Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันอาทิตย์, 17 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 8
past commander8

จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 8
( เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ระหว่าง 3 สิงหาคม 2469 - 31 มีนาคม 2471 )


ประสูติ 29 มิถุนายน 2424 สิ้นพระชนม์ 18 มกราคม 2487

ทรงเป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าประสงค์สม

การศึกษา

- ทรงศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และโรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวัง
- พ.ศ.2438 เสด็จไปศึกษาวิชาเบื้องต้นที่ประเทศอังกฤษ แล้วเสด็จไปศึกษาวิชาทหารที่โรงเรียนนายร้อยชั้นประถมที่เมืองปอร์ตสดัม ประเทศเยอรมัน เมื่อ พ.ศ.2439 แล้วศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมที่กรุงเบอร์ลิน ระหว่างที่ศึกษาได้รับพระราชทานยศนายร้อยตรี สังกัดกรมทหารมหาดเล็ก เมื่อ พ.ศ.2442
- พ.ศ.2443 ทรงสามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตร “เฟรนริช” แล้วได้เข้าศึกษางานราชการโดยเข้าประจำกองร้อยที่ 11 กรมทหาร “เอมเปรสเอากุสต้า” รักษาพระองค์ที่ 4 แล้วทรงศึกษาวิชาทหารใน โรงเรียนสงครามเมืองคัสเซล
- พ.ศ.2445 ทรงศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นนายพัน ที่โรงเรียนแม่นปืนเมืองบันสะเดา หลักสูตรนายทหารชั้นนายพล ที่โรงเรียนปืนใหญ่ เมืองยีเตอร์บอกด์ ศึกษาเรื่องตำรายุทธศาสตร์ยุทธวิธี ตำนานสงคราม และฝึกหัดนำทัพที่โรงเรียนเสนาธิการ
- ทรงศึกษาเรื่องเศรษฐกิจ กฎหมายธรรมเนียมระหว่างประเทศ ตลอดจนวิธีปกครอง อาณานิคม ที่มหาวิทยาลัยกรุงเบอร์ลิน

ประวัติรับราชการ

- พ.ศ.2442 นายร้อยตรี สังกัด กรมทหารมหาดเล็ก (ระหว่างที่ทรงศึกษาที่ประเทศเยอรมัน)
- พ.ศ.2446 เสนาธิการทหารบก พระยศนายพลตรี
- พ.ศ.2447 ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ เลื่อนพระยศเป็นนายพลเรือโท
- พ.ศ.2453 นายพลเรือเอก ตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
- พ.ศ.2460 จอมพลเรือ
- พ.ศ.2463 เสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2469 ผู้บังคับการทหารมหาดเล็ก และ เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.2471 เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ

- พ.ศ.2446 ราชองครักษ์พิเศษ และองคมนตรีในรัชกาลที่ 5
- พ.ศ.2450 นายทหารพิเศษ กรมทหารราบ “เอมเปรส เอากุสต้า” รักษาพระองค์ที่ 4
- พ.ศ.2452 ผู้บังคับการพิเศษ กรมทหารราบที่ 6
- พ.ศ.2453 องคมนตรี ในรัชกาลที่ 6

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน

- พ.ศ.2434 ปฐมจุลจอมเกล้า และ ภราดรมหาจักรีบรมราชวงศ์
- พ.ศ.2436 เหรียญรัชฎาภิเศก และ ประถมาภรณ์มงกุฎ
- พ.ศ.2437 นพรัตน์ราชวราภรณ์
- พ.ศ.2440 เหรียญประพาสมาลา
- พ.ศ.2441 เหรียญราชินี
- พ.ศ.2443 ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.2444 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2446 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เหรียญทวีธาภิเศก (ทอง) และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4 ชั้นที่ 2
- พ.ศ.2450 เหรียญรัชมงคล (ทอง)
- พ.ศ.2451 เหรียญรัชมังคลาภิเศก (ทอง) และ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5 ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2452 เข็มพระชนมายุสมมงคล ชั้น 1
- พ.ศ.2453 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6 ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2454 เหรียญบรมราชาภิเษก (ทอง)
- พ.ศ.2455 รัตนวราภรณ์
- พ.ศ.2456 มหาปฐมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2458 เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.2461 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 (เสนางคะบดี)
- พ.ศ.2463 มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.2464 เข็มราชการแผ่นดินสำหรับประดับแพรแถบเหรียญดุษฎีมาลา
- พ.ศ.2469 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7 ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2471 จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าดารา ประดับเพ็ชร์สำหรับตำแหน่ง คณาธิบดี
(ทรงได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญต่างประเทศอีกจำนวนมาก)

ผลงานที่สำคัญ

- ทรงมีส่วนสำคัญในการตั้งข้อบังคับของทหารเรือเป็นหลักเกณฑ์แน่นอน เพื่อความเป็นระเบียบและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
- ทรงสนับสนุนให้คนไทยได้เรียนรู้และใช้ความรู้ความสามารถในการเดินเรือการช่างกล และการใช้เทคนิคสมัยใหม่ต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้ทหารเรือไทยทำหน้าที่แทนฝรั่งได้

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech