Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

จอมพล ผิน ชุณหะวัณ

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 15
past commander15

จอมพล ผิน ชุณหะวัณ
ผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 15
( ระหว่าง 28 พฤษภาคม 2491 - 23 พฤษภาคม 2497 )วันเกิด 14 ตุลาคม 2434 อสัญกรรม 26 มกราคม 2516
เป็นบุตรนายไข่ และนางพลับ ชุณหะวัณ ภริยา คือ คุณหญิงวิบุลลักสม์ ชุณหะวัณ

การศึกษา
- อายุ 9 ปี เรียนหนังสือกับอาจารย์ไล้ วัดโพธิ์งาม ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม และพระสุย วัดใหม่สี่หมื่น ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
- อายุ 11 ปี อุปสมบทเป็นสามเณรจำพรรษา 3 พรรษา แล้วลาอุปสมบทเข้ามาเรียนหนังสือที่วัดมหรรณพารามและวัดบวรนิเวศน์ตามลำดับ
- อายุ 16 ปี นักเรียนนายสิบในกองพลที่ 4 สอบไล่ได้คะแนนยอดเยี่ยม จึงมีโอกาสเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบกตั้งแต่ พ.ศ.2453

ประวัติรับราชการ
- เมื่อสำเร็จการศึกษา รับราชการเบื้องต้นเป็นนักเรียนทำการประจำกองร้อยที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 ราชบุรี ทำหน้าที่ฝึกทหารใหม่ได้ที่หนึ่งถึง 5 ปีติดต่อกัน
- พ.ศ.2464 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองพลที่ 4
- พ.ศ.2469 นายทหารฝ่ายเสนาธิการกองทัพที่ 1 เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วกลับมาทำหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กองพลที่ 4
- พ.ศ.2471 หัวหน้าทหารฝ่ายเสนาธิการ
- พ.ศ.2472 รับพระราชทานยศนายพันตรี
- พ.ศ.2476 เสนาธิการกองผสมปราบปรามพวกกบฏ และเสนาธิการมณฑล ทหารบกที่ 3
- พ.ศ.2477 รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 3 รับพระราชทานยศเป็นนายพันโท
- พ.ศ.2478 ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 3
- พ.ศ.2480 รับพระราชทานยศนายพันเอก
- พ.ศ.2483 รองแม่ทัพอีสาน
- พ.ศ.2484 รับพระราชทานยศนายพลตรี
- พ.ศ.2485 ข้าหลวงทหารประจำสหรัฐไทยใหญ่ (สหรัฐไทยเดิม)
- พ.ศ.2486 ผู้ช่วยแม่ทัพกองทัพพายัพ รับพระราชทานยศพลโท และกลับไปเป็นข้าหลวงทหารประจำสหรัฐไทยเดิม
- พ.ศ.2487 ประจำกรมเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2488 ออกจากราชการ
- พ.ศ.2490 รองผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2491 ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2493 รับพระราชทานยศพลเอก
- พ.ศ.2494 ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
- พ.ศ.2495 รับพระราชทานยศพลเรือเอก และพลอากาศเอก
รับพระราชทานยศพลอากาศเอก
- พ.ศ.2496 รับพระราชทานยศจอมพล และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
- พ.ศ.2497 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รองจเรทหารทั่วไป
- พ.ศ.2500 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท 2 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และวุฒิสมาชิก

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- ราชการสงครามมหาเอเชียบูรพา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.2454 เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 6
- พ.ศ.2465 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2468 เหรียญบรมราชาภิเษก (เงิน) รัชกาลที่ 7
- พ.ศ.2472 เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.2473 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2477 เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
- พ.ศ.2480 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2482 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2483 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2484 เหรียญชัยสมรภูมิ (คราวอินโดจีน)
- พ.ศ.2485 ปถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2486 เหรียญชัยสมรภูมิ (คราวสงครามมหาเอเชีย)
- พ.ศ.2491 ปถมากรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2493 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8 ชั้นที่ 2 เหรียญบรมราชาภิเษก (ทอง) รัชกาลที่ 9 และมหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.2495 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.2496 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 และปฐมจุลจอมเกล้า

ผลงานที่สำคัญ
- พ.ศ.2484 เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้น จอมพลผิน ขณะนั้นมียศนายพลตรี ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลที่ 3 นำทหารฝ่าอันตรายจากข้าศึก ภัยธรรมชาติและโรคภัยไข้เจ็บเข้าตีนครเชียงตุงเป็นผลสำเร็จ
- ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก (พ.ศ.2491-2497) ได้พยายามปรับปรุงกองทัพโดยตั้งกองทัพและกองพลขึ้นเพื่อให้รับผิดชอบในเขตของตนเวลาฉุกเฉิน จัดตั้งจังหวัดทหารบกที่มีหน่วยทหารบกตั้งอยู่ทุกจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยฝึกทหารประจำถิ่นและส่งกำลังเพิ่มเติมแก่หน่วยทหารในสนามรบ ปรับปรุงการจัดหน่วยรบ หน่วยช่วยรบ หน่วยเสนารักษ์และหน่วยอื่นๆ มีการผนึกกำลังคนไทยทั้ง ทหารและพลเรือนเพื่อป้องกันประเทศ ส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่พลทหาร เป็นต้น

 

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech