Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 3

past commander3 จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์
กรมพระยาภาณุพันธุวงษ์วรเดช
ผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 3
(ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ ระหว่าง 1 เมษายน 2435 - 16 มีนาคม 2439,
1 เมษายน 2442 - 8 สิงหาคม 2444)


ประสูติ 11 มกราคม 2402 สิ้นพระชนม์ 13 มิถุนายน 2471

ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ ทรงเป็นพระราชอนุชาร่วมพระราชชนนี กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสกสมรสกับ แม้น บุนนาค บุตรีเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒนพิพัฒนศักดิ์ ( วร บุนนาค )

การศึกษา

- ทรงเล่าเรียนหนังสือเบื้องต้นจากสำนักครูผู้หญิงในตำหนักหลังนอกของพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.2409
- เรียนภาษาขอมและบาลีจากสำนักพระยาปริยัติธาดา เมื่อ พ.ศ.2414
- ทรงเล่าเรียนวิชาทหาร ในสำนักกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เมื่อ พ.ศ.2415
- ทรงเรียนภาษาอังกฤษในสำนักมิสเตอร์ ฟรานซิส ยอร์ช แพตเตอร์สัน แห่งโรงเรียน ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เมื่อ พ.ศ.2416
- ทรงศึกษาหนังสือไทยเพิ่มเติม ในสำนักพระศรีสุนทรโวหาร (น้อย) เมื่อ พ.ศ.2417 ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.2414 นายทหารพิเศษ ทรงแต่งเครื่องยศชั้นนายร้อยโท กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.2418 นายพันโท
- พ.ศ.2420 อธิบดีกรมล้อมวัง บังคับบัญชากรมทหารมหาดเล็ก
- พ.ศ.2421 นายทหารพิเศษ ในกรมทหารม้า
- พ.ศ.2422 ผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็ก
- พ.ศ.2430 ผู้แทนผู้บัญชาการกรมทหารทั่วไป
- พ.ศ.2432 นายพันเอก
- พ.ศ.2433 เสนาบดีว่าการกระทรวงยุทธนาธิการ
- พ.ศ.2435 - 2439 และ พ.ศ.2442 - 2444 ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
- พ.ศ.2444 เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.2445 ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ (ถึงปี 2446 ทรงพ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ)
- พ.ศ.2446 นายพลเรือเอก
- พ.ศ.2453 จเรทหารบก จอมพลทหารบก
- พ.ศ.2456 จเรทหารทั่วไป และ จอมพลทหารเรือในปีเดียวกัน
- พ.ศ.2463 ผู้กำกับราชการกระทรวงทหารเรือ (ถึงปี 2466 ทรงพ้นจาก ตำแหน่งผู้กำกับราชการ
กระทรวงทหารเรือ คงรับราชการในตำแหน่งจเรทหารทั่วไปตำแหน่งเดียว)
- พ.ศ.2468 อภิรัฐมนตรี

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ

- ราชทูตพิเศษ เสด็จประเทศญี่ปุ่น และยุโรป ในสมัยรัชกาลที่ 5
- ราชองครักษ์ ในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6
- พ.ศ.2430 องคมนตรี
- พ.ศ.2452 ผู้บังคับการพิเศษ กรมทหารราบที่ 4
- พ.ศ.2456 นายทหารพิเศษ กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร.
- พ.ศ.2463 นายทหารพิเศษ กรมทหารม้า นครราชสีมาในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี และ
เป็น นายทหารพิเศษ กรมทหารม้า กรุงเทพฯ รักษาพระองค์ ว.ป.ร.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน

- พ.ศ.2412 นพรัตน์ราชวราภรณ์
- พ.ศ.2416 ปฐมจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2423 ประถมาภรณ์มงกุฎ
- พ.ศ.2424 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2425 มหาจักรีบรมราชวงศ์
- พ.ศ.2436 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการในพระองค์และเข็มราชการแผ่นดิน และเหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.2443 ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.2444 เหรียญบุษปมาลา และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5 ชั้น 1
- พ.ศ.2447 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5 ชั้น 2
- พ.ศ.2452 ดาราปฐมจุลจอมเกล้า ประดับเพชร
- พ.ศ.2453 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6 ชั้น 1
- พ.ศ.2455 ตรารัตนวราภรณ์
- พ.ศ.2456 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2461 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2463 มหาวชิรมงกุฎ และมหาจักรีบรมราชวงศ์ประดับเพชร
- พ.ศ.2469 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7 ชั้น 1
(ทรงได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญต่างประเทศอีกจำนวนมาก)

ผลงานที่สำคัญ

- เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้บัญชาการกรมทหารทั่วไป เมื่อ พ.ศ.2430 (ขณะนั้น
เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เป็น ผู้บัญชาการทหารทั่วไป มีพระชันษาเพียง 11 ปี ) ทรงรับพระบรมราชโองการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- การตั้งข้อพระราชบัญญัติสำหรับการฝึกหัดทหาร เพื่อให้นายทหาร และ พลทหารปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบแผน และตามกาลสมัย
- การตั้งข้อพระราชบัญญัติสำหรับทหาร ในการปราบปรามโจรผู้ร้ายตามหัวเมืองเพิ่มเติมจากพระราชกำหนดกฎหมายสำหรับกรมทหาร
- การตั้งโรงเรียนทหาร คือ โรงเรียนทหารสราญรมย์ เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกหัด นักเรียนทหาร โดยตั้งข้อบังคับสำหรับโรงเรียนทหาร เรียกว่า “บัญญัติ โรงเรียนทหารสราญรมย์”
- การตั้งพระราชบัญญัติแก้ไขธรรมเนียมกำหนดอายุคนที่รับราชการทหาร พ.ศ.2431 และพระราชบัญญัติสำหรับกรมทหาร พ.ศ.2431

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech