EP.11 ปฏิวัติเลือด

section-d164d72

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.11 ปฏิวัติเลือด

——————————

ชนวนจากการเสนอเค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี ทำให้เกิดการขัดแย้งกันเองภายในคณะราษฎร จนกลายเป็นกลุ่มอำนาจต่าง ๆ แทนที่จะช่วยกันนำพาประเทศให้เจริญ แต่กลับกลายเป็นเล่นการเมืองแย่งชิงอำนาจตลบหลังกันไปมา จนทำให้เกิดการทำรัฐประหารซ้ำเป็นรอบที่ 2 ทั้งที่ยังไม่ครบปีจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เสียด้วยซ้ำ

.

ความย่ำแย่ในการแย่งชิงอำนาจไปมาของคณะราษฎร ทำให้เกิดกลุ่มบุคคลที่คิดรื้อฟื้นการคืนพระราชอำนาจแก่พระมหากษัตริย์ จนก่อตัวขึ้นเป็น “กองทัพสีน้ำเงิน” ที่รวมกองกำลังทหารจากภูมิภาคต่าง ๆ เตรียมเข้าทำการปิดล้อมพระนคร เพื่อยึดรัฐประหารยึดอำนาจจากคณะราษฎรอีกครั้ง

——————————-

ข้อมูลอ้างอิง กบฏบวรเดช กบฏเมืองสยาม กบฏสะท้านแผ่นดิน โดย เพลิง ภูผา

.

ชีวิต ๕ แผ่นดินของข้าพเจ้า โดย ประยูร ภมรมนตรี

.

ฝันร้ายของข้าพเจ้า โดย เลื่อน ศราภัยวานิช

.

พ.๒๗ สายลับพระปกเกล้าฯ โดย พโยม โรจนวิภาต

.

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา “คนนอกคณะราษฎร์” นายกรัฐมนตรีคนแรกของสยามประเทศไทย โดย ธัชชัย ยอดพิชัย

.

เบื้องแรกประชาธิปตัย เล่ม 1 โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

.

เมืองนิรมิตร โดย ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน์

.

ริ้วรอย…กบฏ แห่ง สยามประเทศ โดย ประเทือง โพธิ์ชะออน

.

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น โดย ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล

.

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

.

หอพระสมุดวชิรญาณ

.

#ปฏิวัติ2475 #คณะราษฎร #ประชาธิปไตย #อภิวัฒน์สยาม

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0736001