Category: Hot-News

Hot-News

>>>

กรณีภาพทหารเดินทางที่สนามบิน และถูกนำไปบิดเบือน

ทบ.ขอแจ้งข้อมูลอีกครั้งเกี่ยวกับ การเดินทางไปสหรัฐของกำลังพล กองร้อยส่งทางอากาศ ที่เดินทางไปร่วมการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ (Strategic Airborne Operation) กับ ทบ.สหรัฐ ณ Fort Bragge รัฐนอร์ทแคโรไลนา ระหว่าง 10-26 กค.64 โดยเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ภายใต้การฝึกร่วมผสมครอบบร้าโกลด์ในปี 2565

มีการกักตัวก่อนไปฝึกในค่ายทหาร และเมื่อไปถึงสหรัฐฯ ก็ปฏิบัติลักษณะเดียวกันตามระบบ Military Trainning Quarantine

กำลังพลทุกนายผ่านการ SWAB test ได้ผลเป็นลบ และ ได้รับการฉีดวัคซีนที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

โดยสรุปกำลังพลทุกนายได้ผ่านกระบวนการตามมาตรฐานสาธารณสุขในการป้องกันCOVID-19 ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

กองทัพบก ได้เผยแพร่ข่าวการเดินทางไปร่วมการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว ตั้งแต่ 7 ก.ค.2564 รายละเอียดตามhttps://www.facebook.com/100051350382505/posts/340112994377044/?d=n

 173 total views

Hot-News

ทบ. สนับสนุนการส่งผู้ป่วยสีเขียวกลับภูมิลำเนา จ.พิษณุโลก

ทบ. สนับสนุนการส่งผู้ป่วยสีเขียวกลับภูมิลำเนา จ.พิษณุโลก

ในวันนี้ (11 ก.ค.64) เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 สนับสนุนการบริหารจัดการด้านระบบสาธารณสุขของรัฐบาล รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปัจจุบันที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและบางส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล อยู่ระหว่างรอเตียงเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาของ สธ. โดยได้ดำเนินโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน ทบ. และ กอ.รมน. พาคนกลับบ้าน” จัดกำลังพลและยานพาหนะ รับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (ผู้ป่วยสีเขียว) ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ที่มีความประสงค์เดินทางกลับไปรักษายังภูมิลำเนา และศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-19 กองทัพบก ได้รับมาจากที่พักอาศัย

ใน กทม. และปริมณฑล มายังพื้นที่รวมการ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ส่งกลับไปรักษายังภูมิลำเนาของตนเอง ตามกระบวนการเคลื่อนย้ายและมาตรการที่ สธ. กำหนด ซึ่งบูรณาการร่วมกับ สธ.จังหวัด ส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ นำร่องเคลื่อนย้ายประชาชนที่มีภูมิลำเนาใน จ.พิษณุโลก พร้อมประเมินผลการดำเนินการ เตรียมขยายผลในจังหวัดอื่นของภาคเหนือต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อได้ที่ “ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก” โทร. 02-270-5685-9 และ 02-615-0269 ตลอด 24 ชม.

สำหรับการดำเนินการส่งผู้ป่วยกลับไปรักษายังภูมิลำเนาในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มอบหน่วยทหารทั่วประเทศระดมใช้ศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ สนับสนุนรัฐบาลดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งลดภาระระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนกลาง กระจายไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย พร้อมกำชับให้หน่วยดูแลกำลังพล

เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามแนวทางของ ศบค. ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พลอย่างเคร่งครัด และสวมใส่เครื่องป้องกันตนอย่างเหมาะสม ตลอดจนดูแลให้ได้รับการฉีดวัคซีนตามแนวทางของ สธ. เพื่อให้มีความแข็งแรง พร้อมปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบอย่างปลอดภัย

……………………. 11 กรกฎาคม 2564

 

 

 153 total views

Hot-News

ทบ. บำเพ็ญกุศลอุทิศให้ผู้เสียชีวิตจากโควิด ยังเปิดฌาปนสถานอนุเคราะห์จัดพิธีศพให้ต่อเนื่อง ตามเจตนาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนท่ามกลางสถานการณ์โควิด

ทบ. บำเพ็ญกุศลอุทิศให้ผู้เสียชีวิตจากโควิด ยังเปิดฌาปนสถานอนุเคราะห์จัดพิธีศพให้ต่อเนื่อง ตามเจตนาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนท่ามกลางสถานการณ์โควิด

ในวันนี้ (9 ก.ค.64) กองทัพบกได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตที่กองทัพบกให้การอนุเคราะห์จัดพิธีฌาปนกิจศพให้

ณ ฌาปนสถานกองทัพบก ตั้งแต่ 5 พ.ค. 64 โดย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ วัดโสมมนัสวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. และมีครอบครัวของผู้สูญเสียชีวิตร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลระลึกถึงผู้ล่วงลับ กองทัพบกได้จัดพิธีทำบุญในครั้งนี้เป็นไปตามพิธีการและความศรัทธาทางศาสนา เพื่อให้ครอบครัวได้ระลึกถึงผู้ล่วงลับ เป็นการให้กำลังใจในช่วงเวลา

ที่ยากลำบาก และให้ประชาชนได้เชื่อมั่นว่ากองทัพบกพร้อมยืนเคียงข้างช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ จนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย สำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิดสามารถติดต่อขอรับ

ความอนุเคราะห์ฌาปนกิจศพได้ที่ “ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 ทบ.” โทร. 02-2705685-9

ทั้งนี้ที่ผ่านมากองทัพบกได้ระดมศักยภาพสนับสนุนรัฐบาลช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านการป้องกันโรค รักษาพยาบาล และดูแลบรรเทาผลกระทบของสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้เห็นถึงข้อจำกัดและความไม่สะดวกในการจัดพิธีศพของผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 รวมทั้งการเคลื่อนย้ายและการฌาปนกิจ จึงได้มีนโยบายให้เปิดฌาปนสถานของกองทัพบกให้การอนุเคราะห์จัดพิธีศพให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด เป็นการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือครอบครัว พร้อมช่วยเคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลไปยังศาสนสถานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่ กทม. ได้แก่ วัดอาวุธวิกสิตาราม, วัดโสมมนัสวรวิหาร และวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

มีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรม พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีฌาปนกิจตามความประสงค์ของครอบครัว

โดยกองทัพบกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อลดภาระของครอบครัวผู้สูญเสีย

………………………………….………………

9 กรกฎาคม 2564

 177 total views

Hot-News

ในหลวง พระราชทานกระบือไทยให้ ทบ. เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์

ในหลวง พระราชทานกระบือไทยให้ ทบ. เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการ “อนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย” เพื่อเพิ่มจำนวน พัฒนาสายพันธุ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะยังประโยชน์ให้กับพสกนิกรในการอนุรักษ์กระบือไทยเพื่อการเกษตร ต่อยอดสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินการเมื่อกุมภาพันธ์ 2564 นอกจากนี้ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ไถ่ชีวิตกระบือ และพระราชทานให้กับเกษตรกร หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งกองทัพบก นำไปพัฒนาต่อยอดขยายพันธุ์ตามพระราชประสงค์

โดยในวันนี้ (8 ก.ค.64) ที่ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครนายก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เข้ารับพระราชทานกระบือที่ทรงไถ่ชีวิต จำนวน 4 ตัว โดย พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้อำนวยการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน/รองหัวฝ่ายอำนวยการกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เป็นผู้เชิญบัตรประจำตัวสัตว์ โดยกองทัพบกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกระบือทรงไถ่ชีวิตดังกล่าว โดยจะนำไปเลี้ยงดูและปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งจัดทำเป็นสถานที่เรียนรู้สำหรับเกษตรกรตลอดจนประชาชนที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงกระบือ ได้มาศึกษาดูงานและเรียนรู้ เพื่อให้การพัฒนากระบือไทยได้เผยแพร่ออกไปสู่เกษตรไทยในวงกว้าง ทั้งนี้ กองทัพบกได้มอบให้กรมการสัตว์ทหารบกรับผิดชอบดำเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป

……………………………………

8 กรกฎาคม 2564

 

 133 total views

Hot-News

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1 และครูฝึกทหารใหม่

เมื่อ 8 ก.ค. 64 พล.ร.11 ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1 และครูฝึกทหารใหม่ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย และลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ และให้ทหารใหม่ได้แจ้งข่าวการฉีดวัคซีนให้กับญาติได้ทราบผ่านทางสื่อออนไลน์ด้วย

 127 total views

Hot-News

ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่จะเดินทางไปร่วมการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ กับกองทัพสหรัฐฯ

ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่จะเดินทางไปร่วมการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ กับกองทัพสหรัฐฯ

วันนี้ (7 ก.ค. 64) ณ สนามกระโดดร่ม บ้านท่าเดื่อ อ.เมือง จ.ลพบุรี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ ของกองร้อยส่งทางอากาศ ซึ่งกองทัพบกมีกำหนดส่งกำลังดังกล่าวไปเข้าร่วม “การฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์” (Strategic Airborne Operations) ณ Fort Bragg รัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกาในห้วง 10 – 26 ก.ค. 64 โดยทำการฝึกร่วมกับกองพลส่งทางอากาศที่ 82 กองทัพบกสหรัฐอเมริกา และกองทัพบกอินโดนีเซีย

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้ชมการฝึกกระโดดร่ม พร้อมตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำกับกำลังพลที่จะเดินทางไปฝึก กำชับให้ทุ่มเทตั้งใจเข้ารับการฝึกศึกษา เรียนรู้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาตนเองและกองทัพต่อไป และให้ตระหนักว่าเป็นตัวแทนประเทศไทย กองทัพไทยในการไปสร้างความเชื่อมั่น สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพมิตรประเทศ พร้อมย้ำกำลังพลให้ปฏิบัติตนภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด ไม่ประมาททั้งที่อยู่ในต่างประเทศ และเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

สำหรับการส่งกำลังพล “กองร้อยส่งทางอากาศ” เข้าร่วมการฝึกกระโดดร่ม

ทางยุทธศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารในระดับกองทัพมิตรประเทศแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกยังสามารถนำความรู้ ประสบการณ์มาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยส่งทางอากาศกองทัพบก และยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ภายใต้การฝึกร่วมผสมครอบบร้าโกลด์ในปี 2565 อีกด้วย สำหรับกำลังพลกองทัพบกที่เข้าร่วมการฝึกกระโดดร่มที่สหรัฐฯ ในครั้งนี้ มีจำนวน 114 นาย ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ 5 และ พลทหาร ซึ่งทุกนายได้ผ่านกระบวนการตามมาตรฐานสาธารณสุขในการป้องกัน COVID-19

ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

…………………………………

7 กรกฎาคม 2564

 

 265 total views

Hot-News

>>>

🚁ทบ.ส่งทหารและ ฮ. ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมี ที่สมุทรปราการ พร้อมส่งชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมประเมินสารพิษ
ในที่เกิดเหตุ
🔥จากกรณีเกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้ที่ บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ซอยกิ่งแก้ว 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อ 0320 น. (5 ก.ค. 64) ซึ่งเป็นโกดังเก็บสารเคมี เหตุดังกล่าวทำให้มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก นั้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
🔥กองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้ส่งกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วจากกองพลทหารราบที่ 11 ซึ่งมีที่ตั้งใกล้ที่เกิดเหตุเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สมุทรปราการ ในการอพยพผู้บาดเจ็บ พร้อมนำผู้ที่ได้รับผลกระทบออกจากบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ ในรัศมี 5 ก.ม. จัดการจราจรในพื้นที่อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้ผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางที่กำหนดไว้ พร้อมกันนี้ได้ส่งชุดปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมี จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้าประเมินตรวจสอบสารเคมีในพื้นที่เกิดเหตุ ล่าสุดกองทัพบกใช้เฮลิคอปเตอร์ KA-32(ปภ.) 2 ลำ พร้อมนักบินและเจ้าหน้าที่ของกองทัพบก ขึ้นบินตรวจประเมินสถานการณ์โดยรอบที่เกิดเหตุ
🔥สำหรับในช่วงต่อไป ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้เตรียมกำลังพล 100 นาย รถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 คัน พร้อมส่งเข้าไปเสริมการควบคุมดูแลพื้นที่เกิดเหตุ นอกจากนี้ได้เตรียมการสนับสนุนสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง อากาศยานและหน้ากากป้องกันไอพิษ สำหรับใช้ในการเตรียมอพยพประชาชนหากมีความจำเป็นตามการร้องขอจากกองอำนวยการควบคุมเหตุการณ์และจะติดตามสถานการณ์พร้อมเข้าปฏิบัติการดูแลพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
………………… 5 ก.ค. 64

 587 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0939814