Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 20

past commander20

พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 20
( ระหว่าง 1 ตุลาคม 2518 - 30 กันยายน 2519 )


วันเกิด 8 พฤศจิกายน 2458 อสัญกรรม 12 กันยายน 2538
เป็นบุตรนายยัง และนางแพ บำรุงพงศ์ ภริยาคือ คุณหญิง จรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์

การศึกษา
- พ.ศ.2477 - 2479 ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก

ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.2480 นักเรียนทำการนายร้อย ตำแหน่งผู้บังคับหมวดประจำ กองพันทหารม้าที่ 4 จังหวัดจันทบุรี รับพระราชทานยศว่าที่นายร้อยตรี
- พ.ศ.2481 รับพระราชทานยศนายร้อยตรี
- พ.ศ.2484 สำรองราชการกองบังคับการแผนกทหารม้า รับพระราชทานยศนายร้อยเอก นายทหารฝึกหัดราชการโรงเรียนนายทหารม้า
- พ.ศ.2486 ประจำแผนกทหารม้า สำรองราชการกองบังคับการกรมเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2487 ประจำกรมทหารม้าที่ 45 ในกองพลทหารม้า
- พ.ศ.2488 รับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.2489 นายทหารฝึกหัดราชการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2491 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2492 รับพระราชทานยศพันโท
- พ.ศ.2493 รองเสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2494 รักษาราชการเสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2495 รับพระราชทานยศพันเอก เสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2497 รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 1
- พ.ศ.2499 รับพระราชทานยศพลจัตวา เสนาธิการภาคทหารบกที่ 1
- พ.ศ.2500 เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1
- พ.ศ.2502 รับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.2503 เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี
- พ.ศ.2506 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2507 เจ้ากรมการรักษาดินแดน รับพระราชทานยศพลโท
- พ.ศ.2508 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
- พ.ศ.2510 รองเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2516 เสนาธิการทหารบก รับพระราชทานยศพลเอก
- พ.ศ.2517 รองผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2518 ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2519 - 20 รองนายกรัฐมนตรี

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.2483 - 2484 ราชการสนามในคราวสงครามอินโดจีนกับฝรั่งเศส
- พ.ศ.2487 ราชการสนามในคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา
- พ.ศ.2494 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
- พ.ศ.2499 ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.2509 นายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2511 สมาชิกวุฒิสภา
- พ.ศ.2518 นายทหารพิเศษ ประจำกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์, และนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.2491 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2492 เหรียญจักรมาลา ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2493 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8 ชั้นที่ 4
- พ.ศ.2496 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2498 เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3
- พ.ศ.2503 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2504 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2505 เหรียญชัยสมรภูมิ (เอเชีย)
- พ.ศ.2507 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2509 มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.2511 ทุติยจุลจอมเกล้า เหรียญราชการชายแดน
- พ.ศ.2512 เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2
- พ.ศ.2513 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2
- พ.ศ.2514 เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2517 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1

ผลงานที่สำคัญ
- ร่วมปฏิบัติการภาคสนาม ในสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยเข้าประจำกรมทหารม้า ที่ 45 ในกองพลทหารม้า ได้เคลื่อนกำลังเข้าตีข้าศึกไปจนถึงแคว้นยูนนาน
- จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อแยกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ออกจากประชาชนทั้งในยามปกติ และยามฉุกเฉิน โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางทหารภายใต้สถานการณ์การปฏิบัติการก่อการร้ายของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น

 

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech