Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันพฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

คำสัมภาษณ์ ผบ.ทบ. ต่อสื่อมวลชน ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ รร.สธ.ทบ

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

คำสัมภาษณ์ผู้บัญชาการทหารบก

ประจำวันที 3 สิงหาคม 2561 ณ รร.สธ.ทบ.

วันที่ : 03 ส.ค. 2561

วันที่ : 03 ส.ค. 2561

ผบ.ทบ. : วันนี้ก็เป็นการทดสอบร่างกายหน่วยระดับกองพัน โดยเชิญผู้บังคับกองพัน
มาทดสอบ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 61 ถ้าพูดถึง 2 ปีที่ผมเป็นผู้บัญชาการทหารบกครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 4 เท่าที่ผมเดินดูสกอร์การทดสอบก็ดีขึ้นมาก และในภาพรวมของกองทัพเองก็มีกำลังพลที่รักการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น สภาพโดยรวมของกำลังพลก็ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความแข็งแกร่งทางด้านร่างกาย นอกจากนี้ในวันนี้ก็จะมีการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้บังคับกองพันหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบร่างกายแล้ว ในส่วนผู้บังคับการกรมเองก็จะมีการทดสอบความรู้ของผู้บังคับการกรมในตอนเช้า รวมทั้งการทดสอบภาษาอังกฤษ ก็เป็นกรอบการดำเนินการในวันนี้ก่อนที่จะมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงในวาระพิเศษตอนบ่าย สำหรับการทดสอบที่ทำมาทั้ง 4 ครั้งผมมองว่าทำให้ผู้บังคับกองพันกระตือรือร้นมากขึ้น เพราะว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้มีโอกาสแสดงออกถึงความแข็งแกร่งและเป็นความภาคภูมิใจของตัวผู้บังคับกองพันเองที่วันนี้จะได้มีโอกาสเดินขึ้นไปรับรางวัลทดสอบร่างกาย 100 เปอร์เซ็นต์ หรือความรู้ หรือเรื่องภาษาอังกฤษต่อหน้าเพื่อนผู้บังคับกองพันทั้ง ๓๐๐ นาย ต่อหน้าผู้บังคับการกรม ผู้บัญชาการกองพลและแม่ทัพภาค ถือว่าเป็นเกียรติประวัติต่อชีวิต สำหรับการทดสอบร่างกายที่ผมคาดหวังผมไม่ได้มองแค่วันนี้วันเดียว ผมมองว่าเมื่อเขาแข็งแกร่งแล้วกลับไปเขาก็จะนำหน่วยนำผู้ใต้บังคับบัญชาออกกำลังกายพัฒนาร่างกายให้แข็งแกร่งแข็งแรงอยู่เสมอ อันที่สองก็คือก็จะเป็นบุคคลที่รักการออกกำลังกายไปตลอดชีวิตนะครับ
การดำเนินการลักษณะนี้ ๔ ครั้งผมก็คิดว่าก็ถึงจุดอิ่มตัว ในปีหน้าเมื่อเปลี่ยนผู้บัญชาการทหารบกก็อาจจะมีแนวทางที่แตกต่างไปจากนี้ ก็อาจจะมีการส่งชุดไปทดสอบในพื้นที่เพื่อให้ผู้บังคับกองพันได้ทดสอบร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา หรืออาจจะรวมการในระดับกองทัพก็ได้ ครับก็เปลี่ยนแปลงได้ แต่ทั้งหมดแนวความคิดเดิมก็คือกำลังพลของกองทัพจะต้องแข็งแรง เมื่อกำลังพลแข็งแรงกองทัพก็มีความมั่นใจในการใช้งาน ในภาพรวมๆ ก็ลักษณะนี้ครับ ...

กรุณารอสักครู่ระบบกำลังเปิดเอกสารอัตโนมัติ หรือหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์นี้สามารถกดดาวน์โหลดโดยคลิกปุ่ม ดาวน์โหลด

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech