Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

ประจำวันที่ 22 ธ.ค.60 ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

คำสัมภาษณ์ผู้บัญชาการทหารบก

 

ประจำวันที่ 22 ธ.ค.60 ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

วันที่ : 22 ธ.ค. 2560

ผบ.ทบ. : วันนี้ก็เป็นการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในวาระพิเศษ ผมก็ได้เชิญผู้บังคับการกรมกับผู้บังคับกองพันเข้าร่วมรับฟังนโยบายสั่งการด้วย วันนี้การประชุมก็จะเน้นไปที่ตัวผู้บังคับการกับผู้บังคับกองพัน เรื่องสำคัญเรื่องแรกก็คือ ผมจะใช้โอกาสนี้ในการให้แนวความคิดในการเป็นผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับกองพันกับผู้บังคับการกรมที่ดี ประการที่ 2. ก็คือจะเน้นย้ำในเรื่องของการฝึกและการพัฒนากำลังพลภายในหน่วย รวมทั้งการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพล 


ซึ่งก็วางเป้าไว้ที่ผู้บังคับกองพัน ประการที่ 3. ก็จะเป็นการให้นโยบายการปฏิบัติงาน หรือที่เรียกว่าการใช้กำลังที่กองทัพบกทำอยู่ 3 กรอบก็คือ เรื่องงานป้องกันชายแดน อันที่ 2. ก็คือการจัดกำลังสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประการที่ 3. ก็คือเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เป็นการสนับสนุนโดยใช้กองกำลัง รส. ก็จะพูดถึงกรอบและเน้นย้ำเรื่องของแนวทางการใช้กำลัง ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นกิจหลัก ก็จะเน้นย้ำในเรื่องของกรณีเร่งด่วนก็คือการช่วยเหลือในเรื่องของภัยหนาว และการดูแลสถานการณ์ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ 


และขณะเดียวกันก็จะสั่งการทางกองทัพภาคที่ 3 เรื่องการเตรียมเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันที่จะมีขึ้นในอนาคต ต่อไปก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ก็สั่งการหน่วยในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนในเรื่องวางมาตรการในการป้องกัน ปัจจุบันยาเสพติดเข้ามาแต่ล็อตถือว่าเป็นจำนวนหลายล้านเม็ดซึ่งน่าห่วงใยนะครับ ในส่วนภายในประเทศให้หน่วยในที่ตั้งปกติได้ดูแลแก้ไขปัญหาภายในหน่วย และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องของการกวาดล้าง 


และสุดท้ายก็คือเรื่องของการดูแลพี่น้องพลทหารที่เข้ามาฝึกอยู่ในผลัดที่ ๒ ซึ่งตอนนี้ก็ ในส่วนกองทัพบกผลัด 2 ก็มีอยู่ประมาณ 37,000 คน ในแต่ละพื้นที่ก็เป็นการฝึกในช่วงท้ายๆ อันนี้ก็เน้นในเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายของน้องๆ ทหาร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีภัยหนาวคุกคามอยู่ด้วย 


นะครับ อันนี้ก็เป็นภาพรวมๆ ของการประชุมในวันนี้ครับ ...

 

กรุณารอสักครู่ระบบกำลังเปิดเอกสารอัตโนมัติ หรือหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์นี้สามารถกดดาวน์โหลดโดยคลิกปุ่ม

 

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech