Category: News

News

กองทัพบกตั้งรถครัวสนามปรุงอาหารแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ปางศิลาทอง 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วย รถครัวสนาม เข้าดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ พร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม/น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ บ้านไพรสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในขั้นต้น โดยประชาชนแสดงความยินดีและกล่าวคำขอบคุณ “กองทัพบก” ที่ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

 44 total views

News

ทหารช่วยลำเลียงประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วม รับ – ส่ง ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลท่าตะโก

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 31             ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ ช่วยลำเลียงประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วม รับ – ส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลท่าตะโก พร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอไพศาลี

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย และกำลังพลทหารจิตอาสาภัยพิบัติ  ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครสวรรค์, อำเภอท่าตะโก ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน โดยได้ลำเลียงประชาชนที่ติดค้างอยู่ภายในชุมชนออกมายังพื้นที่ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขนย้ายสิ่งของ รวมทั้ง รับ – ส่ง ผู้ป่วยไปส่งยังโรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 31 ได้สนับสนุนเรือท้องแบนขนาดใหญ่ จำนวน 2 ลำ ให้กับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำมาปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก ในครั้งนี้

พร้อมกันนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ลงพื้นที่อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัย ถนนถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้ โดยทำการแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชน จำนวน 20 หลังคาเรือน ในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

 48 total views

News

กองทัพบกทำบันได้ลิง จัดระบบการจราจรของเส้นทางรถจักรยานยนต์ในชุมชน

สืบเนื่องจากเหตุสะพานข้ามคลองสามเสนพังถล่ม ณ ชุมชนริมคลองสามเสน ทำให้ประชาชนได้รับความยากลำบากในการสัญจรไปมา ทางกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ได้จัดกำลังเข้าช่วยเหลือ และประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

  1. วันที่ 26 ก.ย.64 ผบ.ช.พัน.1 พล.1 รอ. ลงพื้นที่ประเมินความเสียหาย ณ พื้นที่เกิดเหตุ และวางแผนการช่วยเหลือ รวมถึงการประสานงานกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาในขั้นต้นคือ จัดทำบันได้ลิง เพื่อให้ประชาชนใช้ขึ้นลงก่อน และจัดระบบการจราจรของเส้นทางรถจักรยานยนต์ในชุมชน โดยให้อ้อมเข้าบริเวณถนนจตุรมิตร
  2. วันที่ 27 ก.ย.64 ส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ,ผู้แทนกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ,ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ,ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ,ผู้นำชุมชนริมคลองสามเสน ลงพื้นที่เพื่อประเมินสภาพความเสียหาย และวางแผนการแก้ไขปัญหาในทันที โดยมีข้อสรุป ดังนี้

– สำนักการระบายน้ำ จะเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอน ซากสะพานเดิมที่ชำรุดออกจากลำคลอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบการระบายน้ำ เนื่องจากจุดที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ปากอุโมงค์ระบายน้ำ พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างตอม่อสะพานจำนวน 2 จุด

– พล.1.รอ.โดย ช.พัน.1พล.1รอ. ก่อสร้างเครื่องบนสะพานประกอบด้วย พื้นสะพาน ,ราวกันตก และทางลาด พร้อมทาสี

– สำนักงานเขตราชเทวี ดำเนินการปรับปรุงผิวถนนโดยหินคลุก สำหรับใช้เป็นเส้นทางสัญจร และอำนวยการในภาพรวม

– ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 7 วัน

#กองพลที่1รักษาพระองค์

#ส่วนประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่๑

 40 total views

News

ช่วยทุกเวลาเพื่อประชาชน กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ เข้าพื้นที่ อ.สระโบสถ์

กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ (กอง พธ.สกอ.) รีบนำกำลังพลเข้าพื้นที่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ มอบให้กับประชาชาชน เพื่อช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งไม่สามารถออกจากบ้านพักอาศัยได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น

#กองทัพบก

#พลังเงียบเฉียบขาด

#ทหารมีไว้ทำไม

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 

 40 total views

News

ทหารร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุมแพ บริจาคโลหิต

หน่วย ร.8 พัน.2 ได้จัดกำลังพลชุดจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ กฟภ. ชุมแพ บริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ และนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล อีกทั้งยังเป็นการทดแทนเลือดในธนาคารเลือดที่กำลังขาดแคลนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งได้โลหิต จำนวน 3,150 ซีซี

#กรมทหารราบที่8ค่ายสีหราชเดโชไชย

#กองพลทหารราบที่3

#ARMYSTRONG

#SMARTSoldiersStrongARMY

#กองทัพภาคที่2

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 44 total views

News

กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน จัดทำเเนวกั้นน้ำจุดเสี่ยง

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย โดยการกรอกกระสอบทราย และจัดทำเเนวกั้นน้ำจุดเสี่ยง จากน้ำท่วมตลิ่งสูง บริเวณ หมู่ 4 ต.จรเข้ร้อง และ จุดเสี่ยงหน้าวัดไชโยวรวิหาร ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง

 46 total views

News

ระดมพลลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย “พายุเตี้ยนหมู่”

กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ป.6 พัน.23 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกอย่างต่อเนื่องหลังพายุเตี้ยนหมู่ พัดผ่านภาคอีสานของไทย ด้วยการก่อกระสอบทราย เพื่อกั้นทางน้ำ ไม่ให้หลากเข้าท่วมบ้านเรือน ณ บ.แดง ม.3 และ บ.หันเหนือ ม.15 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

 32 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1032879