Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันพฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

คำสัมภาษณ์ ผบ.ทบ. ต่อสื่อมวลชน ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

คำสัมภาษณ์ผู้บัญชาการทหารบก

คำสัมภาษณ์ ผบ.ทบ. ต่อสื่อมวลชน ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.

วันที่ : 21 ก.พ. 2560

     ครับ ผมเองก็ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในห้วงวันที่ 20 , 21 นะครับ ในการเดินทางเยือนครั้งนี้ก็ไปพร้อมกับท่านแม่ทัพภาคที่ 2 และแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมคำนับท่านจันสะหมอน จันยาลาด รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงป้องกันประเทศของ สปป.ลาว และก็ได้ร่วมหารือกับท่านพลจัตวาคำเลียง อุทะไกสอน รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาว ซึ่งเทียบเท่ากับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งการหารือก็เป็นไปตามกรอบของผลการประชุม จีบีซี ที่กรุงเทพเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ กับท่านจันสะหมอน จันยาลาด และเป็นการพูดคุยในกรอบของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเราที่เดินทางไปเยือน สปป.ลาว ในช่วงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งก็จะครอบคลุมในเรื่องของความร่วมมือต่างๆ โดยเฉพาะความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้าน ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และในด้านของการค้ามนุษย์ ความร่วมมือในการช่วยเหลือปัญหาด้าน ภัยพิบัติ และความช่วยเหลือในด้านการแพทย์ทหาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อร่วมกันในการต่อต้านการก่อการร้าย และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชายแดนโดยใช้กลไกของคณะกรรมการชายแดนดำเนินการ และเรื่องของการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำทางทหารทั้ง ๒ ฝ่าย ประเด็นสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญอันหนึ่งก็คือการยืนยันไม่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้ประเทศของเราเป็นทางผ่านไปก่อความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะเดียวกันเราก็ขอความร่วมมือกับประเทศ สปป.ลาว เช่นเดียวกัน ในส่วนกองทัพบกเองก็ลงรายละเอียดในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของ การร่วมมือกันในการสร้างหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นโครงการที่เราทำรอบประเทศ และก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จอย่างดี อันที่สองก็เรื่องของโครงการปลูกป่าอาเซียน อันนี้ก็เป็นความร่วมมืออีกกรอบหนึ่ง ส่วนใหญ่ก็ตรงนี้คงจะเน้นในพื้นที่ของเรา เพราะในด้านของ สปป.ลาว เองพื้นที่ป่าก็ยังค่อนข้างสมบูรณ์ เราก็พยายามทำของเราให้ดีที่สุดนะครับ ต่อไปก็เป็น การเสนอการให้ที่นั่งทางการศึกษาในกรอบอื่นที่นอกเหนือ ปัจจุบันก็จะมีหลักสูตรของโรงเรียน เสนาธิการทหารบก ในระดับกองทัพบกนะครับ ในส่วนของกองทัพไทยก็จะมีหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เสนอไปทางลาวถ้ามีความสนใจในหลักสูตรใดในส่วนของกองทัพบก ทางกองทัพบกไทยเองก็ยินดีครับ สุดท้ายก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในเรื่องของการฝึกร่วมกัน ในกรอบที่สามารถทำได้ อันนี้ก็เป็นการเสนอของฝ่ายเรา ทาง สปป.ลาว ก็รับไปพิจารณา ถ้ามีความพร้อมก็จะมีการดำเนินการในเรื่องนี้ร่วมกัน ก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ 
สปป.ลาว นั้นค่อนข้างจะมีความแน่นแฟ้นเพิ่มมากขึ้น ในปลายปีที่แล้วทางกระทรวงป้องกันประเทศของลาวก็เป็นประธานในการจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ในปีนี้ก็มีการประชุม จีบีซี ที่เราเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา มาทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารบกของ สปป.ลาว ในส่วนของเราเองท่านผู้บัญชาการทหารอากาศก็เดินทางไปเยือนลาวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ไปเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ และคณะของผมเป็นคณะที่ 3 ที่ไปเยือน ทั้งหมดก็มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำของทั้ง ๒ ฝ่าย เพื่อความอยู่ดีมีสุข การร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้เกิดสันติสุข เกิดมิตรภาพระหว่างไทย และ สปป.ลาว ตลอดไป ทั้งหมดก็เป็นภาพการเยือนครับ ...

กรุณารอสักครู่ระบบกำลังเปิดเอกสารอัตโนมัติ หรือหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์นี้สามารถกดดาวน์โหลดโดยคลิกปุ่ม

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech