Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

คำสัมภาษณ์ ผบ.ทบ. ต่อสื่อมวลชน ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องรับรอง 321 บก.ทบ.

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

คำสัมภาษณ์ผู้บัญชาการทหารบก

คำสัมภาษณ์ ผบ.ทบ. ต่อสื่อมวลชน ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องรับรอง 321 บก.ทบ.

วันที่ : 01 ก.ย. 2560

ผบ.ทบ. : วันนี้ก็เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 60 ก็เป็นเรื่องการเน้นย้ำ เรื่องแรกก็คือเรื่องกำลังพล ในปีที่ผ่านมาก็ถูกตำหนิเรื่องของกำลังพลกระทำความผิดวินัยหลายคน รวมทั้งบางคนก็สร้างความเสียหายให้กองทัพบก อันนี้ผมก็ได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยไปดำเนินการในเรื่องการกวดขัน และหากมีการกระทำความผิดโดยที่ไม่ได้กำกับดูแลผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบด้วย เรื่องที่สองที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือเรื่องการเตรียมการซักซ้อมของกำลังพลที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระบรมศพนะครับ ซึ่งในส่วนกลางทางกองทัพภาคที่ 1 รับผิดชอบในเรื่องของริ้วขบวน โดยทางกองทัพไทยเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ ได้มีการเตรียมการมีการฝึกซ้อมตามห้วงเวลา และในส่วนภูมิภาคตามจังหวัดต่างๆ ในช่วงมีพระราชพิธีก็ให้สนับสนุนการจัดของจังหวัดให้เต็มขีดความสามารถเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในสุดท้าย อันนี้แต่ละหน่วยก็มีการเตรียมการเรียบร้อย ในปีนี้ก็เน้นในเรื่องของการฝึก ที่ผ่านมาก็มีการฝึกเหมือนกับทุกปีแบ่งเป็นกรอบ 2 กรอบหลักๆ ก็คือ 1. ก็คือการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กหรือหน่วยทหารทรหดที่เราฝึกเป็นประจำทุกปี ณ เวลานี้ก็มีการฝึกมีการแข่งขัน หน่วยทหารทรหดก็คือหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีจำนวน 
6 คน ฝึกขีดความสามารถเป็นรายบุคคลประกอบกันเป็นชุดใช้ทำงานในกรอบเล็กๆ ที่ใช้คนขนาดนี้ หน่วยทหารขนาดเล็กก็คือ 12 คนก็เอา 2 ชุดมารวมกัน มีการฝึก มีการแข่งขัน ขณะนี้เราก็มีกำลังพลประมาณนี้ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจประมาณหมื่นกว่าคน หน่วยทหารขนาดเล็กประมาณ 100 กว่าชุดนะครับ ส่วนหนึ่งก็ปฏฺบัติงานอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน 

 

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech