Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2562
A- A A+

แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
กิจกรรม :  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ส.ค. 62 เวลา 0900 - 1600
มทบ.25/ศบภ.มทบ.25 จัดรถบรรทุกน้ำร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 2 หมู่บ้านคือ บ้านบุญหิรัญรักษ์ บ้านเทพธานี และ รพ.จำนวน 3 แห่ง รพ.สุรินทร์ รพ.รวมแพทย์ และ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมืองสุรินทร์ จว.ส.ร. จำนวน 2 คัน รวม 4 เที่ยว ปริมาณน้ำรวม จำนวน 24,000 ลิตร สามารถบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชนได้จำนวน 112 ครัวเรือน 3 โรงพยาบาล
ภาพข่าวจาก :
 Army PR Center
วันที่ :
 12 สิงหาคม 2562
ผู้บันทึก :   จ.ส.อ.เอกพล บรรจง
   

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech