Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

พลเอก กฤษณ์ สีวะรา

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 19
past commander19

พลเอก กฤษณ์ สีวะรา
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 19
( ระหว่าง 1 ตุลาคม 2516 - 30 กันยายน 2518 )


วันเกิด 29 มีนาคม 2457 อสัญกรรม 21 เมษายน 2519
เป็นบุตรร้อยตรีชิต และนางละมุล สีวะรา ภริยาคือ คุณหญิง สุหร่าย สีวะรา

การศึกษา
- พ.ศ.2459 ศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
- พ.ศ.2462 ศึกษาต่อโรงเรียนวัดสามจีน
- พ.ศ.2464 - 2466 โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม
- พ.ศ.2467 ศึกษาที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย)
- พ.ศ.2468 - 2473 โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์
- พ.ศ.2474 นักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สอบได้เป็นที่ 1
- พ.ศ.2479 นักเรียนทำการนายร้อยในโรงเรียนทหารราบ

ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.2479 รับพระราชทานยศนายร้อยตรี
- พ.ศ.2481 ผู้บังคับหมวดโรงเรียนทหารราบ
- พ.ศ.2483 รับพระราชทานยศนายร้อยโท ผู้บังคับหมวดกองโรงเรียนนายสิบพลรบ
- พ.ศ.2484 ผู้บังคับหมวดกองโรงเรียนนายสิบทหารราบ
- พ.ศ.2485 รับพระราชทานยศนายร้อยเอก
- พ.ศ.2486 สำรองราชการกองบังคับกองพันทหารราบที่ 33
- พ.ศ.2487 สำรองราชการกองบังคับการมณฑลทหารบกที่ 4
- พ.ศ.2488 รับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.2489 ผู้บังคับกองร้อยที่ 4 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
นายทหารฝึกหัดราชการโรงเรียนทหารราบ
- พ.ศ.2490 ประจำกองบังคับการกรมจเรทหารราบ
รองผู้บังคับกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.2491 ผู้บังคับกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.2492 รักษาราชการผู้บังคับกองดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 1
รับพระราชทานยศพันโท
- พ.ศ.2493 ผู้บังคับกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.2495 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.2496 รับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.2499 รับพระราชทานยศพลจัตวา
- พ.ศ.2500 รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1
รับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.2503 รองแม่ทัพกองทัพภาคที่ 1 รักษาราชการผู้บัญชาการกองพลที่ 1 แม่ทัพภาค กองทัพภาคที่ 2
- พ.ศ.2504 รับพระราชทานยศพลโท
- พ.ศ.2506 แม่ทัพภาค กองทัพภาคที่ 1
- พ.ศ.2508 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รับพระราชทานยศนายพลเอก
รักษาราชการแม่ทัพกองทัพภาคที่ 1
- พ.ศ.2509 รองผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2512 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ.2513 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.2515 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- พ.ศ.2516 ผู้บัญชาการทหารบก รับพระราชทานยศพลเรือเอก
พลอากาศเอก
- พ.ศ.2517 รักษาราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พ.ศ.2519 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.2485 ราชการสนามในสงครามมหาเอเชียบูรพา
- พ.ศ.2492 ราชองครักษ์เวร และร่วมอำนวยการปราบปรามจลาจลเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2492
- พ.ศ.2494 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ 2 และร่วมการปราบปรามกบฏ เมื่อ 29 มีนาคม 2494
- พ.ศ.2500 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ และร่วมทำการรัฐประหาร เมื่อ 16 กันยายน 2500
- พ.ศ.2502 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- พ.ศ.2503 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- พ.ศ.2507 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2511 สมาชิกวุฒิสภา
- พ.ศ.2512 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ
- พ.ศ.2513 สภานายกราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ.2516 นายทหารพิเศษ ประจำกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2517 ตุลาการศาลทหารสูงสุด เป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
และบริหารงานป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ ผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์
ทั่วไป นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.2485 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2490 เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.2491 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2493 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8 ชั้นที่ 4
- พ.ศ.2496 ตริตาภรณ์ช้างเผือก เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3
- พ.ศ.2499 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2503 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2504 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2505 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ประถมาภรณ์ช้างเผือก เหรียญชัยสมรภูมิ (มหาเอเชียบูรพา)
- พ.ศ.2506 มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.2509 ทุติยจุลจอมเกล้า มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2511 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญราชการชายแดน
- พ.ศ.2517 เหรียญพิทักษ์เสรีชน (ชั้นที่ 1)

ผลงานที่สำคัญ
- ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2, ผู้บัญชาการทหารบกและรักษาราชการ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ท่านได้พยายามมอบนโยบายแก่ผู้บังคับบัญชาของกองทัพ
ภาคที่ 2 เพื่อหาทางวางกำลังทหารที่จังหวัดสกลนคร ทำให้มีหน่วยทหารเข้ามาตั้งในพื้นที่เพื่อทำการปราบปรามผู้ก่อการร้ายจนเป็นที่ยำเกรงของอริราชศัตรู ทำให้
ประชาชนได้รับความอบอุ่นโดยทั่วกัน กองทัพบกจึงได้อนุมัติให้ตั้งชื่อค่ายกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 จังหวัดสกลนครว่า "ค่ายกฤษณ์สีวะรา" เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ท่าน

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech