Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

พลโท พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 13
past commander13

พลโท พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต
ผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 13
( ระหว่าง 6 สิงหาคม 2487 - 24 สิงหาคม 2487 )


วันเกิด 20 กรกฎาคม 2439 อสัญกรรม 29 กรกฎาคม 2507
เป็นบุตรนายจิ้น และนางเพียร จินตะคุณ ภริยา คือ นางเกรียงศักดิ์พิชิต (ชื่น จินตะคุณ)


การศึกษา
- อายุ 9 ปี ศึกษากับอาจารย์ไล้ วัดบางบำหรุ
- สำเร็จชั้นประถมที่โรงเรียนวินัยชำนาญ
- สำเร็จชั้นมัธยม 2 จากโรงเรียนราชบูรณะ
- นักเรียนนายร้อยชั้นมัธยม
- พ.ศ.2458 นักเรียนทำการนายร้อย กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ลพบุรี

ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.2458 รับพระราชทานยศว่าที่นายร้อยตรี และนายร้อยตรีตามลำดับ
- พ.ศ.2460 ลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการในปีเดียวกัน
ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2
- พ.ศ.2464 ประจำโรงเรียนทหารปืนใหญ่ โคกกระเทียม
รับพระราชทานยศนายร้อยโท
- พ.ศ.2468 ผู้บังคับกองร้อยที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 8 เชียงใหม่
- พ.ศ.2470 รับพระราชทานยศนายร้อยเอก ผู้บังคับกองร้อยที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 7 พิษณุโลก
- พ.ศ.2471 ผู้บังคับกองร้อยที่ 5 กองพันที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 นครสวรรค์ รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนเกรียงศักดิ์พิชิต
- พ.ศ.2473 ผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงเกรียงศักดิ์พิชิต
- พ.ศ.2476 ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ รับพระราชทานยศนายพันตรี ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
- พ.ศ.2477 หัวหน้าแผนกที่ 3 กรมจเรทหารบก
รับพระราชทานยศนายพันโท
- พ.ศ.2478 รักษาราชการแทนผู้บังคับการกรมป้องกันต่อสู้อากาศยาน
- พ.ศ.2480 รับพระราชทานยศนายพันเอก
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 1
รักษาราชการแทนเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 1
- พ.ศ.2482 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 1

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
รักษาราชการผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 1
- พ.ศ.2484 รับพระราชทานยศนายพลตรี
- พ.ศ.2485 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
รองผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2486 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
รับพระราชทานยศพลโท
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รับพระราชทานยศพลเรือโท และพลอากาศโท
- พ.ศ.2487 ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพบก ประจำกรมเสนาธิการ จเรทหารทั่วไป
- พ.ศ.2489 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ออกจากประจำการเป็นนายทหารกองหนุน

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ

- พ.ศ.2476 กรรมการศาลพิเศษ
- พ.ศ.2480 ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.2485 ประธานกรรมการพิจารณาวินัยข้าราชการ และผู้อำนวยการป้องกันภัยทางอากาศแห่งราชอาณาจักร
- พ.ศ.2487 ประธานกรรมการบำรุงขวัญของชาติ
- พ.ศ.2489 กรรมการจัดการสลากกินแบ่งของรัฐบาล
- พ.ศ.2490 สมาชิกวุฒิสภา
- พ.ศ.2491 นายทหารพิเศษประจำกองทัพบก
- พ.ศ.2494 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
- พ.ศ.2497 กรรมการสาขาเศรษฐกิจการพาณิชย์ในสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ
- พ.ศ.2498 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1รักษาพระองค์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน

- พ.ศ.2468 เหรียญบรมราชาภิเษก (เงิน)
- พ.ศ.2474 เหรียญจักรมาลา เบญจมาภรณ์ช้างเผือก เหรียญที่ระลึกงานฉลองพระมหานคร
- พ.ศ.2480 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2481 เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 2
- พ.ศ.2482 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2484 เหรียญชัยสมรภูมิ (อินโดจีน) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2486 เหรียญช่วยราชการเขตภายใน (คราวสงครามมหาเอเชียบูรพา) ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2493 เหรียญบรมราชาภิเษก (ทอง) รัชกาลที่ 9

ผลงานที่สำคัญ

- พ.ศ.2475 ร่วมมือกับคณะราษฎร์ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย
- พ.ศ.2476 เกิดกบฏบวรเดช ได้นำทหารเข้าร่วมกับกองทัพของ พันโท หลวงพิบูลสงครามจน สามารถปราบกบฏลงได้
- พ.ศ.2483 – 2484 เกิดกรณีพิพาทชายแดนด้านอินโดจีนฝรั่งเศส ได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพด้านอีสาน และสามารถนำกองทัพรุกเข้าตีข้าศึกจนได้นครจำปาศักดิ์กลับคืนมา

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech