CRMASAY พิษร้ายของสังคมไทย

section-4d0974a

พิษร้ายของสังคมไทย คืออะไรกันแน่? มาดูกันว่า สาเหตุที่แท้จริงของอาการพัฒนาได้อย่างเชื่องช้าของประเทศเรา เกิดขึ้นจากสาเหตุใด อะไรกันแน่ที่เป็นตัวแปรสำคัญให้ประเทศไทยขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ? รัฐบาล ? หรือ อื่นๆ เราจะมาคลายข้อสงสัยนั้น พบกับพวกเราได้ที่ CRMA SAYS กับพวกเรา “CRMA Just Do It พวกเราทำได้ แค่ลงมือทำ”

#CRMAsays

#SMARTSoldiersStrongArmy

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Total Visitors

0664624