Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

คำสัมภาษณ์ ผบ.ทบ. ต่อสื่อมวลชน ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ บก.ทบ

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

คำสัมภาษณ์ผู้บัญชาการทหารบก

ประจำวันที 3 สิงหาคม 2561 ณ รร.สธ.ทบ.

วันที่ : 03 ส.ค. 2561

วันที่ : 03 ส.ค. 2561

สื่อมวลชน : ถามเรื่องเตรียมการที่เราทำขึ้นที่จะเกิดภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วม สถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ การเตรียมพร้อมของกองทัพบก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยตรงนี้ครับ
ผบ.ทบ. : คือในปีนี้เท่าที่ติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ทราบว่า
ปีนี้น่าจะมีปริมาณน้ำมาก ณ วันนี้ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในเขื่อนก็มากกว่าปีที่แล้วประมาณ
5 พันล้านลูกบาศก์เมตร แต่ว่าในภาพรวมก็ยังรองรับน้ำได้อีกพอสมควร ในส่วนการเตรียมการในสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของน้ำฝนกับน้ำที่หลากลงมาจากทางเหนือ ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็ได้มีกรอบการดำเนินงานเหมือนกับทุกห้วงที่ผ่านมา ก็คือแบ่งขั้นตอนการดำเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการติดตามสถานการณ์ ซึ่งประสานงานกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาและในพื้นที่ตลอด ในส่วนที่สองก็คือเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือในกรณีพื้นที่ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ประเด็นที่สามก็คือเรื่องของการฟื้นฟู ซึ่งก็เป็นกรอบอยู่แล้ว
การดำเนินการในกรอบนี้เป็นการดำเนินงานร่วมกับศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งดำเนินการมาโดยตลอด ในปัจจุบันเราได้แบ่งความรับผิดชอบให้กับหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบแต่ละพื้นที่อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นหน่วยก็มีการประสานงานโดยตรง ในภาพรวมเราเตรียมกำลังของหน่วยไว้ประมาณ 203 กองร้อย ซึ่งพร้อมออกไปช่วยเหลือได้ทันที เพราะฉะนั้นตรงไหนถ้ามีเหตุการณ์หน่วยเราก็พร้อมออกไปทันที โดยประสานงานกับทางศูนย์ปัองกันบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด และทางมหาดไทยครับ ...

กรุณารอสักครู่ระบบกำลังเปิดเอกสารอัตโนมัติ หรือหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์นี้สามารถกดดาวน์โหลดโดยคลิกปุ่ม ดาวน์โหลด

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech