Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันอาทิตย์, 17 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร)

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 7

past commander7 พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร)
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 7
( เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ระหว่าง 1 เมษายน 2465 - 3 สิงหาคม 2469 )


วันเกิด 22 เมษายน 2410 อสัญกรรม 1 มีนาคม 2504

เป็นบุตรเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (พร้อม) และท่านนิ่ม ภริยา คือ ท่านผู้หญิงเลียบ ณ นคร

การศึกษา

- ศึกษาหนังสือไทยเบื้องต้น และหนังสือขอม ในสำนักครูคง ที่นครศรีธรรมราช และเล่าเรียนวิชาเลขไทย จากสำนักขุนกำจัดไพริน (เอี่ยม) ที่กรุงเทพฯ
- นักเรียนนายร้อยทหารบก สามารถสอบไล่ได้เป็นที่ 1

ประวัติรับราชการ

- พ.ศ.2423 รับราชการเบื้องต้นอยู่กับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่นครศรีธรรมราช ต่อมารับราชการอยู่กับเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒนพิพัฒนศักดิ์ (วร บุนนาค)
- พ.ศ.2432 ว่าที่นายร้อยตรี ตำแหน่ง เกียกกายโรงเรียนนายร้อย
- พ.ศ.2435 นายร้อยเอก ตำแหน่ง นายเวร กรมปลัดทหารบกปืนใหญ่
- พ.ศ.2436 ปลัดกอง กองทหารพิเศษ สังกัดกรมทหารบกราบที่ 4 เพื่อรักษาเขตแดนไทยทางด้านอุบลราชธานี
- พ.ศ.2440 ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น หลวงรวบรัดสัปตรพล
- พ.ศ.2442 ผู้ช่วยปลัดทัพบก
- พ.ศ.2443 นายพันตรี
- พ.ศ.2444 ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น พระสุรเดชรณชิต
- พ.ศ.2445 นายพันโท
- พ.ศ.2446 นายพันเอก ตำแหน่งปลัดทัพบก และได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวรเดชศักดาวุธ
- พ.ศ.2448 นายพลตรี
- พ.ศ.2453 ปลัดกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.2455 นายพลโท
- พ.ศ.2456 ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสีหราชเดโชไชย
- พ.ศ.2462 นายพลเอก
- พ.ศ.2464 ผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.2465 เสนาบดีกระทรวงกลาโหม และได้รับบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ

- ราชองครักษ์เวร ราชองครักษ์พิเศษ ในรัชกาลที่ 6
- องคมนตรี ในรัชกาลที่ 6
- นายทหารพิเศษ ในกรมทหารรักษาวัง
- เลขาธิการสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน

- พ.ศ.2436 เหรียญรัชฎาภิเศก
- พ.ศ.2439 เหรียญภัทราภรณ์ มงกุฎสยาม ชั้น 4
- พ.ศ.2440 เหรียญประพาสมาลา
- พ.ศ.2444 เหรียญภูษนาภรณ์ ช้างเผือก ชั้น 4
- พ.ศ.2446 เหรียญมัณฑนาภรณ์ มงกุฎสยาม ชั้น 3 เหรียญทวีธาภิเศก (ทอง) และเหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.2449 เหรียญนิภาภรณ์ ช้างเผือก ชั้น 3
- พ.ศ.2451 เหรียญรัชมังคลาภิเษก (ทอง)
- พ.ศ.2452 เข็มพระชนมายุสมมงคล ชั้นที่ 3 (เงิน) และเหรียญรัชมงคล (ทอง)
- พ.ศ.2453 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6 ชั้นที่ 3 ร.ป.ภ. แลกรอบลงยา
- พ.ศ.2454 จุลสุราภรณ์ มงกุฎสยาม ชั้นที่ 2 เหรียญบรมราชาภิเษก (ทอง)และเข็มอัยราพต
- พ.ศ.2455 มหาสุราภรณ์ มงกุฎสยาม ชั้น 1 และ ทุติยจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2456 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และ มหาวราภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2460 ตรารัตนวราภรณ์
- พ.ศ.2461 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 (มหาโยธิน)
- พ.ศ.2464 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6 ชั้นที่ 2
- พ.ศ.2465 เหรียญปฐมจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2468 เหรียญบรมราชาภิเษก (ทอง)
- พ.ศ.2469 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7 ชั้นที่ 3
- พ.ศ.2493 เหรียญบรมราชาภิเษก (ทอง) รัชกาลที่ 9
- พ.ศ.2497 เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 2

ผลงานที่สำคัญ

- พ.ศ.2436 ขณะเป็นปลัดกอง อยู่กับพันโทพระศรีณรงค์ไชย รองปลัดทหารบกใหญ่ ท่านได้ทำหน้าที่ควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ไปฝึกหัดทหาร และป้องกันพระราชอาณาเขตทางมณฑลลาวกาว และระหว่างที่ย้ายไปตั้งค่ายอยู่ที่สีทันดร เพื่อรักษาลำแม่น้ำโขง ได้ปะทะกับข้าศึกจนถึงขั้นต่อสู้กันด้วยกำลังอาวุธ
- พ.ศ.2445 เป็นแม่ทัพไปปราบเงี้ยวที่ก่อการจลาจลขึ้นทางมณฑลพายัพได้อย่างรวดเร็วและได้เสนอความคิดในเรื่องการจัดตั้งกองทัพมณฑลพายัพขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อป้องกันกบฏฮ่อ การจลาจลของเงี้ยว ซึ่งมักเกิดขึ้นอยู่เสมอ และท่านสามารถจัดกองทัพภาคพายัพได้โดยเรียบร้อยเป็นที่พอพระทัยของรัชกาลที่ 5
- พ.ศ.2453 ได้ออกไปไต่สวนและระงับเหตุการณ์ที่ชาวจีนในจังหวัดแพร่รวมตัวช่วยพวกกบฏในประเทศจีน ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายไทย

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech