Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 9
past commander9

พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช
ผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 9
( เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ระหว่าง 25 ตุลาคม 2471 - 16 มิถุนายน 2474 )


ประสูติ 2 เมษายน 2421 สิ้นพระชนม์ 16 พฤศจิกายน 2496

ทรงเป็นโอรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ (พระองค์ชายกฤษดาภินิหาร) และหม่อมสุภาพ ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิง ผจงรจิตร์

การศึกษา

- พ.ศ.2439 ทรงศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารปืนใหญ่ และการช่างแห่งประเทศอังกฤษ จากนั้นทรงดูงานและศึกษาต่อในโรงเรียนนายทหารช่างประเทศอังกฤษ จนถึงปี 2443 จึงเสด็จกลับประเทศไทย

ประวัติรับราชการ

- พ.ศ.2441 นายร้อยตรี
- พ.ศ.2443 นายเวรรายงาน ประจำกรมเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2444 ผู้บังคับกองร้อยที่ 2 กองทหารปืนใหญ่ แล้วเป็น ปลัดกองทหารปืนใหญ่ เลื่อนยศเป็นนายร้อยโท แล้วย้ายมาเป็นสารวัตรปืนใหญ่ ยศ นายพันตรี
- พ.ศ.2446 เป็นผู้บัญชาการทหารบก มณฑลนครราชสีมา
- พ.ศ.2447 นายพันเอก
- พ.ศ.2449 นายพลตรี
- พ.ศ.2452 อัครราชทูตสยามประจำฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส
- พ.ศ.2455 อธิบดีกรมแสงสรรพาวุธ และผู้รั้งจเรการปืนใหญ่ทหารบก
- พ.ศ.2456 แม่ทัพกองทัพน้อยทหารบกที่ 3 และผู้รั้งจเรการปืนใหญ่ทหารบก แล้วเลื่อนยศเป็นนายพลโท
- พ.ศ.2457 ผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงกลาโหม และ จเรทหารปืนใหญ่
- พ.ศ.2458 อุปราชมณฑลภาคพายัพ และสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ
- พ.ศ.2468 กลับเข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.2470 ยศนายพลเอก และดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ

- พ.ศ.2450 ข้าหลวงใหญ่ฝ่ายสยามออกไปปักปันเขตแดนกับฝ่ายฝรั่งเศส
- พ.ศ.2451 ออกไปตรวจการปืนใหญ่ และดูกิจการทหารบกของนานาประเทศในยุโรป
- พ.ศ.2471 เป็นที่ปรึกษาสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี
- พ.ศ.2473 ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ ประจำสภากรรมการกลาง งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน

- พ.ศ.2436 เหรียญรัชฎาภิเศก
- พ.ศ.2443 เหรียญประพาสยุโรป
- พ.ศ.2444 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
- พ.ศ.2446 เหรียญทวีธาภิเศก
- พ.ศ.2448 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2452 เหรียญรัชมงคล เหรียญรัชมังคลา และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2453 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และปถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2454 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5 ชั้นที่ 3 และเหรียญบรมราชาภิเษก
- พ.ศ.2456 ปถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2459 เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.2461 ตรารัตนวราภรณ์
- พ.ศ.2462 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 และ วัลลภาภรณ์
- พ.ศ.2465 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6 ชั้นที่ 2
- พ.ศ.2468 เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7
- พ.ศ.2469 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7 ชั้นที่ 2
- พ.ศ.2472 ปฐมจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2474 เหรียญที่ระลึกงานฉลองพระมหานคร

ผลงานที่สำคัญ

- เป็นผู้ริเริ่มสั่งรถถังขนาดเบาเข้ามาใช้ในกรมทหาร
- ขณะดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ทรงต่อสู้เพื่อขัดขวางการตัดทอนงบประมาณทางทหาร ในช่วงที่เกิดเศรษฐกิจตกต่ำในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech