Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันอาทิตย์, 17 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

จอมพล ถนอม กิตติขจร

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 17
past commander17

จอมพล ถนอม กิตติขจร
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 17
( ระหว่าง 11 ธันวาคม 2506 - 1 ตุลาคม 2507 )


วันเกิด 11 สิงหาคม 2454
เป็นบุตรขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อำพัน กิตติขจร) และคุณลิ้นจี่
ภริยาคือ ท่านผู้หญิง จงกล กิตติขจร

การศึกษา
- พ.ศ.2459 โรงเรียนวัดโคกพลู ศึกษาจนจบชั้นประถม 3
- พ.ศ.2463 โรงเรียนนายร้อยทหารบก
- พ.ศ.2473 นักเรียนทำการนายร้อยประจำกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ.2477 โรงเรียนแผนที่ทหาร
- พ.ศ.2481 โรงเรียนทหารราบ
- พ.ศ.2499 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 1)

ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.2473 รับพระราชทานยศนายร้อยตรี
- พ.ศ.2477 ประจำแผนกที่ 1 กรมแผนที่ทหารบก รับพระราชทานยศนายร้อยโท
- พ.ศ.2478 ประจำกองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารบก
- พ.ศ.2479 ครูแผนกวิชาทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบก
- พ.ศ.2481 รับพระราชทานยศนายร้อยเอก นายทหารฝึกหัดราชการ โรงเรียนทหารราบ ครูแผนกที่ 2 กรมยุทธศึกษาทหารบก
- พ.ศ.2483 ผู้บังคับกองร้อยที่ 4 (ปืนกลหลัก) กองพันทหารราบที่ 34 กรมทหารราบที่ 13
- พ.ศ.2484 ผู้บังคับการกองร้อยที่ 4 (ปืนกลหนัก) กองพันทหารราบที่ 34 กรมทหารราบที่ 11
- พ.ศ.2486 รับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.2487 รับพระราชทานยศพันโท อาจารย์วิชาทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบก
- พ.ศ.2489 อาจารย์วิชาทหารฝ่ายเทคนิค แผนกศึกษา โรงเรียนนายร้อยทหารบก และเป็นผู้บังคับกองร้อยที่ 4 แผนกปกครองโรงเรียนนายร้อยทหารบก
- พ.ศ.2490 ผู้บังคับกองร้อยที่ 4 แผนกปกครองโรงเรียนนายร้อยทหารบก ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 จังหวัดลพบุรี รับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.2491 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11
- พ.ศ.2492 รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 และรักษาราชการผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 11
- พ.ศ.2493 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 1 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ
- พ.ศ.2494 รับพระราชทานยศพลตรี รองแม่ทัพกองทัพที่ 1
- พ.ศ.2497 แม่ทัพกองทัพที่ 1 ผู้บัญชาการภาคทหารบกที่ 1
- พ.ศ.2498 รับพระราชทานยศพลโท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
- พ.ศ.2500 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.2501 นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับพระราชทานยศพลเอก
- พ.ศ.2502 รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับพระราชทานยศพลเรือเอก และพลอากาศเอก
- พ.ศ.2506 นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2507 รับพระราชทานยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
- พ.ศ.2514 - 15 นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
- พ.ศ.2515 - 17 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- ราชการสนามกรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา และราชการสนามกรณีสงครามเวียดนาม
- พ.ศ.2489 ราชองครักษ์พิเศษ
- พ.ศ.2491 ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.2495 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2499 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2500 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.2503 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
- พ.ศ.2506 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.2468 เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7
- พ.ศ.2477 เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
- พ.ศ.2483 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2484 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2486 เหรียญช่วยราชการเขตภายใน
- พ.ศ.2487 เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.2489 เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 9
- พ.ศ.2491 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2493 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8 ชั้นที่ 3 และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2495 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2496 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2497 เหรียญชัยสมรภูมิ (กรณีสงครามเกาหลี) และประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2498 เครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ (เกาหลี) และมหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.2499 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2501 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.2502 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 2
- พ.ศ.2504 ปฐมจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2505 เหรียญราชการชายแดน เหรียญชัยสมรภูมิ (สงครามมหาเอเชียบูรพา)
- พ.ศ.2507 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2508 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 เสนางคะบดี
- พ.ศ.2512 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2515 เหรียญกล้าหาญ เหรียญชัยสมรภูมิสงครามเวียดนามประดับเปลวระเบิด เหรียญฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปเหรียญรัชฎาภิเษก เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1

ผลงานที่สำคัญ
- พ.ศ.2492 ปราบปรามกบฏวังหลวง
- ในด้านความมั่นคงของประเทศ ท่านได้เร่งพัฒนากองทัพให้แข็งแกร่ง ทันสมัย เช่น จัดให้มีการปรับปรุงระบบการฝึก โดยใช้อุปกรณ์จริง และได้ร่วมมือกับมิตรประเทศด้วยการส่งทหารไปร่วมรบ ในสงครามเวียดนาม เป็นต้น

 

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech