total views

COURT CIRCULAR

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ร้อยตำรวจเอก พนมกร แซ่ฮ่อน กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีสาคร ระหว่างเดินทางเข้าตรวจสอบเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านไอกาแซร์ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้

 180 total views

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติมแก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศ

ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 7 คัน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างเพิ่มเติม สำหรับปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามในการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

สำหรับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่พระราชทานเพิ่มเติมในครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเชิงรุก ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 แล้ว จำนวน 3 คัน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงจากรถพระราชทานต้นแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการติดตั้งกล้องถ่ายภาพภายใน เพื่อระบุอัตลักษณ์บุคคล ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในการติดตามผู้เข้ารับการตรวจ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ ยังเพิ่มอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและให้บริการฉีดวัคซีน เพิ่มตู้จัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดเก็บตัวอย่าง ทำให้สามารถเก็บรักษาวัคซีน และบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในอีกภารกิจหนึ่ง

ปัจจุบัน มีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ทั้งสิ้น 20 คัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 26,916,131 บาท ในการจัดสร้าง และยังได้พระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ จำนวน 1 คัน ที่มีบทบาทสำคัญในภารกิจตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ และสามารถเข้าไปทำงานในทุกพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็วและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล อีก 2 คัน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดสร้าง อันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศ

 170 total views

COURT CIRCULAR

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้

ค่ำวานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ “ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้” ช่วง “TALK TO THE PRINCESS” ทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม

รายการ “ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้” เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบี นัมเบอร์วัน กับสมาชิกฯ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30-21.30 น.

 163 total views

COURT CIRCULAR

สมาชิกราชสกุล คณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ตลอดวันนี้ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีสมาชิกราชสกุล, คณะบุคคล ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ, โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ, กรุงเทพประกันภัย, โรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2550, สมาคมประกันวินาศภัยไทย, โรงเรียนสายปัญญารังสิต, กองทุนฟากฟ้าสุราลัย, นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งในประเทศไทยและคณะ, เจ้าหน้าที่สำนักงานโภชนาการ สวนจิตรลดา ห้องเครื่องท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ, สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย, สมาชิกราชสกุลพึ่งบุญ, บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด มหาชน, โรงเรียนวัดทรงธรรม, ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย, สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลาง, คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 344 total views

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน เยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ที่หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ ภายในศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีสาคร ประกอบด้วย สิบตำรวจเอก ธีรศักดิ์ พรภักดี อายุ 35 ปี, สิบตำรวจเอก นเรศ สัญกูล อายุ 35 ปี และสิบตำรวจโท ปิยพงศ์ เพชรจำรัส อายุ 28 ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ นำคณะและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดนราธิวาส เดินทางไปตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ แขวนป้ายผ้า พ่นสีสเปรย์ไล่เจ้าหน้าที่ทหารและเผายางรถยนต์ เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งถึงความห่วงใยของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 นาย ซึ่งขณะนี้แพทย์ได้ทำการผ่าตัดช่วยเหลือ อาการปลอดภัยดี และอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

และที่จังหวัดนราธิวาส ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ ดาบตำรวจ ยุทธกร เรืองเพ็ง ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพล และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

 210 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0868435