Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันเสาร์, 18 มกราคม 2563
A- A A+

ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
กิจกรรม :  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 25 จัดกำลังพล ยานพานะ ยุทโธปกรณ์และชุดแพทย์สนามเคลื่อนที่ ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในการ ร่วมช่วยฟื้นฟู ถนนหนทาง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย การขนย้ายสิ่งของ การเยียวยารักษาผู้เจ็บป่วยในเบื้องต้น ในเขตพื้นที่ชุมชนวัดบูรพาและชุมชนสะพาน 100 ปี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว ให้ได้รับการเยียวยา ดูแลรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาด ให้กลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด หลังจากที่ระดับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
ภาพข่าวจาก :
 Army PR Center
วันที่ :
 2 ตุลาคม 2562
 
   

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech