Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

คำสัมภาษณ์ ผบ.ทบ. ต่อสื่อมวลชน ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรับรอง 211 บก.ทบ.

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

คำสัมภาษณ์ผู้บัญชาการทหารบก

ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรับรอง 211 บก.ทบ.

วันที่ : 04 พ.ค. 2561

สื่อมวลชน : ประชุม นขต. วันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ผบ.ทบ. : วันนี้ก็เป็นการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะครับ ในวาระปกติเรื่องสำคัญๆ ที่ชี้แจงก็คือเรื่องร่างยุทธศาสตร์กองทัพบก ปี 2560 - 2579 นะครับ ซึ่งครอบคลุม
ในหลายประเด็น เฉพาะที่สำคัญก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างของส่วนกำลังรบ ให้เป็นกำลังรบผสมเหล่าที่มีความกะทัดรัดแล้วก็สมบูรณ์ในตัวเอง ประการที่สองก็คือการปรับโครงสร้างของหน่วยบางหน่วยเพื่อให้สามารถรองรับเรื่องการรักษาความมั่นคงภายใน การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
เฉพาะการบรรเทาสาธารณภัย เรื่องที่สามก็คือเรื่องการนำระบบการบรรจุข้าราชการกลาโหมเข้ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมและกำหนดแนวทางในการรับราชการของกลุ่มคนเหล่านี้ให้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ให้กระทบกับกำลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ประการต่อไปก็คือแนวทางการพัฒนาในส่วน ฝึก ศึกษาของกองทัพบกให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ และสุดท้ายก็คือเรื่องของการเตรียมปรับโครงสร้างของส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสอบกำลังพลในกองทัพบก เช่น
ส่วนจเรก็ดี หรือส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบภายในให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบกำลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ที่เหลือก็จะเป็นการเน้นย้ำในเรื่อง 1. ก็คือเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่ อุทกภัยและวาตภัยในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนที่ 2 ก็เป็นเรื่องของนโยบายผมที่สั่งการตั้งแต่ปีที่แล้ว ปีนี้จะไปตามดูก็คือเรื่องการปลูกป่าผืนใหญ่ในแต่ละพื้นที่ของกองทัพภาคอย่างให้เป็นรูปธรรมนะครับ แล้วผมจะตามลงไปดูในเดือนหน้านะครับ เรื่องที่ ๓ ก็คือเรื่องของการฝึกน้องๆ ทหารใหม่ที่เข้ามาในผลัดที่ 1 ของปีนี้นะครับ ก็อยากให้จัดระบบให้เป็นไปตามสั่งการที่ได้สั่งการมาแล้วโดยเฉพาะการดูแลน้องๆ ทหารใหม่ ถ้าในช่วงนี้ทุกปีก็จะมีปัญหาในเรื่องของอากาศร้อน เรื่องของฮีสโตรก อันนี้ก็กำกับดูแลให้เป็นไปตามกรอบการฝึกที่เป็นมาตรฐานของกองทัพบกครับ โดยรวมก็จะเป็นเรื่องพวกนี้ครับ ...

กรุณารอสักครู่ระบบกำลังเปิดเอกสารอัตโนมัติ หรือหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์นี้สามารถกดดาวน์โหลดโดยคลิกปุ่ม

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech