Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 5

past commander5 จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 5
( ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ ระหว่าง 8 สิงหาคม 2444 - 11 ธันวาคม 2453
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ระหว่าง 11 ธันวาคม 2453 - 4 กุมภาพันธ์ 2456 ) 


ประสูติ 7 พฤศจิกายน 2419 สิ้นพระชนม์ 4 กุมภาพันธ์ 2456

ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาทับทิม พระชายาคือ หม่อมเจ้าหญิง ประวาศสวัสดี ภายหลังที่พระชายาได้สิ้นชีพิตักษัย ได้ทรงเสกสมรสกับ หม่อมเจ้าหญิง สุมนมาลย์

การศึกษา
- ทรงศึกษาภาษาไทยเบื้องต้นกับพระอนุกูลวิธาน (ชม) และพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ต่อมาศึกษาที่พระตำหนักสวนกุหลาบ โดยมีขุนวิจิตรวรสาส์น (ปั้น สุขุม ต่อมาคือ เจ้าพระยายมราช) เป็นครูสอน
- ทรงศึกษาวิชาการชั้นต้น ที่ประเทศอังกฤษ พร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอรุ่นใหญ่ ในรัชกาลที่ 5 เมื่อพ.ศ.2428
- ทรงศึกษาวิชาทหาร ที่ประเทศเดนมาร์ก เมื่อ พ.ศ.2434 - 2437 ได้รับพระราชทานพระยศเป็นนายร้อยตรีแห่งกองทัพบกประเทศเดนมาร์ก จากนั้นทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนชั้นสูงสำหรับนายทหารทั่วไป เมื่อทรงสอบวิชาทหารปืนใหญ่ได้แล้ว ใน พ.ศ.2439 จึงออกไปฝึกราชการอยู่ในกรมทหารปืนใหญ่สนามของประเทศ เดนมาร์ก

ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.2441 เสนาธิการทหารบก พระองค์แรกในกองทัพบกไทย และเป็นผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็ก พระยศนายพันเอก
- พ.ศ.2442 ปลัดทัพบก (ยังคงเป็นเสนาธิการทหารบก และผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กด้วย)
- พ.ศ.2444 ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ (เทียบเท่ากับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก) และยังคงเป็นเสนาธิการทหารบก กับผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็ก จนถึง พ.ศ.2446 ทรงเป็นผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ เพียงตำแหน่งเดียว
- พ.ศ.2446 นายพลโท
- พ.ศ.2449 นายพลเอก
- พ.ศ.2453 เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.2454 จอมพล

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.2441 องคมนตรี
- พ.ศ.2452 นายทหารพิเศษ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2
- พ.ศ.2454 ผู้บังคับการพิเศษ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2
- นายทหารพิเศษกรมทหารรักษาวัง
- นายกองเอก ผู้บังคับพิเศษเสือป่านครไชยศรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน

- พ.ศ.2436 ปฐมจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2440 ภราดรมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
- พ.ศ.2443 มหาสุราภรณ์มงกุฎสยาม ชั้นที่ 1 และปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.2444 มหาวราภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 1 และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5 ชั้นที่ 2
- พ.ศ.2452 เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.2453 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6 ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2454 ตรารัตนวราภรณ์ และนพรัตนราชวราภรณ์
(ทรงได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญต่างประเทศอีกจำนวนมาก)

ผลงานที่สำคัญ

- ภายหลังที่ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารมาจากประเทศเดนมาร์ก และทรงเข้ารับราชการในกรมทหารบก โดยเริ่มงานในกรมยุทธนาธิการนั้น ทรงเสนอแนะให้จัดตั้งกรมเสนาธิการ ซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อน ให้เป็นหน่วยงานฝ่ายอำนวยการภายในกรมยุทธนาธิการ กรมเสนาธิการจึงได้จัดตั้งขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2441
- ทรงปรึกษากับข้าราชการกองทัพบก สร้างพระคทาจอมพลขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีทวีธาภิเษกสมโภช ที่ทรงครองราชย์นานเป็นเวลา 2 เท่า ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2446
- การตราพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหาร ได้เริ่มทดลองในมณฑลนครราชสีมาเป็น ครั้งแรกใน พ.ศ.2446 เรียกว่า “ข้อบังคับลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ.122” เมื่อได้ผลดี จึงได้ขยายใช้โดยทั่วไป และได้ตราเป็นพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหารเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2448
- ทรงมีส่วนสำคัญในการจัดตั้งทหารหัวเมือง และได้เสด็จไปตรวจราชการมณฑล พายัพ เมื่อ พ.ศ.2447
- การปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อย ขณะทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก ได้ทรงเพิ่มหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยขึ้นหลายวิชาตามแบบอย่างประเทศทางตะวันตก
- การฝึกหัดทหารทางยุทธวิธี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกองทัพบกให้เข้าสู่ระบบสากล เช่น การฝึกที่ทุ่งบ้านโคกหม้อ เมืองราชบุรี พ.ศ.2446, การฝึกที่สนามหนองบัว เมืองนครราชสีมา พ.ศ.2449, 2450
- การจัดการประลองยุทธครั้งใหญ่ที่ทุ่งพญาไท พ.ศ.2452 ขณะทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
- การจัดประชุมพลสวนสนามของกองทหาร ณ ท้องสนามหลวง ในงานสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 7 ธันวาคม 2454

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech