RANGER 126 EP.3

section-7de18af

EP3 RANGER126 ภาคป่าภูเขา 24/120 HOURS

24/120 ชั่วโมง 1วัน กับการตามติดภารกิจของนักรบจู่โจมในภาคป่าภูเขา ทุกวินาทีคือความกดดันที่ต้องทำภารกิจให้สำเร็จ นักเรียนต้องรับภารกิจต่อเนื่องนาน120ชั่วโมง/5วัน เป็นการทดสอบความอดทนของร่างกายและจิตใจ เมื่อต้องทำการรบในภูมิประเทศเป็นเวลาหลายวัน จำเป็นจะต้องมีร่างกายจิตใจที่แข็งแกร่ง เหนื่อย หิว ง่วง แต่เราไม่บ่น เพราะเราคือนักรบจู่โจม เอี้ย เอี้ย

#SMARTSoldiersStrongArmy

#RANGER126

#จู่โจม126

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0773589