Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 16
past commander16

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 16
( ระหว่าง 23 มิถุนายน 2497 - 8 ธันวาคม 2506 )


วันเกิด 16 มิถุนายน 2451 อสัญกรรม 8 ธันวาคม 2506
เป็นบุตรพันตรี หลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนะรัชต์) และนางจันทิพย์ ภริยาคือ ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์

การศึกษา
- ศึกษาเบื้องต้นที่อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
- พ.ศ.2459 - 2461 ศึกษาที่โรงเรียนวัดมหรรณพาราม พระนคร
- อายุ 11 ปี เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบก (ชั้นประถม)
- พ.ศ.2471 โรงเรียนนายร้อยทหารบก
- พ.ศ.2472 นักเรียนทำการนายร้อยประจำกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2477 โรงเรียนทหารราบ พระนคร

ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.2472 ผู้บังคับหมวดในกองร้อยที่ 1 กรมทหารราบที่ 2
ได้รับพระราชทานยศนายร้อยตรี
- พ.ศ.2475 นายทหารฝึกหัดราชการแผนกโรงเรียนทหารราบ
ประจำกองพันทหารราบที่ 4 (กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์เดิม)
- พ.ศ.2477 รับพระราชทานยศนายร้อยโท แล้วย้ายไปสังกัดแผนกที่ 1
กรมจเรทหารบกชั่วคราว และประจำแผนกที่ 1 กรมจเรทหารบก
- พ.ศ.2478 รับพระราชทานยศนายร้อยเอก
- พ.ศ.2480 รองผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่ทหารราบ กองโรงเรียนทหารราบ
- พ.ศ.2481 ผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่ทหารราบ กองโรงเรียนทหารราบ ลพบุรี
- พ.ศ.2482 ผู้บังคับกองโรงเรียนนายสิบพลรบ ลพบุรี
- พ.ศ.2483 รับพระราชทานยศนายพันตรี
- พ.ศ.2484 ผู้บังคับกองโรงเรียนนายสิบทหารราบ ลพบุรี
- พ.ศ.2486 รับพระทานยศพันโท
- พ.ศ.2487 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 จังหวัดลำปาง
- พ.ศ.2488 รับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.2489 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.2490 รักษาราชการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 1
- พ.ศ.2491 รับพระราชทานยศพลตรี ต่อมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลที่ 1
- พ.ศ.2492 แม่ทัพกองทัพที่ 1 และรักษาราชการผู้บัญชาการกองพลที่ 1
- พ.ศ.2493 รับพระราชทานยศพลโท
ผู้บัญชาการภาคทหารบกที่ 1, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 1 และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกรุงเทพ
- พ.ศ.2494 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรักษาราชการแม่ทัพกองทัพที่ 1
กับผู้บัญชาการภาคทหารบกที่ 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.2495 รองผู้บัญชาการทหารบก รักษาราชการแม่ทัพกองทัพที่ 1 กับ
ผู้บัญชาการภาคทหารบกที่ 1 และได้รับพระราชทานยศพลเรือโท พลอากาศโท และพลเอก
- พ.ศ.2497 ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2498 รับพระราชทานยศพลเรือเอก พลอากาศเอก
- พ.ศ.2499 รับพระราชทานยศจอมพล
- พ.ศ.2500 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต่อมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พ.ศ.2502 นายกรัฐมนตรี
รับพระราชทานยศจอมพลเรือ และจอมพลอากาศ และรักษาราชการอธิบดีกรมตำรวจ
- พ.ศ.2504 รับพระราชทานยศพลตำรวจเอก
- พ.ศ.2506 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.2485 ราชการสงคราม คราวสงครามมหาเอเชียบูรพา
- พ.ศ.2490 ราชองครักษ์เวร และเป็นหนึ่งในหัวหน้าทำรัฐประหาร
- พ.ศ.2492 ผู้อำนวยการในการปราบปรามจลาจล
- พ.ศ.2493 ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.2494 ประธานกรรมการอำนวยการสลากกินแบ่งรัฐบาล สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ประเภท 2 และผู้บัญชาการปราบปรามการจลาจล
- พ.ศ.2495 กรรมการสภากรรมการทหารผ่านศึก กรรมการสภาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.2496 กรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการโทรคมนาคม
- พ.ศ.2497 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนการข่าว
- พ.ศ.2498 ประธานกรรมการองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
- พ.ศ.2499 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2500 นายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์, นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์, นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ และหัวหน้าคณะรัฐประหาร
- พ.ศ.2501 หัวหน้าคณะปฏิวัติ และประธานกรรมการพิจารณารับความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ
- พ.ศ.2503 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นายกองใหญ่ กองอาสารักษาดินแดน
- พ.ศ.2504 นายตำรวจราชสำนักพิเศษ
- พ.ศ.2505 ผู้อำนวยการกลาง ในส่วนบัญชาการของกองอำนวยการกลาง กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
- พ.ศ.2506 ประธานกรรมการการลิกไนท์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.2477 เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
- พ.ศ.2483 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2484 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2485 เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.2491 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2492 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2493 ประถมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8 ชั้นที่ 2
- พ.ศ.2494 มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.2495 ทุติยจุลจอมเกล้า และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2496 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 2 และทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.2501 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2502 ปฐมจุลจอมเกล้า และนพรัตนราชวราภรณ์
- พ.ศ.2505 เหรียญราชการชายแดน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 เสนางคะบดี เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญชัยสมรภูมิ (มหาเอเชียบูรพา)

ผลงานที่สำคัญ
- พ.ศ.2476 เกิดกบฏบวรเดช ขณะดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมวด นำกำลังเข้าต่อสู้กับฝ่ายกบฏจนสถานการณ์สงบ
- พ.ศ.2485 ราชการสงครามมหาเอเชียบูรพา ท่านดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 23 กรมทหารราบที่ 12 กองพลที่ 2 ได้นำกองกำลังรุกเข้าสู่สหรัฐไทยใหญ่ (รัฐฉาน)
- พ.ศ.2501 - 2506 ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยมเสรี ยังผลให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech