EP.14 ผู้รับบาป

section-8bf184a

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่าEP.14 ผู้รับบาป

———————————

หลังจากสิ้นกลิ่นควันปืนของการสู้รบกันระหว่างคณะรัฐบาลของพระยาพหลฯ กับคณะกู้บ้านกู้เมืองของพระองค์เจ้าบวรเดช การคิดบัญชีย้อนหลังกับฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็เริ่มต้นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้เกี่ยวข้องจริง หรือเหล่าผู้บริสุทธิ์ที่ต้องรับบาปเพราะอยู่ผิดที่ผิดเวลา ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง หรือพระ ก็ถูกจับเข้าคุกบางขวางอย่างไร้มนุษยธรรมกันถ้วนทั่ว ไม่เว้นแม้แต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ที่ทรงถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับฝ่ายพระองค์เจ้าบวรเดช แต่รัฐบาลหาหลักฐานไม่ได้ ข้อกล่าวหาจึงตกไป

.

หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ได้เสด็จฯ ไปยังประเทศอังกฤษ เพื่อทำการรักษาพระเนตร แต่ในที่สุดความเหิมเกริมไม่ฟังคำทัดทานพระเจ้าอยู่หัวของคณะรัฐบาล เป็นเหตุให้พระองค์ทรงตัดสินใจสละพระราชสมบัติ ณ. ประเทศอังกฤษ วันนั้นประเทศสยามได้เข้าสู่ยุคมืดอย่างแท้จริง

——————————-

ข้อมูลอ้างอิง

กบฏบวรเดช

กบฏเมืองสยาม

โดย เพลิง ภูผา

.

กำสรวลพระยาศรีฯ โดย ณเพ็ชรภูมิ

.

พ.๒๗ สายลับพระปกเกล้าฯ

โดย พโยม โรจนวิภาต

.

แม่ทัพบวรเดช

โดย ไทยน้อย

.

ริ้วรอย…กบฏ แห่ง สยามประเทศ

โดย ประเทือง โพธิ์ชะออน

.

เว็บไซต์ สถาบันพระปกเกล้า

.

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น

โดย ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล

.

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

.

หอพระสมุดวชิรญาณ

.

#ปฏิวัติ2475 #คณะราษฎร #ประชาธิปไตย #อภิวัฒน์สยาม

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0730829