Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4 เป็นประธานมอบบ้านให้กับชาวมอแกน

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
ชื่อกิจกรรม :  วันที่ 29 มีนาคม 2562 พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับชาวมอแกนที่ประสบอัคคีภัย โดยมี นาย ศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พลตรี มโนช จันทร์คีรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพังงา และภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ตามที่ได้เกิดอัคคีภัยในพื้นที่หมู่บ้านมอแกนเกาะสุรินทร์ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.35 น. ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและบ้านเรือนของชาวมอแกน ถูกเพลิงเผาไหม้ทั้งสิ้น 61 หลัง ด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นายกรัฐมนตรี, แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้สั่งการให้หน่วยทหารและพลเรือน เร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ เพื่อให้ชาวมอแกนผู้ประสบอัคคีภัย ได้มีชีวิตกลับคืนสู่วิถีปกติโดยเร็ว โดยเฉพาะการเร่งสร้างบ้านพักอาศัยซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง และได้รับการสนับสนุนกำลังพลในการก่อสร้าง จาก ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3, มณฑลทหารบกที่ 45, กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ที่ 45 และ 46 ), อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ร่วมกันสร้างบ้านเรือนที่ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้ง 61 หลัง ในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
นาย ศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ชาวจังหวัดพังงา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาพระราชทานงบประมาณ ค่าวัสดุก่อสร้างบ้านพักอาศัย เครื่องปั่นไฟ เครื่องนอน และสิ่งของพระราชทานอื่นๆ มอบแก่ชาวมอแกนผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่บ้านมอแกน เกาะสุรินทร์ ผ่านศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในวโรกาส อันเป็นมงคลในวันนี้ กระผมและราษฎรชาวจังหวัดพังงาทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะชาวมอแกนผู้ประสบอัคคีภัย ขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายสัตย์ปฏิญาณ ที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ภายใต้พระบารมี ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีแก่ปวงพสกนิกรตลอดมา
จากนั้น พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4 ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นประธานในพิธีมอบทะเบียนบ้านให้กับชาวมอร์แกนผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมกับกล่าวขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันบูรณาการและร่วมแรง ร่วมใจกัน สร้างบ้านเรือนที่ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้ง 61 หลัง ในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ ทุกประการ จากนั้นได้พบปะ ทักทาย และเยี่ยมชมบ้านพี่น้องชาวมอแกน
 สถานที่ : จังหวัดพังงา
วันที่ : 29 มี.ค. 2562
   

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech