Category: News

News

” ด้วยความห่วงใย ” มณฑลทหารบกที่ 29 ลงพื้นที่มอบ สิ่งของอำนวยความสะดวก ให้กับคุณยายซึ่งป่วยเป็นผู้ผู้พิการ ในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร

“With we care”, the 29th Army Circle entered the area to provide facilities For a grandmother who is sick with a disabled person in the area of ​​Sakon Nakhon Province.

“จิตอาสา ส่งความห่วงใย ถึงยายบุญ วัย 88 ปี”
.
มณฑลทหารบกที่ 29 โดยพันเอกบัลลังก์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 29/จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เดินทางมอบสิ่งของช่วยเหลือยายบุญ เรือริรัก อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 บ้านโนนแสบง ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เป็นผู้พิการเดินไม่สะดวก ซึ่งได้ขอรับความช่วยเหลือผ่านหน่วยจิตอาสาจังหวัดสกลนคร
.
เบื้องต้นได้มอบ ข้าวสาร 1 กระสอบ อาหารแห้ง : ไข่ อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม เครื่องกันหนาว และเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท
.
มีปลัดอำเภอบ้านม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกวั่ง และหน่วยงานในพื้นที่ ดูแลด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสากิจการพลเรือน และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมให้การช่วยเหลือผู้เดือดร้อน โดยการสมทบทุนบริจาคสิ่งของ และช่วยปรับปรุงห้องน้ำ บ้านที่อยู่อาศัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ยายบุญ ได้กล่าว ขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ให้การช่วยเหลือตนในครั้งนี้ และรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#จิตอาสาพระราชทาน #อาสากิจการพลเรือน #มทบ29
ทีมข่าว มณฑลทหารบกที่ 29 รายงาน

 11 total views

News

” โครงการทหารพันธุ์ดี ” ลดรายจ่ายเพื่อชุมชน กองพลพัฒนาที่ 1 นำผลผลิตทางการเกษตร มาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูก บริเวณรอบค่ายศรีสุริยวงศ์

“Taharn Phan Dee Project” reduce expenses for the community The 1th Development Brigade brings agricultural products. Sold to the public at a cheap price Around Sri Suriyawong Camp.

เชิญเลือกซื้อได้เลยจ้า…ผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี
ทหารจาก กองพลพัฒนาที่ 1 นำผลผลิตทางการเกษตร จากโครงการทหารพันธุ์ดี มาจำหน่ายให้กับประชาชน บริเวณรอบค่ายศรีสุริยวงศ์ ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
#ทหาร #ทหารพันธุ์ดี #โควิด19 #covid19

 14 total views

News

” จิตอาสาขอฟื้นฟู ” นฝ.นศท.มทบ.37 เข้าพัฒนาซ่อมแซมโรงเรียนร้าง ณ โรงเรียนบ้านแม่มะ ใน จ.เชียงราย

“Volunteer Minds for Recovery” NAD. Developed to repair an abandoned school at Ban Mae Ma School in Chiang Rai Province.

#นฝ.นศท.มทบ.๓๗#
#จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านแม่มะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จว.ช.ร.
……………………………………………..

เมื่อ 17 ม.ค.64 เวลา 0900 – 1600 พ.ท.เจตนา ไชยถาวร ผบ.นฝ.นศท.มทบ.37 ได้จัดกำลังพลครู และนศท.จิตอาสาพระราชทาน รร.เชียงแสนวิทยาคม ร่วมกับ ร้อย มทบ.37 จำนวน 45 นาย ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนร้าง ในวันที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านแม่มะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จว.ช.ร. เพื่อให้เป็น รร.สอนธรรมมะ ให้แก่สามเณรผู้ด้อยโอกาส ในการนี้ นายสุบิน วนัสพิทักษกุล กรรมการบริหารบริษัทชาฉุยฟง พร้อมคณะ และผู้มีจิตศรัทธาได้มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 40 total views

News

” เราคือครอบครัว ” กรมทหารพรานที่ 26 ลงพื้นที่ ติดตามโครงการ เลี้ยงกระบือพื้นเมือง ที่เสริมรายได้แก่กำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“We Are Family”, the 26th Ranger Regiment, went to the area to monitor the project Raising native buffaloes That added income to personnel who were disabled, handicapped For a better quality of life.

“งดพักแต่ไม่งดเยี่ยม” เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน 26
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ดำเนินการติดตามโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ตามมาตรา 35 ของสมาคมแม่บ้านทหารบก ของ อส.ทพ.หญิง น้อย ยางนอก ดำเนินโครงการเลี้ยงกระบือพื้นเมือง ปัจจุบันโครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อย เพื่อให้ครอบครัวกำลังพลมีขวัญและกำลังใจรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

 33 total views

News

” โคก หนอง นา โมเดล ” ทหารพรานที่ 33 ร่วมกิจกรรม การพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ จังหวัดน่าน

“Khok Nong Na Model”, the 33rd Ranger Regiment, joins the area development and quality of life activities. According to the new theory in the area of ​​Nan Province.

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมเอามื้อในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ชุมชนต้นน้ำน่าน (ชตน.) และประชาชนจิตอาสา ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมเอามื้อในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารหอประชุมพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือฯ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมตามฐานกิจกรรมต่าง ๆ ณ พื้นที่แปลงเกษตรกรต้นแบบ นายส่วน พรมรักษ์ บ้านนาขวาง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 37 total views

News

” หนาวนี้ ยังห่วงใย ” กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ลงพื้นที่มอบเครื่องป้องกันภัยหนาวพร้อมตรวจสุขภาพ ให้กับผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ บ้านตาล จังหวัดอุตรดิตถ์

“This winter is still concerned”, the 20th Artillery Battalion, has entered the area to provide protection against cold weather and health check. To the patient And the elderly in Ban Tan area, Uttaradit Province.

” เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน กองทัพบก ดูแลประชา ” กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 นำจิตอาสา ลงพื้นที่มอบผ้าห่ม ให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผ่อนคลายความหนาว
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านตาล หมู่ 3 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมมอบผ้าห่ม ให้กับผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และประชาชน ในพื้นที่ บ้านตาล หมู่ 3 ตำบลทุ่งยั้งฯ เพื่อบรรเทาผ่อนคลายความหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ทางหน่วยจึงจัดกิจกรรมมอบความอบอุ่นให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านตาล ผ้าห่มจำนวน 30 ผืน อีกทั้งยังทำการจัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วยทำการตรวจสุขภาพร่างกายและแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกดีใจ อบอุ่นใจ และปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมาก ที่”ทหารได้ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส”

 33 total views

News

” เพราะ การปกป้องคือหน้าที่ ” ร.4 พัน.1 ทำการเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดน ไทย-เมียนม่า เพื่อสกัดกันแรงงานต่างด้าวลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฏหมาย

“Because protection is a duty” The 1st Battalion of 4th Infantry Regiment is monitoring the Thai-Myanmar border area in order to intercept illegal cross-border migrant workers.

“…ภารกิจนี้เพื่อชาติและประชาชน…” 🇹🇭
ภายใต้ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)
ร้อย.ร.411(จัดกำลังจาก ร.4 พัน.1)ยังคงทำการลาดตระเวณเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ชายแดน ไทย-เมียนม่า บริเวณพื้นที่อำเภอพบพระ และแม่สอด เพื่อสกัดกันการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฏหมาย และแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสภายในประเทศ ซึ่งอาจมาจากผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ขอให้ทุกคนมั่นใจได้ว่า พวกเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
#SMARTSoldiersStrongArmy
#ทหารมีไว้ทำไม
#ปกป้องประชา
#INF4001 #กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่4 #เพื่อประชาชน #เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ #ทหารราบ #ArmyThailand

 35 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2297-8063

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Total Visitors

0601649