Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563
A- A A+

แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน โครงการ CSR : Sustainability Frame Work CSR Project

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
กิจกรรม : 

พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน โครงการ CSR : Sustainability Frame Work CSR Project ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมมา

ตามโครงการนี้เพื่อแสดงผลงานการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการด้าน CSR โดยผลการดำเนินงานในปี 2562 ทั้ง 2 โครงการ คือ โครงการจ้างงานสนับสนุนภารกิจ กอ.รมนภาค 2 มีจำนวน 41 ราย อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดของภาคอีสาน โดยมีบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สนับสนุนค่าตอบแทน/ค่าจ้าง ให้แก่ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ และ โครงการเกษตรอาหารกลางวันให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในภาคอีสาน โดยมีบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรนำเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ครู เพื่อ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ภาพข่าวจาก :
 Army PR Center
วันที่ :
 8 ตุลาคม 2562
 
   

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech