Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 4

past commander4 พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 4
( ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ ระหว่าง 16 มีนาคม 2439 - 1 เมษายน 2442 ) 


ประสูติ 28 เมษายน 2406 สิ้นพระชนม์ 10 มีนาคม 2490

ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าพรรณราย นามหม่อมใน พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้แก่ หม่อมราชวงศ์ปลื้ม หม่อมมาลัย และหม่อมราชวงศ์โต

การศึกษา

- พ.ศ.2418 ทรงศึกษาวิชาทหารในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ที่กรมทหารมหาดเล็ก เรียกกันในสมัยนั้นว่า “คะเด็ตทหารมหาดเล็ก” ประวัติรับราชการ
- นายร้อยตรี ในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.2425 นายร้อยเอก ตำแหน่งราชองครักษ์ประจำพระองค์ในรัชกาลที่ 5 และปีเดียวกันนี้ทรงเป็นผู้รับพระบรมราชโองการ บังคับบัญชากรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ และ ผู้บังคับการทหารรักษาพระองค์วังหน้า
- พ.ศ.2428 ผู้บังคับการกรมทหารรักษาพระองค์ และเป็นนายพันเอก ในปีเดียวกันนี้
- พ.ศ.2430 เจ้าพนักงานใหญ่ผู้บัญชาการใช้จ่าย - พ.ศ.2431 นายพลตรี และทรงย้ายไปเป็นอธิบดีกรมโยธา
- พ.ศ.2434 เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ
- พ.ศ.2436 เสนาบดีกระทรวงพระคลัง
- พ.ศ.2437 เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.2439 ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
- พ.ศ.2440 เสนาบดีกระทรวงกลาโหม และทรงเป็นผู้แทนเสนาบดีกระทรวงพระคลังอีกตำแหน่งหนึ่ง
- พ.ศ.2441 ผู้รั้งตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารเรือ เพิ่มขึ้นอีกตำแหน่งหนึ่ง
- พ.ศ.2442 ทรงกลับไปดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ
- พ.ศ.2444 นายพลโท
- พ.ศ.2448 เสนาบดีกระทรวงวัง
- พ.ศ.2466 นายพลเอก และทรงเป็นกรรมการสภาการคลัง
- พ.ศ.2468 อภิรัฐมนตรี
- พ.ศ.2476 อุปนายกราชบัณฑิตยสภา และทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในระหว่างที่รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ ไปรักษาพระองค์ ณ ต่างประเทศ

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.2425 ราชองครักษ์ประจำพระองค์ในรัชกาลที่ 5

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.2420 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.2425 ภราดรมหาจักรีบรมราชวงศ์
- พ.ศ.2429 ปฐมจุลจอมเกล้า และมหาสุราภรณ์
- พ.ศ.2433 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา และจุลวราภรณ์
- พ.ศ.2436 นพรัตนราชวราภรณ์, มหาวราภรณ์, เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน และเหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.2443 ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.2447 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4 ชั้นที่ 2
- พ.ศ.2448 สังวาลจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2451 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5 ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2453 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6 ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2459 ตรารัตนวราภรณ์
- พ.ศ.2462 มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.2468 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2469 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7 ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2481 ภราดรมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประดับเพชร

ผลงานที่สำคัญ
- ทรงสั่งซื้อปืนใหญ่สตีลบรอนซ์ ที่เรียกว่า “ปืนอูเกเชียส” เข้ามาใช้ในกองทัพบก และได้ทดลองยิงปืนชนิดนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ.2437
- ทรงรับหน้าที่ของกรมสุรัสวดี ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมบัญชีกำลังพลและเดิมขึ้นอยู่กับ กระทรวงมหาดไทย มาขึ้นอยู่ในกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2439
- ทรงออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบทหาร ซึ่งเดิมนุ่งผ้า เปลี่ยนมาเป็นนุ่งกางเกงแบบสมัยปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.2439
- รวมหน่วยกองโรงเรียนนายร้อย และกองโรงเรียนนายสิบเข้าด้วยกันเป็นโรงเรียนสอนวิชาการทหารบก แบ่งเป็นแผนกนักเรียนนายร้อยกับนักเรียนนายสิบ
- ทรงมีบทบาทสำคัญในการออกแบบธงที่ใช้ในราชการแผ่นดิน ธงพระกระบี่ธุช, ธงพระครุฑพ่าห์น้อย, ทรงออกแบบเข็มเสนาธิปัตย์ (เครื่องหมายของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก) และพระคทาจอมพล ซึ่งกรมทหารบกได้ทูลเกล้าฯ ถวาย รัชกาลที่ 5 เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2446

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech