CRMASAYS พลังของวัฒนธรรม

section-fe36f38

วัฒนธรรมมีที่มาอย่างไร ? วัฒนธรรมของเราดีงามจริงหรือไม่ ? เรากำลังโดนคุกคามทางวัฒนธรรมอยู่หรือไม่ ? สิ่งที่เรียกว่า “วัฒนธรรม” ที่คุณชื่นชอบ ที่คุณหวงแหน หรือแม้กระทั่งที่คุณรังเกียจ สิ่งเหล่านั้น คืออะไรกันแน่ ? แล้วสิ่งเหล่านี้ คือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่กำลังกลืนกินเราโดยไม่รู้ตัวอยู่ ใช่หรือเปล่า ? มาร่วมฟังกันครับ สำหรับ CRMA Says ในเรื่อง “พลังของวัฒนธรรม” โดย นนร.วงศ์สวัสดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์

#CRMAsays

#SMARTSoldiersStrongArmy

 154 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1064156