EP.12 วิกฤตกู้บ้านกู้เมือง

section-62474e3

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.12 วิกฤตกู้บ้านกู้เมือง

——————————-

ดูเหมือนว่าความขัดแย้งของรัฐบาลคณะราษฎร กับคณะกู้บ้านกู้เมืองจะไม่สามารถคลี่คลายกันได้ด้วยดี เพราะไม่มีใครประนีประนอมยอมถอยให้แก่กันสักครึ่งก้าว คณะกู้บ้านกู้เมืองได้ออกแถลงการณ์ให้รัฐบาลลาออกใน 1 ชั่วโมง ส่วนฝ่ายรัฐบาลที่นำโดยพระยาพหลฯ ก็ออกแถลงการณ์ว่า ผู้นำคณะกู้บ้านกู้เมือง ได้แก่ พระองค์เจ้าบวรเดช พระยาศรีสิทธิสงคราม พระยาเทพสงคราม เป็นกบฏต่อแผ่นดินให้เข้ามอบตัวกับทางการ

.

ความเรื่องการแตกหักของสองขั้วอำนาจ ระหว่างคณะกู้บ้านกู้เมือง และฝ่ายรัฐบาล ได้มาถึงพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ที่ประทับอยู่ห่างไกลถึงหัวหิน พระองค์ทรงเลือกที่จะรักษาความเป็นกลางเอาไว้ เพราะทรงพยายามหาทางออกให้มีการเจรจาประนีประนอมกันแล้ว แต่ก็ไม่มีผู้ใดเลยที่จะเลือกฟังพระองค์

——————————-

ข้อมูลอ้างอิง กบฏบวรเดช กบฏเมืองสยาม กบฏสะท้านแผ่นดิน โดย เพลิง ภูผา

.

ชีวิต ๕ แผ่นดินของข้าพเจ้า โดย ประยูร ภมรมนตรี

.

พ.๒๗ สายลับพระปกเกล้าฯ โดย พโยม โรจนวิภาต

.

เบื้องแรกประชาธิปตัย เล่ม 1 โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

.

ริ้วรอย…กบฏ แห่ง สยามประเทศ โดย ประเทือง โพธิ์ชะออน

.

หนังสืออัตชีวประวัติ หม่อมราชวงศ์นิมิตรมงคล นวรัตน

.

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น โดย ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล

.

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

.

หอพระสมุดวชิรญาณ

.

#ปฏิวัติ2475 #คณะราษฎร #ประชาธิปไตย #อภิวัฒน์สยาม

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0735535