Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันจันทร์, 20 มกราคม 2563
A- A A+

การประชุมเพื่อประเมินการจัดโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
กิจกรรม :  นาย ดนัย มู่สา รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อประเมินการจัดโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 3/ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ และ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมการประชุม และเยี่ยมชมการจัดแสดง โครงสร้างการบริหารจัดการ และ ผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของกองทัพภาคที่ 3 ในห้วงที่ผ่านมา อาทิ โครงการ ยักษ์เขียวกินฝุ่น ยักษ์ขาววัดฝุ่น และ ระบบทำงาน Cloud Server ฐานข้อมูลเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆ เป็นต้น
ภาพข่าวจาก :
 Army PR Center
วันที่ :
 24 กันยายน 2562
 
   

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech