ร่วมลงนามถวายพระพร

ผู้บังคับบัญชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์
รองผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ธีรวัตน์ บุญยะวัตน์
เสนาธิการทหารบก (กองทัพบก)

ข้อความลงนามถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.วันชัย ยาขันทิพย์
สังกัด : มทบ.๑๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ. ธนวัชร สาน้ำอ่าง
สังกัด : พัน.ช.คมศ.พล.ช.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก ณพพลธ์ ปะตังเวสา
สังกัด : มณฑลทหารบกที่ 21
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.สุพรชัย หมอเมือง
สังกัด : กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.ธีรเดช บุญไทย
สังกัด : โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พรวิชัย​ ธัญ​ปกรณ์​ศักดิ์​
สังกัด : ประ​ชาชน​ ผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์​
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. ศศิธร ทองกองเกีย
สังกัด : กรมกำลังพลทหารบก
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.รัชพล หนูเนียม
สังกัด : กรมทหารพรานที่47
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.วันชัย ยาขันทิพย์
สังกัด : มทบ.๑๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต. พสิษฐ์ จินตวร
สังกัด : สก.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ปรเมษฐ์ ศรีสว่าง
สังกัด : ร6พัน1
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.กฤต พิบูลย์
สังกัด : ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕

Copyright © Royal Thai Army 2020 all rights reserved.